Nya ledningar i Västerport, Varberg

I nuvarande hamnen i Varberg ska en ny stadsdel, Västerport, ta form. För VIVAB:s del innebär det omfattande arbeten med vatten, avlopp och dagvattensutbyggnad.
Förutom vad som krävs för ett normalt exploateringsområde genomförs följande åtgärder i Västerport:
  • För att göra marken byggbar behöver befintliga dagvattenutsläpp i hamnbassängen förändras. Detta innebär ett omfattande arbete med ny rörläggning med rör i stor dimension, upp till diameter 1600 mm.
  • Dagvattnet kommer också att passera en ny dagvattenpumpstation som hjälper till att begränsa översvämningar på lågpunkter i området i samband med höjd havsnivå. Liknande pumpstation, dock betydligt mindre, finns i Åskloster.
  • Befintlig spillvattenpumpstation behöver flyttas då den ej kan vara kvar på befintlig plats i samband med att platsen ska användas som bostadsområde. Pumpstationen kommer placeras i det nya parkeringshuset som är i anslutning med det nya hotellet.

Tidplan
Först ut är ledningsförläggning i Östra Hamnvägen. Detta kommer påbörjas hösten 2019. Skanska är kontrakterade för att genomföra arbetet.

Övriga delar av VIVAB:s arbete kommer upphandlas i flera olika entreprenader. Upphandlingen kommer påbörjas hösten 2019 med byggstart under våren 2020.


Vy över Västerport

Kontakt

Agneta Johansson
Projektledare VIVAB