Åtgärdade driftstörningar - Vivab.info

Åtgärdade driftstörningar

29 mar kl 11:37 Vattenläcka Ljungby-Bergagård och Lilla Ljungby, Falkenberg

Vi arbetar idag den 29  mars med att åtgärda en vattenläcka vid kyrkan i Ljungby. Läckan berör de som bor i Ljungby-Bergagård och Lilla Ljungby. Vattnet är avstängt tills läckan är lagad och vi återkommer så snart vi vet mer.
Dela till
Visa mindre

13 mar kl 10:16 Vattenläcka Heberg, Falkenbergs kommun

Vi arbetar idag den 13 mars med att åtgärda en vattenläcka i Heberg. Vattnet är avstängt tills läckan är lagad och vatten finns att hämta via brandpost vid skolan. 
Dela till
Visa mindre

29 feb kl 14:34 Vattenläcka Falkenbergsvägen/Slättebergsvägen i Vinberg

En akut vattenläcka har upptäckts i Vinberg och berör boende på Slättebergsvägen/Falkenbergsvägen. Sms har skickats till berörda hushåll. Vatten finns att hämta utanför hus på Slättebergsvägen 4. Vi ber er att vara extra sparsamma med vattnet under tiden arbetet med att laga läckan pågår. 

Informationen uppdaterades idag kl 08:49
Statusen är oförändrad och arbetet med att laga läckan pågår. 
Dela till
Visa mindre

29 feb kl 08:41 Läcka på tryckavloppsledning i Falkenberg

En läcka på tryckavloppsledningen från pumpstationen vid Varvet i Falkenberg till Smedjeholms reningsverk har upptäckts. Ledningen är avstängd och avloppsvatten körs med spolbil från pumpstationen till reningsverket.

Läckan är på området vid Sandlyckevägen och Kvekatorpsvägen. Just nu arbetar vi med att pumpa rent för att identifiera läckan och efter det påbörja arbetet med att laga ledningen. 


Informationen uppdaterades 29 feb kl 14:10

Arbetet med att identifiera läckan pågår. Status kring hur arbetet fortlöper kan följas via uppdateringar här på vår hemsidan. 


Informationen uppdaterades idag kl 08:45

Statusen är oförändrad och arbetet fortlöper. Det går ej i dagsläget att säga hur lång tid arbetet förväntas pågå innan läckan är lagad. 


Informationen uppdaterades 2 mar kl 17:34

Arbetet pågår och på grund av mycket vatten har det tagit tid att identifiera läckan. Nu är läckan identifierad och arbetet med att laga ledningen kommer att påbörjas. 


Dela till
Visa mindre

25 feb kl 14:52 Försenad sophämtning i Gunnarsjö

På grund av väderomständigheter blir sophämtningen i Gunnarsjö inställd. Räcker inte utrymmet i ditt kärl till,  så kan du vid nästa tömningstillfälle ställa fram en säck utan extra kostnad. 
Dela till
Visa mindre