VIVAB och Falkenbergs kommun får bidrag till lokal vattenvård

VIVAB och Falkenbergs kommun har fått 800 000 kronor till lokala vattenvårdsåtgärder, ett LOVA-bidrag från Länsstyrelsen. Pengarna ska användas till att genomföra ett projekt kring bräddningar. Vid kraftigt regn eller mycket nederbörd på kort tid kan vattenledningarna bli överfulla. Då riskerar vattnet att rinna baklänges i ledningarna och därmed riskera att översvämma källare och gator. För att undvika detta genomförs en bräddning.

Syftet med projektet är att bättre förstå omfattningen av befintliga bräddningar, hur de påverkar vattendragen och i längden minska vår påverkan genom att sätta in åtgärder där de behövs, framförallt i känsliga vattendrag. Projektet ska resultera i en väl fungerande modell för att minimera näringsbelastning i våra vattendrag och för att få förståelse för vad bräddningar innehåller samt hur stora mängder det rör sig om.

Det här projektet kommer underlätta för oss att i längden göra kostnadseffektiva åtgärder. Vi kommer börja med att mäta flöde och näringsämnen på de platser som löper störst risk att ta skada”, berättar Fredrik Franzén, miljöingenjör VIVAB.

Idag mäter, kontrollerar och följer VIVAB kraven enligt föreskrifter och tillstånd. Med projektet finansierat av LOVA-bidraget kommer VIVAB att gå ett steg längre än vad lagen kräver med avsikt att förbättra reningen av avloppsvatten.

För mer information, kontakta
Fredrik Franzén, miljöingenjör VIVAB
Telefon: 0757 27 40 14
2019-10-01 10:59

Bräddning

Vid kraftigt regn eller mycket nederbörd på kort tid kan vattenledningarna bli överfulla. Då riskerar vattnet att rinna baklänges i ledningarna och därmed riskera att översvämma källare och gator. För att undvika detta genomförs en bräddning.
Mer om bräddning

LOVA-bidraget

Information om LOVA - lokala vattenvårdsprojektet