Utbyggnad av Kärrebergs vattenverk - Vivab.info

Utbyggnad av Kärrebergs vattenverk

Behovet av dricksvatten ökar och nu bygger vi ut Kärrebergs vattenverk för att kunna möta behovet för framtiden. 
Kärrebergs vattenverk som varit i drift sedan 1976 ska utöka sin kapacitet från nuvarande 9000 kubikmeter till 15 000 kubikmeter dricksvatten. Detta för att tillgodose behovet i Falkenberg. Vattenverket levererar redan idag två tredjedelar av dricksvattnet i Falkenbergs centralort.

Råvattnet hämtas upp från Ätran och passerar genom sand och grusås innan det pumpas tillbaka till vattenverket och renas till dricksvatten.

I projektet ingår följande delar:  
  • Uppgradering av intagsstationen Fors vid Ätran
  • Överföringsledning mellan råvattenintaget i Fors till Kärrebergs vattenverk
  • Anpassning av processen för råvattenbehandling inklusive separat slamhantering vid avloppsreningsverket i Vessigebro
  • Ny uttagsbrunn och översyn av befintliga uttagsbrunnar
  • Anpassning av processen för dricksvattenbehandling
  • Utökade personalutrymmen

Förstudien är klar och och entreprenör för uppgradering av vattenverket kommer handlas upp under 2021. Vill du veta mer om projektet?

Kontakta vår projektledare:
Frida Ingesson
tel: 0757-27 42 21