Avfallshantering vid evenemang - Vivab.info

Hantering av avfall i samband med evenemang

Om du planerar ett evenemang är det viktigt att också planera för det avfall som genereras under evenemanget. 
VIVAB har olika lösningar för detta. Läs mer och beställ den lösning som passar er bäst.