Vid kris - detta hjälper VIVAB till med - Vivab.info

Så hjälper VIVAB dig i en kris

Vid en större kris är VIVAB:s högsta prioritet att åtgärda källan till krisen. Vid störningar i dricksvattenleveransen ansvarar VIVAB för en beredskapsplanering. Detta innebär att vi ansvarar för att alla invånare ska ha tillgång till nödvatten under en kris. 
Nödvatten kallas det när vi behöver köra ut dricksvattnet i tankar till våra kunder. Detta kan exempelvis behövas om vi skulle råka ut för en större vattenläcka, att dricksvattnet i ledningsnätet är obrukbart eller om en krissituation har uppstått. Tankarna kallas för combotankar och rymmer 1000 liter vatten vardera. VIVAB har en plan för nödvattenförsörjning som är en del av vår krisplan.

Målsättningen är att uppkomna störningar i dricksvattenförsörjningen inte påverkar samhällsviktig verksamhet i sådan omfattning att det uppstår allvarliga konsekvenser för samhället. Exempel på verksamheter är hälso- och sjukvård samt vård och omsorg, vatten- och avloppssystem och livsmedelsförsörjning. Under det första dygnet tillhandahåller vi därför vatten till prioriterade grupper inom äldrevård, skolor och sjukvård. Efter 72 timmar ställs nödvattentankar ut till övriga invånare. Det är ditt eget ansvar att se till att du har tillgång till vatten så att du klarar ditt vätskebehov för mat, dryck och hygien i minst tre dygn. 

VIVAB:s målsättning är att varje individ vid en störning i dricksvattenförsörjningen i ett krisläge har tillgång till följande miniminivåer av dricksvatten:
  • Inom 1-2 dygn, 3-5 liter per person och dygn.
  • Inom högst 3 dygn, 10-15 liter per person och dygn.
  • Inom några månader, 50-100 liter per person och dygn.

Foto: Thomas Henriksson, MSB

Samhällskris och utan vatten

Alla ska klara tre dygn utan stöd från myndigheter i händelse av en kris. Vi förväntas ha vatten, förnödenheter och kunna ordna värme och samtidigt hålla oss informerade.
Läs mer

Lagra vatten på ett säkert sätt

Så hanterar du vattnet så att det håller sig fräscht.
Läs mer

Hygien i händelse av kris

Du behöver tre till fem liter vatten varje dag. Detta täcker det mest nödvändiga behovet de första dagarna. Men utöver detta behövs det även vatten för att sköta hygien och undvika att det uppstår smittspridning.

Läs mer