Utbyggnad av Kärrebergs vattenverk - Vivab.info

Utbyggnad av Kärrebergs vattenverk

Kärrebergs vattenverk som varit i drift sedan 1976 ska utöka sin kapacitet från nuvarande 9000 kubikmeter till 15 000 kubikmeter dricksvatten. Detta för att tillgodose behovet i Falkenberg. Vattenverket levererar redan idag tvåå tredjedelar av dricksvattnet i Falkenbergs centralort.

Råvattnet hämtas upp från Ätran och passerar genom sand och grusås innan det pumpas tillbaka till vattenverket och renas till dricksvatten.

I projektet igår 
  • Uppgradering av intagsstationen Fors vid Ätran
  • Överföringsledning mellan råvattenintaget i Fors till Kärrebergs vattenverk
  • Anpassning av processen för råvattenbehandling
  • Ny uttagsbrunn och översyn av befintliga uttagsbrunnar
  • Anpassning av processen för dricksvattenbehandling
  • Utökade personalutrymmen

Förstudien pågår och entreprenör för uppgradering Vattenverket kommer handlas upp under hösten vintern 2019.