Planerade arbeten

Geotekniska undersökningar på Fyrkullen, Trönningenäs

På Fyrkullen, Trönningenäs projekterar VIVAB för en framtida VA-lösning. Med anledning av detta utför geotekniska undersökningar utmed Fyrstrandsvägen. Undersökningen utförs av Norconsult. Den startar fredag 30 november 2018, v 48 och beräknas vara klar i mitten av vecka 49.

Kontakt

Mikael Wikberg, projektledare VIVAB
Telefon: 0757-27 40 39

Jesse Nicklasson, Norconsult
Telefon: 0761-268915Dela till
Visa mindre

Nya vattenledningar i centrum, Varberg

I våras påbörjade VIVAB ett arbete med att lägga nya vattenledningar i Varberg. I takt med att Varberg växer behöver vi förstärka vårt vattenledningsnät.

Arbetet är ett förbättringsprojekt av dricksvatten- och dagvattenledningar och är en del av Projekt Västerport. 

Magasinsgatan: mars - november 2018
Gödestadsvägen: september - december 2018
Kyrkogårdsvägen: november 2018 - maj 2019

Kontakt vid frågor

Har du frågor kring arbetet kan du kontakta 
Michael Fransson, projektledare
Dela till
Visa mindre

Ledningsarbete Östra Ringvägen i Veddige

I mitten av augusti påbörjar VIVAB ett ledningsarbete på Östra Ringvägen i Veddige. Arbetet beräknas pågå fyra till fem månader.
VIVAB byter ut gamla och dåliga vattenledningar där återkommande vattenläckor uppstått. Arbetet kommer att ske fram till tomtgräns.

Framkomligheten på Östra Ringvägen kommer vara begränsad under hela arbetsperioden. Under dagtid kan vi behöva göra kortare avbrott i vattenförsörjningen. Berörda kunder kommer informeras om detta.

Fler frågor om arbetet? 
Välkommen att kontakta:
Magnus Oknestam, tel: 0757-27 42 14
Sven-Erik Eriksson, tel: 0757-27 42 18
Dela till
Visa mindre

Ledningsarbete utmed Gödestadsvägen, Varberg

I september påbörjas ett ledningsarbete utmed Gödestadsvägen som beräknas pågå till december. Vägen kommer vara avstängd för genomfartstrafik under hela arbetsperioden. Gång- och cykelvägar kommer i största möjliga mån vara öppna. Parkeringsplatser är avstängda under delar av arbetstiden när vår entreprenör schaktar förbi parkeringsplatserna.

Under dagtid kan vi behöva göra kortare avbrott i vattenförsörjningen. Berörda kunder kommer informeras innan vattnet stängs av.

Här kan du läsa mer om projektet.

Dela till
Visa mindre

VA och dagvattendammar i Vinberg

Ett nytt industriområde byggs i Vinberg, Falkenbergs kommun.  VIVAB anlägger VA-ledningar och även 4 dagvattendamma för hantering av dagvattnet från området.

Anläggningsarbetet beräknas vara klart våren 2019.

Kontaktperson på VIVAB är byggledare Hans Grahn-Scharin 

Dela till
Visa mindre

Information via sms

Vid driftstörningar kontaktar vi ibland våra kunder via sms. Vi skickar sms till de nummer som är registrerade på fastigheter i området som berörs.
Läs mer