Tillbyggnad på Ullareds vattenverk - Vivab.info

Tillbyggnad på Ullareds vattenverk

2018 påbörjades detaljprojekteringen för tillbyggnaden av Ullareds vattenverk. Det kommer byggas till med en ny produktionslinje men byggnaden anpassas för att få plats med ytterligare en produktionslinje om behovet uppkommer. Planen är att påbörja genomförandet under hösten 2019. I samband med detaljprojekteringen av vattenverket gjordes en förprojektering för placering av en ny vattenreservoar. Ett antal platser har undersökts för att hitta den bästa placeringen och slutligen kom vi fram till att bästa platsen för att placera den nya vattenreservoaren är på en av höjderna vid Gekås varuhus. Projektering startade under våren 2019 med tänkt byggstart i slutet av 2019.