Planerade arbeten - Vivab.info

Planerade arbeten

Ledningsarbete utmed Ringvägen och Långåsvägen i Tvååker

I början av maj kommer VIVAB påbörja ett arbete med att förnya vattenledningar i ert område. Arbetet planeras pågå i cirka fyra till sex månader och utförs av Annebergs Bygg och Anläggning AB. Ledningsarbetet kommer i största möjliga mån att ske under vardagar klockan 07.00-16.00.

Ledningsarbetet omfattar förnyelse av befintliga vattenledningar från Ringvägen och vidare utmed Långåsvägen, se karta nedan. I samband med ledningsarbetet kommer vattnet att
behövas stängas av under kortare perioder, berörda meddelas via sms. Under arbetstiden
kommer framkomligheten vara begränsad.


Dela till
Visa mindre

Ledningsarbete på Bermansgatan i Falkenberg

VIVAB kommer genomföra ett arbete med att byta ut en gammal vattenledning på Bermansgatan och fram till tomtgräns. Detta görs för att säkerställa leveransen av dricksvatten. Arbetet kommer att starta i slutet av februari och planeras pågå cirka fyra månader. Under arbetstiden kommer framkomligheten vara begränsad. I samband med ledningsarbetet kommer vattnet att behöva stängas av under kortare perioder. Berörda informeras innan vattnet stängs av.

Har du frågor? 
Välkommen att kontakta:
Jimmie Uhlin, tel: 0757 27 41 84
Magnus Oknestam, tel: 0757 27 42 14
VIVAB:s kundtjänst, tel: 0757 27 40 00

Dela till
Visa mindre

Nya ledningar längs Östra Hamnvägen, Varberg

En förutsättning för att Västerport ska kunna byggas är att vi leder om de ledningar för dagvatten som nu ligger under det område som ska bli etapp 1. De nya ledningarna grävs ner längs med Östra Hamnvägen,mellan Magasinsgatan och Otto Torells gata. Samtidigt som den nya dagvattenledningen anläggs lägger vi även ner ledningar för dricks- och avloppsvatten till kommande fastigheter i Västerport. 


Påverkan på trafik i området

Under arbetet kommer Östra Hamnvägen att vara öppen för trafik. Beroende på var arbetet sker kommer dock trafiken att få köra på en smalare körbana eller ledas in på hamnplan. Gång- och cykelvägar kommer att ledas om och in- och utfarter till närliggande fastigheter kan tillfälligt flyttas. Var uppmärksam på skyltning i området. 


Tidplan

Arbetet påbörjades i november och beräknas vara klart till sommaren 2020. Vill du veta mer? 

Om ledningsarbetet

Kontakta Agneta Johansson, projektledare VIVAB, agneta.johansson@vivab.info 

Om VIVAB:s arbete med vatten och avlopp i området: Västerport


Om Västerport

Kontakta Cecilia Werner, kommunikationsansvarig Stadsutvecklingsprojektet: cecilia.werner@varberg.seDela till
Visa mindre

Ledningsarbete i Tofta

I början av september kommer VIVAB påbörja ett arbete med att förnya ledningarna i ert område. Arbetet planeras pågå i cirka fem till sex månader och arbetet utförs av Annebergs Bygg och Anläggnings AB. Ledningsarbetet kommer i största möjliga mån att ske under vardagar klockan 07.00-16.00.

Ledningsarbetet omfattar förnyelse av befintliga ledningar samt att det läggs en ny vattenledning från Bygdegårdsvägen utmed Toftavägen och in på Skräddarevägen. Spill- och dagvattenledningarna i Toftavägen och Tvärvägen kommer också förnyas.

I samband med ledningsarbetet kommer vattnet att behövas stängas av under kortare perioder. När detta sker meddelas per sms.
Dela till
Visa mindre