Vanliga frågor om Stämmet

Vad kan påverka att tidsplanen inte hålls?

Tidsplanen är preliminär och kan påverkas av oförutsedda hinder som dyker upp under arbetets gång. Tidsplanen på projektsidan kommer att uppdateras löpande.

Hur länge kommer arbetet pågå?

Arbetet beräknas vara färdigt till sommaren 2020.

Hur blir jag påverkad av arbetet?

Under arbetstiden kommer området vara trafikerat av byggtrafik. Vägen in på området kommer att stängas av och istället leds trafiken om via en byggväg som anläggs i december 2018. Det kommer vara begränsad framkomlighet under hela byggtiden. I korta perioder kan infarter till fastigheter vara avstängda - fastighetsägare kommer att bli informerade om avstängda infarter i tid.

Sophämtningen kommer under arbetstiden ske gemensamt och från en ny plats (se karta nedan). Brännbart avfall kommer att kunna slängas i en container och matavfall slängs i bruna avfallskärl.

Vad behöver jag veta för att ansluta till VA-nätet?

På projektsidan under "Dokument du kan behöva" hittar du aktuell information om anslutning till det kommunala VA-nätet. Du kan även läsa mer om anslutning här.

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på mejl vivab@vivab.info eller via telefon 0757 27 40 00.

Hur långt sträcker sig fastighetsägarens ansvar för ledningarna?

Du som fastighetsägare ansvarar för dina ledningar fram till det vi kallar förbindelsepunkt, den ligger vanligtvis vid tomtgränsen. Inne på din tomt är det alltså du som ansvarar för dina ledningar.

Vad kostar vatten och avlopp?

Din kostnad för vatten och avlopp beror på hur mycket vatten du förbrukar, hur stor vattenmätare du har och vilken typ av fastighet du bor i. Här kan du läsa mer.

Här kan du även göra en ungefärlig beräkning av vad det kostar att ansluta din fastighet till kommunens vatten- och avloppsanläggning. Beräkningen gäller nyanslutning av ett enbostadshus eller mindre hyresfastighet med max två lägenheter.

När kommer systemet tas i drift?

Det nya VA-systemet tas i drift när alla etapper är färdiga.