VIVAB och Veidekke redo för byggnation av VÅGA - Vivab.info

VIVAB och Veidekke redo för byggnation av VÅGA 

Idag skriver VIVAB och Veidekke ett entreprenörskontrakt som blir startskottet för projektets byggfas. Projektet genomförs i så kallad partnering, som innebär att Veidekke och VIVAB har ett gemensamt ansvar för planering, projektering och genomförande.  Kontraktssumman för denna fas av projektet uppgår till drygt 249 Mkr. Projektet planeras pågå fram till 2024. 

Nu har alla kommunala beslut i Varberg fattats om att det nya vattentornet VÅGA kan börja byggas.
 
- Vi är nu redo för byggstart, vilken planeras ske i februari. Vi har, i ett tätt samarbete med Veidekke, det senaste året tagit fram konstruktionen för det nya vattentornet VÅGA. Många olika aspekter ska beaktas, men nu är den fasen klar. Vi får en tekniskt bra fungerande anläggning som även blir ett nytt landmärke för Varberg, säger Agneta Johansson, VIVAB:s projektledare för VÅGA.

- Det känns jättekul att vi tillsammans nu går in i nästa fas av detta spännande och viktiga projekt. Den här typen av komplexa projekt, där stora krav ställs på förmågan att samverka, passar oss på Veidekke och vårt involverande arbetssätt väldigt väl, säger Maria Östman, Projektchef på Veidekke region Anläggning SydVäst.

Vattentornet har fått både nationell och internationell uppmärksamhet med anledning av sin vågade design.

VIVAB och Veidekke räknar med en byggtid på ca tre år. Byggnationen av tornet är en del av en långsiktig investeringsplan för Varbergs VA-anläggningar. VÅGA kommer att vara en viktig del av Varbergs vattenförsörjning för en lång tid framöver, troligen de närmsta 100 åren. Detta då VÅGA ger en ökad driftsäkerhet och ett stabilt vattentryck till alla kunder.


2020-12-18 07:30

Följ projekt VÅGA på instagramTill Instagram