Planerade arbeten

Ledningsarbete i Tofta

I början av september kommer VIVAB påbörja ett arbete med att förnya ledningarna i ert område. Arbetet planeras pågå i cirka fem till sex månader och arbetet utförs av Annebergs Bygg och Anläggnings AB. Ledningsarbetet kommer i största möjliga mån att ske under vardagar klockan 07.00-16.00.

Ledningsarbetet omfattar förnyelse av befintliga ledningar samt att det läggs en ny vattenledning från Bygdegårdsvägen utmed Toftavägen och in på Skräddarevägen. Spill- och dagvattenledningarna i Toftavägen och Tvärvägen kommer också förnyas.

I samband med ledningsarbetet kommer vattnet att behövas stängas av under kortare perioder. När detta sker meddelas per sms.
Dela till
Visa mindre

Information via sms

Vid driftstörningar kontaktar vi ibland våra kunder via sms. Vi skickar sms till de nummer som är registrerade på fastigheter i området som berörs.
Läs mer