Ny avfallsanläggning i Gödastorp - Vivab.info

Ny avfallsanläggning i Gödastorp, Falkenberg

I anslutning till den befintliga biogasanläggningen i Gödastorp i Falkenberg bygger VIVAB nu en ny avfallsanläggning. Anläggningen kommer bestå av två delar, en omlastning för brännbart hushållsavfall och en förbehandlingsanläggning för matavfall. 
VIVAB har länge haft behov av en gemensam omlastningsstation för hushållsavfallet från både Varberg och Falkenberg. Till omlastningsstationen åker sopbilarna och tömmer sina fack, avfallet omlastas sedan till större containrar som transporteras vidare till förbränning. I dagsläget sker omlastningen av hushållsavfall i en tillfällig lokal i Torsholm. Den 1 oktober 2020 tas den nya anläggningen i Gödastorp i drift och då flyttas all omlastning hit.

Matavfallet blir lokalt producerad biogas

Den nya förbehandlingsanläggningen behövs eftersom matavfallet måste behandlas innan den befintliga biogasanläggningen kan göra biogas av det. När anläggningen är i drift kommer matavfallet från Falkenberg och Varberg kunna användas direkt för lokal produktion av biogas och biogödsel. 

Ett viktigt projekt för miljön

Att det är ett projekt som gör mycket gott för miljön är det ingen tvekan om, minskade transporter är den största positiva effekten. Att det är ett viktigt miljöprojekt håller även Naturvårdsverket med om. Projektet har sedan tidigare beviljats stöd inom ramen för Klimatklivet, ett statligt investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid

Tidplan och entreprenörer

Markarbetena påbörjades i början av november. Under vintern uppförs byggnaden och anläggningen ska tas i bruk 1 oktober 2020. Byggentreprenör är MTA Bygg och anläggnings- och maskinentreprenör för förbehandlingsanläggningen är ReTec, som bland annat har byggt liknande anläggningar i Falköping och Västerås.  


.

Just nu i projektet

Byggentreprenaden är nu i princip klar. De sista egenkontrollerna samt samfunktionstester inför kommande slutbesiktning pågår och maskininstallationen för behandling av matavfall är också i slutskedet. En del montage återstår och parallellt testas olika funktioner i anläggningen. Skarp testkörning sker under september.

Kontakt

Agneta Johansson
Projektledare VIVAB