Överföringsledning Kärreberg - Falkenberg - Vivab.info

Överföringsledning Kärreberg - Falkenberg

Vi bygger ut Kärrebergs vattenverk i Vessigebro för att öka produktionen av dricksvatten. Med ökad produktionskapacitet behöver vi även öka kapaciteten i ledningsnätet för att kunna leverera vattnet till våra kunder. 
Därför pågår nu planering och projektering för en ny så kallad överföringsledning från Kärreberg till Falkenberg. Med överföringsledning menas att ledningen inte får några anslutningar till kunder längs vägen utan vattnet leds till högreservoaren. Därifrån distribueras det sedan till våra anslutna kunder. Ledningen blir ca 12 km lång och några av utmaningarna är att den behöver korsa Vinån och några större vägar, bland annat E6:an.

Projektet genomförs i så kallad partnering tillsammans med den upphandlade entreprenören Skanska. Det är en samverkansform som innebär ett nära samarbete under hela projektet, från projektering till genomförande. 

Projektering pågår just nu för att hitta den bästa ledningssträckningen. Förhoppning är att börja bygga ledningen under 2022 och att den ska stå klar under 2023.  


Just nu i projektet

Nu pågår planering och projektering tillsammans med vår entreprenör Skanska.

Tidigare i projektet

Läs mer

Vill du veta mer?

Kontakta vår projektledare
Robert Hyll
Telefon: 0757-27 42 11