Ny avfallsanläggning i Gödastorp, Falkenberg

I anslutning till den befintliga biogasanläggningen i Gödastorp planerar VIVAB att uppföra en ny avfallsanläggning. Anläggningen kommer bestå av två delar, en omlastning för brännbart hushållsavfall och en förbehandlingsanläggning för matavfall. 
Den nya förbehandlingsanläggningen behövs eftersom matavfallet måste behandlas på ett sådant sätt så att biogasanläggningen kan göra biogas av det. På så sätt skulle Falkenbergarnas och Varbergarnas matavfall användas direkt för lokal produktion av biogas och biogödsel, istället för att köra det som det idag görs till en biogasanläggning i Jönköping.

I dagsläget sker omlastningen av hushållsavfall i en lokal i Torsholm. Där har VIVAB ett tillfälligt tillstånd som löper ut den 30 september 2020. Till dess ska en kombinerad anläggning för omlastning och förbehandling stå klar i Gödastorp.

.

Kontakt

Agneta Johansson
Projektledare VIVAB