Planerade arbeten - Vivab.info

Planerade arbeten

Ledningsdragning längst Trädlyckevägen, Varberg

Vivab genomför ledningsdragningar längst med Trädlyckevägen, Varberg. Under arbetet anläggs en tillfällig väg vid Sannesgatan. Cykelbanan ut mot Österledsrondellen stängs av. Arbetet påverkar inte dricksvattenleveransen. Alla i området kommer att ha dricksvatten under tiden arbetet pågår.
Start: vecka 37
Beräknas klart: vecka 43

Dela till
Visa mindre