Planerade arbeten - Vivab.info

Planerade arbeten

Ledningsarbete på Smörblommestigen, Varberg

VIVAB kommer genomföra ett arbete med att byta ut en gammal vattenledning i Smörblommestigen och fram till tomtgräns. Detta görs för att säkerställa leverans av dricksvatten. Arbetet kommer att starta i början/mitten av juni och planeras pågå cirka fyra månader.

I samband med ledningsarbetet kommer vattnet att behöva stängas av under kortare perioder. Om längre avstängning krävs kommer berörda informeras innan.


Dela till
Visa mindre

Ledningsarbete utmed Ringvägen och Långåsvägen i Tvååker

I början av maj kommer VIVAB påbörja ett arbete med att förnya vattenledningar i ert område. Arbetet planeras pågå i cirka fyra till sex månader och utförs av Annebergs Bygg och Anläggning AB. Ledningsarbetet kommer i största möjliga mån att ske under vardagar klockan 07.00-16.00.

Ledningsarbetet omfattar förnyelse av befintliga vattenledningar från Ringvägen och vidare utmed Långåsvägen, se karta nedan. I samband med ledningsarbetet kommer vattnet att
behövas stängas av under kortare perioder, berörda meddelas via sms. Under arbetstiden
kommer framkomligheten vara begränsad.


Dela till
Visa mindre