Hushållsavfall - Vivab.info

Hushållsavfall

VIVAB har det övergripande ansvaret för insamling och behandling av avfall från hushållen i Falkenbergs och Varbergs kommuner. Uppdraget utförs av vår entreprenör Nordisk Återvinning AB. Regler för respektive kommuns avfallshantering finns i föreskrifter som antas av kommunfullmäktige.

Ditt hushållsavfall hämtas på en bestämd hämtningsdag var 14:e dag. Vilken dag som gäller din fastighet kan du se på din faktura eller genom att logga in på Mina sidor. Observera att förändringar i hämtningsdag kan ske i samband med storhelger. När ditt hushållsavfall hämtas av Nordisk Återvinning vägs det. Avfallet från det gröna kärlet transporteras till Halmstad där det förbränns och blir till energi i form av värme. Om du sorterar ut ditt matavfall går avfallet från det bruna kärlet till vår egen förbehandling i Gödastorp där det blir en matavfalls slurry som sedan går vidare till Falkenbergs Biogas där det blir till biogas och biogödsel.

Underlätta hämtningen

Placera ditt sopkärl så att det är synligt för sopbilen. Vid missad tömning för att chaufförerna inte kan se kärlen från sopbilen, och tömning behövs, görs det mot en kostnad för extra tömning. Det går också bra att mot en kostnad ställa fram en extra säck till nästa hämtning. Kontakta vår Kundtjänst om du önskar beställa extratömning eller extra säck. 


För att underlätta hämtningen av ditt hushållsavfall, tänk på att:

  • Ställa fram ditt/dina kärl senast kl. 06:00 på hämtningsdagen och låt dem stå framme tills de är tömda.
  • Kärlen ska vara placerat max 5 meter från tomtgränsen under förutsättning att tomten gränsar till framkomlig väg.
  • Placera kärlets handtag och hjul utåt gatan.
  • Placera kärlet så att det inte hindrar någon trafik.
  • Vägen fram till kärlet ska hållas fri. Vintertid är det viktigt att se till att kärlet inte blockeras av snövallar och att det är halkbekämpat fram till kärlet.

Så här placerar du kärlen:

Schematisk bild placering av kärl

Missad tömning

Vid missad tömning, eller om du av någon anledning vill ha en extra tömning, kontaktar du Kundtjänst.


Fritidsabonnemang - sommarhämtning

För dig som har fritidshus och önskar hämtning enbart under sommarhalvåret erbjuder vi ett särskilt abonnemang. Ditt hushållsavfall hämtas 13 gånger under följande perioder:


Hämtning jämna veckor vecka 14-38

Hämtning udda veckor vecka 15-39


Är du osäker på din hämtningsdag?

Du som äger din fastighet kan se din hämtningsdag på Mina sidor. Logga in med ditt personnummer och ditt kundnummer (finns på din faktura)


Ny entreprenör från oktober 2021

Från oktober 2021 kommer Ohlssons AB hämta hushållsavfallet i Varbergs och Falkenbergs kommuner.

Pick-Up Service – dina förpackningar hämtas hemmaTMR hämtar förpackningar av papper, plast och metall hemma vid dörren. Du beställer först förpackningspåsar, därefter upphämtning. Tjänsten är kostnadsfri. Hämtningen sker cirka en gång per månad.
Till TMR och beställning

Kontakt Vivab

Vivabs kundservice, vivab@vivab.info tfn 0757-27 40 00

Öppettider:
Måndag: kl 8-12, 13-16
Tisdag: kl 9-12, 13-16
Onsdag: kl 8-12, 13-16
Torsdag: kl 8-12, 13-16
Fredag: kl 8-12, 13-16

Matavfallskampanj - Gör det inte svårare än vad det är!

Just nu deltar VIVAB i en kampanj för att öka utsorteringen av matavfall.
Läs mer om kampanjen

Hämtning av trädgårdsavfall

Vill du få ditt trädgårdsavfall hämtat?
Läs mer här

Företagare

För dig som bedriver verksamhet eller äger en flerfamiljsfastighet gäller speciella regler. Läs mer på våra företagssidor.
Till företagssidan

Matavfallsinsamling från flerfamiljsfastigheter och verksamheter

Matavfall

Sortera ditt matavfall och bidra till en bättre miljö!
Mer om matavfall

Förpackningar, glas och tidningar

Runt om i Varberg och Falkenberg finns återvinningsstationer för förpackningar av plast, metall, papper/kartong och tidningar, ibland även för batterier och kläder. Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för dessa stationer. Har du frågor eller synpunkter gällande städning och tömning kontakta FTI:s kundtjänst
info@ftiab.se tfn 0200-88 03 11
Hitta närmsta återvinningsstation