- Vivab.info

Uppskattade gymnasiearbeten om dagvatten

I dagarna tar Jennie Bellner, Almina Ahlberg och Wilma Freytag studenten från naturvetenskapliga programmet på Falkenbergs gymnasieskola. Under sitt sista år har de genomfört sina gymnasiearbeten genom ett mycket uppskattat samarbete med oss på VIVAB. 

En nyfikenhet på hur mikroplaster påverkar vatten gav dem uppslaget att göra sitt arbete kring dricksvatten. De kontaktade VIVAB och tillsammans med våra miljöingenjörer formades två inriktningar på arbeten, inte mot dricksvatten men mot dagvatten. Jennie undersökte konstgräsets påverkan på en dagvattendamm som gränsar till en fotbollsplan. Almina och Wilma tittade närmare på hur väl filter i dagvattenbrunnar fungerar för att fånga upp föroreningar som olja och mikroplaster. 

Bidrag från Ätrans vattenråd och Naturvårdsverket
VIVAB har bland annat hjälpt till genom att söka bidrag från Naturvårdsverket och Ätrans Vattenråd. Bidragen har sedan kunnat betala kostnaderna för laboratorieanalyser. Vår miljöingenjör Fredrik har följt med eleverna under provtagningarna vid dagdammarna vid ett flertal tillfällen under året. Han har dessutom varit tillgänglig för frågor och stöd under arbetets gång, något som varit mycket uppskattat av eleverna. Att få jobba nära ett företag, ha en kontaktperson med tät återkoppling och få göra riktiga analyser har varit det bästa med samarbetet säger eleverna själva. För VIVAB:s del har det varit en fördel att eleverna velat dyka ner i problematiken kring föroreningar i dagvatten, som därför hamnat lite högre upp på agendan. 

Presentationer under temadag för Ätrans vattenråd
I vintras ordnade Ätrans vattenråd en temadag för sina medlemmar. Hela dagen kretsade runt dagvatten och Jennie, Almina och Wilma höll uppskattade presentationer om sina undersökningar. Föredragen fick många lovord av både deltagare och arrangör. Det gav även en ytterligare dimension till gymnasiearbetet för eleverna som tyckte att det kändes spännande att berätta om sitt arbete för andra företag och organisationer. 

Förhoppningsvis har arbetena gett blodad tand och kanske får vi möta Jennie, Almina och Wilma i VA-branschen om några år! Ett stort lycka till i framtiden! 


2020-06-10 14:00

Vad är dagvatten?

Dagvatten är regn- och smältvatten som kommer från till exempel hustak, gator, parker, parkeringar och gårdar. Vi på VIVAB ser fördelarna med att ta hand om dagvattnet lokalt och vi har aktivt arbetat med detta sedan flera år tillbaka.
Läs mer om dagvatten