VA-utbyggnad i Norra Näs - Storehall - Vivab.info

VA-utbyggnad i Norra Näs - Storehall

I Norra Näs - Storehall har man konstaterat ett problem med omhändertagande av spillvatten för fastigheter med enskilda avlopp. 
I februari 2020, med en revidering i mars 2021, beslutade Kommunstyrelsen i Varbergs kommun att VA-utbyggnad ska ske i området. Vivab ansvarar för drift och underhåll av vatten- och avloppsanläggningarna i kommunen och därmed även för utbyggnaden.

Ungefärlig omfattning för planerad VA-utbyggnadTidplan


2021: Information till berörda samt utredning och förprojektering
2022-2023: Information till berörda samt projektering och utbyggnad
Kontakt

Vill du veta mer om projektet? Välkommen att kontakta Kristina Johansson, projektledare, Vivab
Tel: 0757-27 40 91