VA-utbyggnad i Stämmet - detta har hänt

Här beskrivs kort vad som har hänt i projektet.
Uppdaterad: 190327
Den gemensamma samlingsplatsen för avfall kommer att flyttas 50 meter österut. Detta är i samråd med samfällighetsföreningen. Runt månadsskiftet mars/april kommer den temporära vägen att vara klar. Vägen börjar vi etableringen och ansluter till Pilåsvägen. Ledningsarbete utmed Björkåsvägen påbörjas när den temporära vägen är klar. Björkåsvägen stängs av och trafik hänvisas till den temporära vägen. I takt med att ledningsarbetet fortskrider kommer avstängningarna att leta sig längre upp, vilket innebär att Björkåsvägen kommer att öppnas upp i takt med att förläggningen görs.
Trafikomläggningar kommer skyltas på plats för att göra det tydligt vilken väg som ska användas.

Uppdaterad: 190218
Sista ordinarie hämtningsdag för hushållsavfall sker på onsdag den 20 februari. Därefter kommer insamling av hushållsavfall ske på gemensam uppsamlingsplats. Brännbart hushållsavfall slängs i containern och matavfallspåsar för matavfall slängs i de bruna kärlen.
På detta området kommer container och bruna avfallskärl placeras:


Uppdaterad: 190206
Schaktarbetena går framåt
Just nu schaktas det på för fullt i de norra delarna av Stämmet. Om cirka en månad kommer vi börja leta oss upp mot området i Lärkåsvägens slut.
Såhär ser det ut på platsen just nu:

Uppdaterad: 190114
Den 15 januari kommer de första sprängningsarbetena äga rum i Stämmet. Sprängningsarbetena kommer att ske i området markerat på bilden och börjar runt lunchtid. I samband med detta kommer ljudsignaler att låta för att upplysa och varna om att sprängning kommer att ske.
Uppdaterad: 181220
Etapp 1 har påbörjats i östra delen av Stämmet utan direkt påverkan på fastigheter och vägar. Vecka 52 och 1 pausas arbetet och återupptas vecka 2.

Uppdaterat: 181126
ÅF-konsult har påbörjat arbetet med en riskanalys. Fastighetsägare kommer bli kontaktade av ÅF då fastigheterna ska besiktas.
Vecka 49 startar anläggningen av en byggväg.

Uppdaterat: 181113
Förberedelse för bodetablering sker under vecka 46. Bodarna kommer stå vid korsningen Björkåsvägen/Grusvägen.
Riskanalys och syn av området planeras att genomföras inom ett par veckor. Fastighetsägare kommer att kontaktas i samband med riskanalysen.

Uppdaterat: 181101
Vecka 45 fastställdes entreprenör och byggledare för projektet.