Utbyggnad vattenverk Åkulla - Vivab.info

Utbyggnad av vatten- och reningsverk i Åkulla

För att förbättra reningskapaciteten av avloppsvattnet och även dricksvattentillgången genomför Vivab förbättringsarbeten på VA- anläggningarna i Åkulla. Satsningar görs på både avloppsreningsverk och vattenverk. 
Nuvarande reningsverk kommer att renoveras och byggas ut och ett helt nytt vattenverk kommer att byggas på en annan plats än det nuvarande. Arbetena påbörjas i början av 2022 och beräknas vara klara under 2023.

Frågor och svar

Kommer vattenverket att vara kvar på nuvarande plats?

Nej, det nya vattenverket byggs på en annan plats. Det befintliga vattenverket har inte tillräckligt med kapacitet för att klara den utveckling som sker i Åkulla. Vattenverkets nuvarande reservoar ligger också på en mindre lämplig plats.

Hur påverkar detta mig?

När det nya vattenverket är klart kommer du att få ditt vatten därifrån. Det blir ett dricksvatten av hög kvalitet och med en hög leveranssäkerhet.

Blir det någon driftstörning när min fastighet kopplas om till det nya vattenverket?

Själva inkopplingen ska inte märkas för dig som är kund. Skulle det ändå uppstå en driftstörning meddelar vi detta via sms eller brev samt på här på www.vivab.info.

Kommer jag att märka någon skillnad på vattnet?

Både det gamla vattenverket och det kommande levererar ett vatten av god och likvärdig kvalitet. Den som är riktigt smaksäker kommer kanske att märka en liten skillnad på vattnet men för gemene man kommer inget märkas.

Kontakt

Vill du veta mer om projektet?
Välkommen att kontakta Hans Malmström, projektledare Vivab hans.malmstrom@vivab.info tel: 0757-274209

Informationsträff

Onsdag 27 oktober hålls en informationsträff för dig som är intresserad av utbyggnaden i Åkulla.
Information om träffen