Utskick avfallsminskning i Varbergs kommun

Just nu skickar VIVAB ut uppgifter om dina och närområdets genomsnittliga avfallsvikter. Genom att i vikt visa exakt hur mycket avfall ett hushåll slänger jämfört med andra hushåll i närområdet, vill vi motivera och inspirera fler att minska den totala mängden brännbart avfall från hushållen i Varberg.

Läs mer om utskicket och lämna dina synpunkter här.
 
2019-04-16 10:10