Överföringsledning Kärreberg - Falkenberg - Vivab.info

Överföringsledning Kärreberg - Falkenberg

Produktionskapaciteten för Kärrebergs vattenverk i Vessigebro kommer att förstärkas. Med ökad produktionskapacitet följer att även kapaciteten i ledningsnätet behöver förstärkas.
Genom att anlägga en ny överföringsledning mellan vattenverket i Vessigebro och huvudledningsnätet för centralorten Falkenberg tillgodoses behovet. Projektet kommer att genomföras i så kallad partnering.


Just nu i projektet

Nu pågår upphandling av partneringentreprenör.

Tidigare i projektet

Läs mer