Valinge vattenskyddsområde upphävs

Vattentäkten i Valinge lades ned under våren 2017 på grund av mycket höga halter av mangan och järn i vattnet. Vattenförsörjningen säkerställs istället genom ledning från Varberg. I Valinge finns vattenverket kvar men huset används som en pumpstation.

Eftersom vattenförsörjningen är tryggad på annat sätt och att vattentäkten inte ska användas för vare sig framtida behov eller som reservvattentäkt, beslutade Länsstyrelsen att upphäva vattenskyddsområdet. 
2018-10-31 11:43