Samråd Ragnhilds källa 28 maj

Samråd med berörda av vattenskyddsområde för Ragnhilds Källa
Vi har påbörjat arbetet med att ta fram ett modernt vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för vattentäkten Ragnhilds Källa. Som en del i detta arbete vill vi informera fastighetsägare och andra berörda om det föreslagna vattenskyddsområdets utbredning och skyddsföreskrifter. Ni får möjlighet att få svar på frågor som ni kan tänkas ha. Efter informationsmötet har ni även möjlighet att lämna skriftliga synpunkter till oss angående det föreslagna skyddsområdet och skyddsföreskrifterna före den 1 juli 2018. Din fastighet ligger inom det område som i förslaget är inom skyddsområdet. Om du har arrendatorer eller hyresgäster på din mark ber vi dig att informera dessa så att de som har möjlighet kan komma på mötet.

Efter att samrådstiden är slut kommer VIVAB att sammanställa en ansökan som går till länsstyrelsen. Innan länsstyrelsen fattar beslut i ärendet kommer alla sakägare/fastighetsägare att få möjlighet att yttra sig skriftligt till länsstyrelsen.

Det fullständiga underlaget och vattenskyddsföreskrifterna finnas på vår hemsida under hela samrådstiden. Samrådstiden pågår till och med 1/7-2018

Lokal

Församlingshemmet i Rolfstorp
Tid: Måndag 28/5-2018 kl 18 – 19:30

Program

Presentation av material och förslag på föreskrifter
Fika och frågestund

Anmälan görs till kundtjänst 0757-27 40 00 alt vivab@vivab.info senast 25/5. 

Välkomna!
2018-05-28 10:51