Västerport ÅA, Varberg - Vivab.info

Sopsug i Västerport, Varberg

VIVAB installerar en sopsugsanläggning i den nya stadsdelen Västerport.
Från sopnedkast kommer sopsugssystemet att suga avfallet, likt en jättelik centraldammsugare, till en terminal där avfallet hämtas. Därmed undviks att VIVAB:s renhållningsfordon trafikerar gatorna i den nya stadsdelen. 

Tekniken med sopsug finns i många nya stadsdelar i andra länder, men Västerport blir först inom VIVAB:s verksamhetsområde (Varbergs och Falkenbergs kommuner). Sopsugssystemet upphandlas under våren 2021 och kommer att vara i drift samtidigt som första inflyttning i Västerport sker.

Kontakt

Agneta Johansson
Projektledare VIVAB