Planerade arbeten

VA och dagvattendammar i Vinberg

Ett nytt industriområde byggs i Vinberg, Falkenbergs kommun.  VIVAB anlägger VA-ledningar och även 4 dagvattendamma för hantering av dagvattnet från området.

Anläggningsarbetet beräknas vara klart våren 2019.

Kontaktperson på VIVAB är byggledare Hans Grahn-Scharin 

Dela till
Visa mindre

Dagvattendamm i Dals ängar

Ett villaområde byggs i Dals ängar i Falkenberg. VIVAB anlägger en dagvattendam som ska fördröja vattnet från området.

Anläggningsarbetet beräknas vara klart sommaren 2018.

Kontaktperson på VIVAB är byggledare Hans Grahn-Scharin 
Dela till
Visa mindre

Dagvattendamm i Staffsinge

VIVAB bygger på uppdrag av Falkenbergs kommun en dagvattendamm och en pumpstation i Staffsinge. 
Dammen ska fördröja dagvatten från den nya villaområdet där 35 tomter byggs.

Projektet beräknas vara klart under hösten 2018. 

Kontaktperson på VIVAB är byggledare Hans Grahn-Scharin 
Dela till
Visa mindre

Tvååkers återvinningscentral stängd för ombyggnad

Tvååkers återvinningscentral är stängd för ombyggnad.  Vi hänvisar till återvinningscentralen på Östra Hamnvägen. Ombyggnationen ska skapa en förbättrad hantering av farligt avfall, underlätta för besökare genom att utöka centralens yta och samtidigt möta framtidens krav på avfallshantering. 

Ombyggnationen tar längre tid än beräknat

En tid efter att byggprojektet påbörjats upptäcktes stora brister på den befintliga containerrampen. Beslut togs att riva rampen och ersätta den med en helt ny. Detta innebär att återvinningscentralen kommer att hållas stängd betydligt längre och vi hänvisar under tiden till Östra Hamnvägens återvinningscentralÖppning planeras till 10 juli 2018. 

Vad ska göras?
  • Området expanderas ut på ängen
  • Dagvattendamm anläggs
  • Byggnaden för farligt avfall byggs ut
  • Ris och komposthantering flyttas
  • Hela området blir asfalterat
  • Ny containerramp byggsDela till
Visa mindre

Nya vattenledningar i centrum, Varberg

I mars 2018 påbörjar VIVAB ett arbete med att lägga nya vattenledningar i Varberg. I takt med att Varberg växer behöver vi förstärka vårt vattenledningsnät.

Arbetet är ett förbättringsprojekt av dricksvatten- och dagvattenledningar och är en del av Projekt Västerport. 

Kontakt vid frågor

Har du frågor kring arbetet kan du kontakta 
Michael Fransson, projektledare
Tel: 0757 - 27 40 34
Dela till
Visa mindre

Information via sms

Vid driftstörningar kontaktar vi ibland våra kunder via sms. Vi skickar sms till de nummer som är registrerade på fastigheter i området som berörs.
Läs mer

När vattnet kommer tillbaka...

...efter ett ledningsarbete eller en vattenläcka kan det upplevas grumligt, missfärgat eller bubblande. Det ska försvinna genom att du låter vattnet spola i kranen en stund. 

Om vattnet blir missfärgat beror det på att vattenflödet i röret har ändrats. Då kan de beläggningar som finns i ledningarna släppa och det är detta som färgar vattnet. Beläggningarna är inte farliga utan består av främst järn och mangan, alltså ämnen som naturligt finns i dricksvattnet.