Begäran om registerutdrag - Vivab.info

Begäran om registerutdrag

Här kan du fylla i en blankett för begäran om registerutdrag av dina personuppgifter. Med stöd av dataskyddsförordningen kan du begära ut information om vilka av dina personuppgifter som behandlas av VIVAB, Varbergs Vatten AB och FAVRAB.

Handläggningstid

VIVAB, Varberg Vatten AB samt FAVRAB ansvarar var för sig för de personuppgifter som de registrerat om dig. Däremot kommer du att få ett gemensamt registerutdrag för samtliga bolag du begär registerutdrag från. Senast en månad efter att vi mottagit din begäran ska du ha fått ett svar. Om din begäran är komplicerad och tar längre tid än så, eller om det inte går att ta fram ett registerutdrag, får du besked om detta inom en månad.

Du kommer att få besked oavsett om det finns några uppgifter registrerade om dig eller inte.

Fyll i blanketten "Begäran om registerutdrag" och skicka den till:
Vatten & Miljö i Väst AB
Box 110
311 22 Falkenberg
Det går också bra att mejla ifylld blankett till: dataskydd@vivab.info

Information om behandlingen av personuppgifter

I VIVAB:s policy för personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Fyll i blankett om begäran om registerutdrag

Så behandlas dina personuppgifter

Läs mer om hur VIVAB behandlar dina personuppgifter.
Läs mer