Nytt Vattentorn i Varberg

En växande stad behöver ett vattentorn som säkrar leveransen av dricksvatten till stadens invånare. Varberg har idag ett vattentorn som är i behov av en större renovering och har en reservoar som inte är stor nog för att möta den växande staden. Tanken om ett nytt vattentorn väcktes 2012, därefter har olika utredningar om placering och en förstudie genomförts. Sedan våren 2018 har arkitektfirmor fått möjlighet att presentera förslag på gestaltning av tornet.
Tornets reservoar kommer att rymma 10 000 kubikmeter vatten, jämfört med befintlig reservoar på 2000, vilket skapar en större säkerhet i dricksvattenleveransen. Dessutom blir Varbergs nya vattentorn ett vackert landmärke som kommer att synas både inifrån staden och från motorvägen.

Gestaltning
Uppdraget var att ge ett förslag på vattentornets gestaltning med vatten som utgångspunkt. Vattentornet ska ses som en symbol för trygghet, visa vattnets kraft, då tornets höjd och placering ger ett naturligt tryck ut i ledningarna. Utformningen ska även vara kreativ och djärv och bli ett signum för Varberg.

Hösten 2018 togs beslutet om hur det nya vattentornet kommer se ut och vilken arkitektfirma som får uppdraget att gestalta tornet. Beslutet togs av en jury bestående utav åtta representanter från VIVAB och Varbergs kommun. Det stod mellan tre arkitektfirmor, White, Wingårdh och &Rundquist där White presenterade den vinnande gestaltningen "VÅGA".

Vinnande gestaltning av Vattentornet


Klicka på bilden för att se Whites presentation av Varbergs nya vattentorn.
White presentation

Övriga gestaltningsbidrag