Tuben: Ledningsarbete Magasinsgatan, Gödestadsvägen och Kyrkogårdsvägen

Våren 2018 påbörjade VIVAB ett större vattenledningsarbete från vattentornet ner till hamnen. Arbetet berör dricks- och dagvattenledningar och är ett förarbete för den nya stadsdelen Västerport.

Syftet med ledningsarbetet är att genomföra ett förbättrings- och förstärkningsarbete av huvudledningsnätet från vattentornet på Håstensberget. Genom att skapa goda förutsättningar för vatten och avlopp säkras dricksvattenleveransen i centrum och i det nya området Västerport. I samband med att de nya ledningarna anläggs kommer det även byggas en dagvattenledning som leder dagvattnet ut i hamnbassängen och undviker stora översvämningar i centrum vid stor nederbörd.


Hur påverkas jag?
Framkomlighet och parkering kommer att vara begränsad under tiden arbetet pågår. Gödestadsvägen och Kyrkogårdsvägen kommer vara avstängda för genomfartstrafik under hela arbetsperioden. Gång- och cykelvägar kommer i största möjliga mån vara öppna. Parkeringsplatser för boende är avstängda under delar av arbetstiden när vår entreprenör schaktar förbi parkeringsplatserna. Hela Magasinsgatan kommer inte vara avstängd samtidigt utan stängs av ett eller ett par kvarter i taget.

Under dagtid kan vi behöva göra kortare avbrott i vattenförsörjningen. Berörda kunder kommer informeras innan vattnet stängs av.


Tidsplan 

Tidsplanen är preliminär och revideras löpande.


Magasinsgatan: mars - december 2018 

Slutförd


Gödestadsvägen: september 2018 - våren 2019

Avstängningen från Granvägen västerut öppnas upp utmed Gödestadsvägen från och med fredag 8 februari. Arbete kvarstår med trottoarerna på Gödestadsvägen. Detta arbete kommer ske när vädret tillåter.


Brunnsbergsrondellen: januari - april 2019

Arbete från korsningen Gödestadsvägen/Granvägen ner till Brunnsbergsrondellen, samt arbete i rondellen. Infarten till Gödestadsvägen är avstängd under hela arbetstiden. Tillfällig infart hänvisas via Granvägen eller via Håsten.


Kyrkogårdsvägen: januari 2019 - juni 2019


Bilder

       

Kontakt vid frågor

Michael Fransson, projektledare

Byggprojekt i Varbergs kommun

Just nu pågår flera byggprojekt i samband med att Varberg växer.
Läs mer här!
Läs mer

Information via sms

Vid driftstörningar kontaktar vi ibland våra kunder via sms. Vi skickar sms till de nummer som är registrerade på fastigheter i området som berörs.
Läs mer