Vad är det för mått på sopkärlen?

De gröna kärlen, avsedda för brännbart hushållsavfall, finns i storlekarna 190 liter och 370 liter och kommer från två olika leverantörer Perstorps Plastic System och Plastic Omnium. Måtten skiljer sig något. På kärlets lock står vilken leverantör kärlet kommer ifrån. 
                     Perstorps Plastic System              Plastic Omnium
Mått (mm)  Grönt 190l-kärl Grönt 370-l kärl  Grönt 190l-kärl Grönt 370l-kärl 
Bredd                 559                   749                      485                   620             
Djup                    690                   800                     725                   850 
Höjd                    1075                  1070                    1075                 1095 
Max lastvikt (kg) 150                    150                      75                     145

De bruna matavfallskärlen finns i storleken 140 liter och 240 liter (240-literskärlet är endast avsedda för verksamheter och flerfamiljsfastigheter). 
Mått (mm)          Brunt 140l-kärl   Brunt 240l-kärl 
Bredd                  485                       585 
Djup                    550                       720 
Höjd                    1065                      1075 
Max lastvikt (kg) 60                          100