Samråd om vattendom och nytt vattenverk i Åkulla - Vivab.info

Samråd om vattendom och nytt vattenverk i Åkulla

Vivab driver verksamheten med att leverera ut vatten till Åkulla och tar nu fram en ansökan om tillstånd för vattenuttag tillsammans med Sweco. Varberg Vatten AB som kommer vara den som lämnar in ansökan om tillstånd till mark och miljödomstolen. Vivab kommer även att bygga ett nytt vattenverk för att möta upp behoven av vatten i Åkulla. 

Du som markägare har möjlighet att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd samt att få information om det nya vattenverket. 

Informationsträff

Välkommen till informationsträff den 27 oktober klockan 18.00 i skidalliansens värmestuga i Åkulla

Synpunkter på vattendomen kan lämnas in skriftligt senast 12 november till;
Vivab
Box 110
311  22 Falkenberg
Eller via mail till vivab@vivab.info
2021-10-21 09:57

Frågor?

Har du frågor är du välkommen att ta kontakt med Annika Håkansson, miljöingenjör, Vivab Te:075727-4087 E-post: Annika.Hakansson@vivab.info