Nytt vattentorn i Varberg - detta har hänt

Här beskrivs kort vad som har hänt i projektet.

Detaljplanen på samråd

Detaljplanen för vattentornet var på samråd t. o. m. 7 mars 2019.


Öppet hus, februari 2019

Den 13 februari höll VIVAB öppet hus för att besvara frågor om det vattentornet som är tänkt att byggas på Bastekullen i Varberg.

Gestaltning

Sedan våren 2018 har arkitektfirmor fått möjlighet att presentera förslag på gestaltning av tornet.Uppdraget var att ge ett förslag på vattentornets gestaltning med vatten som utgångspunkt. Vattentornet ska ses som en symbol för trygghet, visa vattnets kraft, då tornets höjd och placering ger ett naturligt tryck ut i ledningarna. Utformningen ska även vara kreativ och djärv och bli ett signum för Varberg.


Hösten 2018 togs beslutet om hur det nya vattentornet kommer se ut och vilken arkitektfirma som får uppdraget att gestalta tornet. Beslutet togs av en jury bestående utav åtta representanter från VIVAB och Varbergs kommun. Det stod mellan tre arkitektfirmor, White, Wingårdh och &Rundquist där White presenterade den vinnande gestaltningen "VÅGA".

Vinnande gestaltning av Vattentornet


Klicka på bilden för att se Whites presentation av Varbergs nya vattentorn.
White presentation

Övriga gestaltningsbidrag