Planerade arbeten

Geotekniska undersökningar på Fyrkullen, Trönningenäs

På Fyrkullen, Trönningenäs projekterar VIVAB för en framtida VA-lösning. Med anledning av detta utför geotekniska undersökningar utmed Fyrstrandsvägen. Undersökningen utförs av Norconsult. Den startar fredag 30 november 2018, v 48 och beräknas vara klar i mitten av vecka 49.

Kontakt

Mikael Wikberg, projektledare VIVAB
Telefon: 0757-27 40 39

Jesse Nicklasson, Norconsult
Telefon: 0761-268915Dela till
Visa mindre

VA och dagvattendammar i Vinberg

Ett nytt industriområde byggs i Vinberg, Falkenbergs kommun.  VIVAB anlägger VA-ledningar och även 4 dagvattendamma för hantering av dagvattnet från området.

Anläggningsarbetet beräknas vara klart våren 2019.

Kontaktperson på VIVAB är byggledare Hans Grahn-Scharin 

Dela till
Visa mindre

Information via sms

Vid driftstörningar kontaktar vi ibland våra kunder via sms. Vi skickar sms till de nummer som är registrerade på fastigheter i området som berörs.
Läs mer