VA-projekt Tuben - Vivab.info

Tuben: Ledningsarbete Magasinsgatan, Gödestadsvägen och Kyrkogårdsvägen

Våren 2018 påbörjade VIVAB ett större vattenledningsarbete från vattentornet ner till hamnen. Arbetet berör dricks- och dagvattenledningar och är ett förarbete för den nya stadsdelen Västerport.

Syftet med ledningsarbetet var att genomföra ett förbättrings- och förstärkningsarbete av huvudledningsnätet från vattentornet på Håstensberget. Genom att skapa goda förutsättningar för vatten och avlopp säkras dricksvattenleveransen i centrum och i det nya området Västerport. I samband med att de nya ledningarna anlades byggdes även en dagvattenledning som leder dagvattnet ut i hamnbassängen och undviker stora översvämningar i centrum vid stor nederbörd.Tidsplan 

Tidsplanen är preliminär och revideras löpande.

Magasinsgatan: mars - december 2018 

Gödestadsvägen: september 2018 - våren 2019

Brunnsbergsrondellen: januari - april 2019

Kyrkogårdsvägen: januari 2019 - juni 2019


Bilder

       

Kontakt vid frågor

Michael Fransson, projektledare