Planerade arbeten

Ledningsarbete på Kungsgatan i Varberg

Den 15 mars påbörjar VIVAB ett arbete med att byta ut ledningar för dricks- och avloppsvatten. Arbetet kommer pågå längs med Kungsgatan, sträckan från Norrgatan upp till Magasinsgatan. Även delar av Eskilsgatan berörs av ledningsarbetet. Arbetet beräknas pågå till 31 maj.

Trafiken i området

Kungsgatan stängs av ett kvarter i taget. Framkomligheten kommer att vara begränsad under arbetstiden.

Avbrott i vattenförsörjningen

Under dagtid kan vi behöva göra kortare avbrott i vattenförsörjningen. Berörda kunder informeras via sms innan vattnet stängs av. Vid ledningsarbeten kan vattnet ibland bli missfärgat, grumligt eller bubblande, vilket beror på att vattenflödet i röret har förändrats. Detta är inte farligt för hälsan, spola en stund i kranen tills vattnet klarnat.

Har du frågor kring arbetet?
Välkommen att kontakta
Magnus Oknestam, projektledare VIVAB
e-post: magnus.oknestam@vivab.info
tel: 0757 - 27 42 14

Hans Grahn-Scharin, byggledare VIVAB
e-post: hans.grahn-scharin@vivab.info
tel: 0757 - 27 41 60
Dela till
Visa mindre

Tvååkers återvinningscentral stängd för ombyggnad

Tvååkers återvinningscentral är stängd för ombyggnad.  Vi hänvisar till återvinningscentralen på Östra Hamnvägen. Ombyggnationen ska skapa en förbättrad hantering av farligt avfall, underlätta för besökare genom att utöka centralens yta och samtidigt möta framtidens krav på avfallshantering. 

Ombyggnationen tar längre tid än beräknat

En tid efter att byggprojektet påbörjats upptäcktes stora brister på den befintliga containerrampen. Beslut togs att riva rampen och ersätta den med en helt ny. Detta innebär att återvinningscentralen kommer att hållas stängd betydligt längre.  Öppning planeras till sommaren 2018 (vi uppdaterar med  information om öppningsdatum inom kort). Under tiden hänvisar vi till Östra Hamnvägens återvinningscentral.

Vad ska göras?
  • Området expanderas ut på ängen
  • Dagvattendamm anläggs
  • Byggnaden för farligt avfall byggs ut
  • Ris och komposthantering flyttas
  • Hela området blir asfalterat
  • Ny containerramp byggsDela till
Visa mindre

Nya vattenledningar i centrum, Varberg

I mars 2018 påbörjar VIVAB ett arbete med att lägga nya vattenledningar i Varberg. I takt med att Varberg växer behöver vi förstärka vårt vattenledningsnät.

Arbetet är ett förbättringsprojekt av dricksvatten- och dagvattenledningar och är en del av Projekt Västerport. 

Kontakt vid frågor

Har du frågor kring arbetet kan du kontakta 
Michael Fransson, projektledare
Tel: 0757 - 27 40 34
Dela till
Visa mindre

Information via sms

Vid driftstörningar kontaktar vi ibland våra kunder via sms. Vi skickar sms till de nummer som är registrerade på fastigheter i området som berörs.
Läs mer

När vattnet kommer tillbaka...

...efter ett ledningsarbete eller en vattenläcka kan det upplevas grumligt, missfärgat eller bubblande. Det ska försvinna genom att du låter vattnet spola i kranen en stund. 

Om vattnet blir missfärgat beror det på att vattenflödet i röret har ändrats. Då kan de beläggningar som finns i ledningarna släppa och det är detta som färgar vattnet. Beläggningarna är inte farliga utan består av främst järn och mangan, alltså ämnen som naturligt finns i dricksvattnet.