Så kan du underlätta tömningen av dina sopkärl

För att underlätta tömningen av ditt/dina sopkärl är det viktigt att tänka på att placera sopkärlen så att de är synligt för sopbilen. Vid missad tömning för att chaufförerna inte kan se kärlen från sopbilen, och tömning behövs, görs det mot en kostnad för extra tömning. Det går också bra att mot en kostnad ställa fram en extra säck till nästa hämtning. Kontakta vår Kundtjänst om du önskar beställa extratömning eller extra säck.


För att underlätta hämtningen av ditt hushållsavfall, tänk på att:

  • Ställa fram ditt/dina kärl senast kl. 06:00 på hämtningsdagen
  • Placera kärlets handtag och hjul utåt gatan
  • Placera kärlet så att det inte hindrar någon trafik
  • Vägen fram till kärlet ska hållas fri. Vintertid är det viktigt att se till att kärlet inte blockeras av snövallar och att det är halkbekämpat fram till kärlet.

Så här placerar du kärlen:

Schematisk bild placering av kärl

2019-07-05 14:36