Norra kuststammen - Vivab.info

Norra kuststammen gör det möjligt för Varberg att växa

Mellan Bua och Getteröverket i Varberg byggdes under 2016 och 2017 en nästan 18 km lång avloppsledning för överföring av spillvatten. Överföringsledningen går längs kuststräckan från Limabacka till Getteröverket i Varbergs kommun. Projektet drevs i partneringform tillsammans med entreprenören Styrud Ingenjörsfirma AB. 

Norra kuststammen behövs för att möjliggöra för Varbergs kommun att växa och utvecklas genom att öka kapaciteten på ledningsnätet för vatten och avlopp. Projektet hade ett starkt fokus på miljö, både i genomförande och på lång sikt. Den nya ledningen minskar risken för bräddningar (att avloppsvatten rinner ut i havet vid kraftiga regn eller strömavbrott) eftersom den avlastar det befintliga ledningsnätet i området. Reningsverket i Bua läggs nu ner och rivs på sikt, istället behandlas allt avloppsvatten på Getteröverket vilket leder till en förbättrad rening


Norra kuststammen invigdes i september genom ett motionslopp längs ledningssträckan, Avloppet - en skitkul stafett. Det var ett uppskattat lopp med ett 120-tal deltagare. Anmälningsavgiften gick till WaterAids viktiga arbete med rent vatten i världens fattigaste länder. Kartor över ledningssträckning

Kontakt Bua överföringsledning

Vill du veta mer om projektet? Kontakta VIVAB:s projektledare Michael Fransson, michael.fransson@vivab.info, tel 0757-27 40 00.