Planerade arbeten - Vivab.info

Planerade arbeten

Ledningsarbete på Korpens väg, Falkenberg

Ledningsarbete på Korpens väg med start 17 januari.
Arbetet kommer att pågå under cirka två månader.

Fastighetsägare kommer bli påverkade av att vägbanan stängs av och alternativ väg är via Stampens väg är öppen. 

När vi byter vattenröret som är kopplat till varje fastighet kommer vi behöva stänga av vattnet kortare perioder. Vattnet är avstängt cirka en till två timmar åt gången.

Berörda fastigheter på Korpens väg har tidigare fått information från Vivab om ledningsarbetet. 

Dela till
Visa mindre