Planerade arbeten

Tillfälligt ändrad hämtningsplats av  hushållsavfall i Varberg

Måndagen den 1 oktober påbörjas ett ledningsarbete i området kring korsningen Magasinsgatan - Östra Långgatan i Varberg. På grund av avstängda gator kommer inte hämtning av hushållsavfallet kunna ske som vanligt. De fastigheter som är berörda ser ni inom det svartmarkerade området på nedanstående karta. 

Hämtning sker på ordinarie hämtningsdag. För att få kärlen tömda placerar ni dem på närmsta rödmarkerat område på kartan, se nedan. När kärlen är tömda ska de ställas tillbaka på er tomt. 

Arbetet beräknas pågå under hela oktober månad.

Se större bild på kartan här.

Har du frågor är du välkommen att kontakta VIVAB:s kundtjänst på tel: 0757 27 40 00 eller via mejl: vivab@vivab.info.
Dela till
Visa mindre

Nya vattenledningar i centrum, Varberg

I våras påbörjade VIVAB ett arbete med att lägga nya vattenledningar i Varberg. I takt med att Varberg växer behöver vi förstärka vårt vattenledningsnät.

Arbetet är ett förbättringsprojekt av dricksvatten- och dagvattenledningar och är en del av Projekt Västerport. 

Magasinsgatan: mars - november 2018
Gödestadsvägen: september - december 2018
Kyrkogårdsvägen: november 2018 - maj 2019

Kontakt vid frågor

Har du frågor kring arbetet kan du kontakta 
Michael Fransson, projektledare
Dela till
Visa mindre

Ledningsarbete Östra Ringvägen i Veddige

I mitten av augusti påbörjar VIVAB ett ledningsarbete på Östra Ringvägen i Veddige. Arbetet beräknas pågå fyra till fem månader.
VIVAB byter ut gamla och dåliga vattenledningar där återkommande vattenläckor uppstått. Arbetet kommer att ske fram till tomtgräns.

Framkomligheten på Östra Ringvägen kommer vara begränsad under hela arbetsperioden. Under dagtid kan vi behöva göra kortare avbrott i vattenförsörjningen. Berörda kunder kommer informeras om detta.

Fler frågor om arbetet? 
Välkommen att kontakta:
Magnus Oknestam, tel: 0757-27 42 14
Sven-Erik Eriksson, tel: 0757-27 42 18
Dela till
Visa mindre

Ledningsarbete utmed Gödestadsvägen, Varberg

I september påbörjas ett ledningsarbete utmed Gödestadsvägen som beräknas pågå till december. Vägen kommer vara avstängd för genomfartstrafik under hela arbetsperioden. Gång- och cykelvägar kommer i största möjliga mån vara öppna. Parkeringsplatser är avstängda under delar av arbetstiden när vår entreprenör schaktar förbi parkeringsplatserna.

Under dagtid kan vi behöva göra kortare avbrott i vattenförsörjningen. Berörda kunder kommer informeras innan vattnet stängs av.

Här kan du läsa mer om projektet.

Dela till
Visa mindre

VA och dagvattendammar i Vinberg

Ett nytt industriområde byggs i Vinberg, Falkenbergs kommun.  VIVAB anlägger VA-ledningar och även 4 dagvattendamma för hantering av dagvattnet från området.

Anläggningsarbetet beräknas vara klart våren 2019.

Kontaktperson på VIVAB är byggledare Hans Grahn-Scharin 

Dela till
Visa mindre

Information via sms

Vid driftstörningar kontaktar vi ibland våra kunder via sms. Vi skickar sms till de nummer som är registrerade på fastigheter i området som berörs.
Läs mer

När vattnet kommer tillbaka...

...efter ett ledningsarbete eller en vattenläcka kan det upplevas grumligt, missfärgat eller bubblande. Det ska försvinna genom att du låter vattnet spola i kranen en stund. 

Om vattnet blir missfärgat beror det på att vattenflödet i röret har ändrats. Då kan de beläggningar som finns i ledningarna släppa och det är detta som färgar vattnet. Beläggningarna är inte farliga utan består av främst järn och mangan, alltså ämnen som naturligt finns i dricksvattnet.