Ny avfallsanläggning i Gödastorp - Vivab.info

Ny avfallsanläggning i Gödastorp, Falkenberg

I anslutning till den befintliga biogasanläggningen i Gödastorp i Falkenberg har VIVAB byggt en ny avfallsanläggning. Anläggningen består av två delar, en omlastning för brännbart hushållsavfall och en förbehandlingsanläggning för matavfall och togs i drift 1 oktober 2020. 
VIVAB har länge haft behov av en gemensam omlastningsstation för hushållsavfallet från både Varberg och Falkenberg. Till omlastningsstationen åker sopbilarna och tömmer sina fack, avfallet omlastas sedan till större containrar som transporteras vidare till förbränning. Planeringen för den nya omlastningen har pågått länge, markarbetena påbörjades i november 2019 och anläggningen stod klar i tid till driftstart, 1 oktober 2020. 
¨
Matavfallet blir lokalt producerad biogas
Den nya förbehandlingsanläggningen behövs eftersom matavfallet måste behandlas innan den befintliga biogasanläggningen kan göra biogas av det. Allt matavfall från Falkenberg och Varberg kan nu användas direkt för lokal produktion av biogas och biogödsel istället för att som tidigare transporteras till Jönköping. 

Ett viktigt projekt för miljön

Att det är ett projekt som gör mycket gott för miljön är det ingen tvekan om och minskade transporter är den största positiva effekten. Genom att vi nu slipper transportera matavfallet till Jönköping för biogasproduktion beräknar vi minska koldioxidutsläppen med ca 2800 ton per år. Att det är ett viktigt miljöprojekt håller även Naturvårdsverket med om. Projektet beviljades stöd inom ramen för Klimatklivet, ett statligt investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid

Entreprenörer

Byggentreprenör var MTA Bygg och anläggning och maskinentreprenör för förbehandlingsanläggningen var ReTec, som bland annat har byggt liknande anläggningar i Falköping och Västerås.  

Sopbil kör in i omlastningsstation i Gödastorp
På bilden kör en sopbil in i den nya anläggningen för att tömma brännbart hushållsavfall i delen för omlastning.  

Kontakt

Agneta Johansson
Projektledare VIVAB