Så här kommer Varbergs nya vattentorn se ut

Nu är beslutet fattat om hur Varbergs nya vattentorn kommer se ut. Gestaltningen symboliserar trygghet, kraft och kreativitet och kommer bli ett nytt landmärke för Varberg. Byggnationen av tornet planeras starta 2020.

En växande stad behöver ett vattentorn som säkrar dricksvattenleveransen till stadens invånare. Tornets reservoar kommer att rymma 10 000 kubikmeter vatten, jämfört med befintlig reservoar på 2000, vilket skapar en större säkerhet i dricksvattenleveransen. Varbergs nya vattentorn kommer bli ett unikt landmärke placerat på Bastekullen i Träslöv och kommer att synas både från staden och från motorvägen.

Gestaltningsuppdraget av det nya vattentornet stod mellan arkitektbyråerna White, &Rundquist och Wingårdh. Byråernas förslag presenterades för en jury med representanter från VIVAB och Varbergs kommun. Den 7:e november fastställdes beslutet om det vinnande bidraget ”VÅGA” från White arkitekter. 

- Vi i juryn tycker att White har skapat en unik symbol för Varberg. Tornets form är nytänkande och går utanför ramarna för hur man tänker att ett vattentorn ska se ut, säger Margareta Björksund-Tuominen, VD på VIVAB.

Uppdraget var att gestalta ett torn utifrån begreppet vatten och även följa ledorden trygghet, kraft och kreativitet.

- Vatten är själva förutsättningen för allt liv på jorden. Vi är stolta och glada över att Varberg nu valt att exponera denna resurs på ett sätt som samtidigt blir en symbol för stadens nytänkande, säger Mattias Lind, ansvarig arkitekt för tävlingsteamet från White arkitekter.

Nästa steg i projektet är att kontraktera en entreprenör som tillsammans med VIVAB kommer att arbeta vidare med planering och projektering. Byggnationen beräknas starta våren 2020.

För mer information kring projektet kontakta
Michael Fransson, projektledare VIVAB
Telefon: 0757 27 40 34

Juryutlåtande Nytt Vattentorn Varberg

Varberg genomsyras av närheten till havet, vind, vågor och långa stränder. Vattnet har sin givna plats i flera avseenden i hela samhället, allt ifrån bad och rekreation till det så självklara att rent dricksvatten finns tillgängligt direkt ur tappkranen. Vatten tar uttryck i många skepnader, men i kuststaden Varberg känns vattnet lättast igen på vågorna ute på havet.

På platsen runt Bastekullen i Träslöv kommer vattentornet få lov att sträcka ut sig som en stiliserad våg ut över det flacka landskapet. Vågen skapar en blickpunkt från alla väderstreck och en vägvisning in mot staden för hitresande. Raden av pelare som lyfter upp reservoaren förbinder det nya landmärket för Varberg med andra blickfång, såsom Grimetons radiomaster och raderna av vindkraftverk utmed motorvägen, genom att följa traditionen med infrastruktur som linjer i landskapet.

Juryn är enig om att White arkitekter har lyckats skapa en unik symbol för Varberg där den långsträckta spänstiga formen visar på ett nytänkande i hur man uppfattar att ett vattentorn skall se ut, utan att göra avkall på en funktionell anläggning som är lätt att underhålla.

Vattentornet kan ytterligare stärka Varbergs identitet som kuststad där surfing och vattensport länge har varit etablerat, men även visa upp den annars under jorden dolda infrastrukturen för dricksvatten i en ny form. Likt Vågens oändliga skvalp mot stranden, flödar det rent dricksvatten oavbrutet i milslånga ledningssystem där vattentornet blir den viktigaste delen för att säkerställa en robust och tryggvattenförsörjning dag ut och dag in. 

Gestaltningen av Varbergs nya vattentorn tar fasta på de uppsatta ledorden trygghet, kraft och kreativitet. Tornet synliggör vattnets kraft i rörelse samtidigt som den upplysta fasaden skapar en trygg plats dygnet runt. Den kreativa och djärva gestaltningen “VÅGA” kommer att bidra till Varbergs vision som Västkustens kreativa mittpunkt.


2018-11-08 11:07

Projektsida för nytt vattentorn i Varberg

Här kommer du till projektsidan för det nya vattentornet i Varberg.
Läs mer