Planerade arbeten

Geotekniska undersökningar på Fyrkullen, Trönningenäs

På Fyrkullen, Trönningenäs projekterar VIVAB för en framtida VA-lösning. Med anledning av detta utför geotekniska undersökningar utmed Fyrstrandsvägen. Undersökningen utförs av Norconsult. Den startar fredag 30 november 2018, v 48 och beräknas vara klar i mitten av vecka 49.

Kontakt

Mikael Wikberg, projektledare VIVAB
Telefon: 0757-27 40 39

Jesse Nicklasson, Norconsult
Telefon: 0761-268915Dela till
Visa mindre

Nya vattenledningar i centrum, Varberg

I våras påbörjade VIVAB ett arbete med att lägga nya vattenledningar i Varberg. I takt med att Varberg växer behöver vi förstärka vårt vattenledningsnät.

Arbetet är ett förbättringsprojekt av dricksvatten- och dagvattenledningar och är en del av Projekt Västerport. 

Magasinsgatan: mars - november 2018
Gödestadsvägen: september - december 2018
Kyrkogårdsvägen: november 2018 - maj 2019

Kontakt vid frågor

Har du frågor kring arbetet kan du kontakta 
Michael Fransson, projektledare
Dela till
Visa mindre

Ledningsarbete utmed Gödestadsvägen, Varberg

I september påbörjas ett ledningsarbete utmed Gödestadsvägen som beräknas pågå till december. Vägen kommer vara avstängd för genomfartstrafik under hela arbetsperioden. Gång- och cykelvägar kommer i största möjliga mån vara öppna. Parkeringsplatser är avstängda under delar av arbetstiden när vår entreprenör schaktar förbi parkeringsplatserna.

Under dagtid kan vi behöva göra kortare avbrott i vattenförsörjningen. Berörda kunder kommer informeras innan vattnet stängs av.

Här kan du läsa mer om projektet.

Dela till
Visa mindre

VA och dagvattendammar i Vinberg

Ett nytt industriområde byggs i Vinberg, Falkenbergs kommun.  VIVAB anlägger VA-ledningar och även 4 dagvattendamma för hantering av dagvattnet från området.

Anläggningsarbetet beräknas vara klart våren 2019.

Kontaktperson på VIVAB är byggledare Hans Grahn-Scharin 

Dela till
Visa mindre

Information via sms

Vid driftstörningar kontaktar vi ibland våra kunder via sms. Vi skickar sms till de nummer som är registrerade på fastigheter i området som berörs.
Läs mer