Utbyggnad av VA-ledningsnät i Hunnestad - Vivab.info

Utbyggnad av VA-ledningsnät i Hunnestad

VA-ledningsnätet för dricks- och spillvatten ska byggas ut till fastigheter inom ett nytt verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Hunnestad. 
Dricksvattnet kommer från Kvarnagårdens vattenverket i Varberg. Spillvattnet kommer att ledas till Getteröverkets avloppsreningsverk. En gammal kommunal markbädd kommer även att tas urdrift. Projektet möjliggör för Hunnestad att växa. 

Tidplan

2021: projektering och planering
2022: planerad byggstart