Enhetschef Planering och abonnent

Vill du hitta din nya utmaning i en organisation med tydligt miljö- och hållbarhetsfokus? Är du vetgirig och prestigelös, trivs du med att arbeta med samhällsbyggnadsprocesser i offentlig sektor? Är du en utvecklingsorienterade ledare med ett coachande och inkluderande ledarskap? 

Om VIVAB

VIVAB (Vatten och Miljö i Väst AB) jobbar för en hållbar framtid med rent vatten, friskare hav och minskade avfallsmängder i Varberg och Falkenberg. Från våra vattenverk levererar vi ett dricksvatten av högsta kvalitet och vi strävar efter minsta möjliga miljöpåverkan från våra reningsverk. Vi ansvarar även för avfallshanteringen i våra kommuner, där återvinning och återbruk är viktiga grundstenar i utvecklingen. Vår verksamhet berörs av runt 100 000 personer vilket gör oss till en av landets större aktörer inom vatten, avlopp och avfall. En förenklad miljösmart vardag är vår vision – var med och förverkliga den du också! 

På vår avdelning Projekt och Planering fokuserar vi mycket på VA-anläggningen inom Plan- och exploateringsprocessen. Samtidigt genomför vi flera stora investeringar i vårt distributionsnät och genomför moderniseringsprojekt på våra vatten- och reningsverk samt återvinning och avfallsanläggningar. VIVAB verkar i ett område med stark tillväxt där det pågår och planeras många spännande utbyggnads- och infrastrukturprojekt. I rollen som Enhetschef på VIVAB blir du en del av en arbetsplats med arbetsglädje, får arbeta med kollegor med stor erfarenhet och kunskap inom VA, och får en arbetsgivare som kommer att ge dig goda möjligheter till vidare kompetensutveckling. 

Om tjänsten 

Du har det övergripande ansvaret för enheten Planering och abonnents verksamhet, resultat och förbättringsarbete. Du arbetar med övergripande och långsiktiga frågor men är också en del av den dagliga verksamheten. Enheten har en central roll inom VIVAB avseende kommunernas plan- och exploateringsprocess, abonnentfrågor och GIS system. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och tillsammans med medarbetarna jobbar vi för att uppnå vår vision en förenklad miljösmart vardag. 

Din profil
Du har tidigare god erfarenhet av utvecklingsorienterat ledarskap och förmåga att coacha, engagera och inspirera medarbetarna. Då vi har gott om spetskompetens i gruppen inom området behöver vi dig som kan överblicka helheten och utveckla enheten mot de gemensamma målen.  

Du är van att företräda en verksamhet och skapa goda och långsiktigt hållbara samarbeten internt och externt. Du har förhandlingsvana, är kommunikativ och pedagogisk och arbetar utvecklings- och lösningsinriktat. Du har helhetssyn och omvärldsorientering och kan se din egen del i ett större sammanhang. Du trivs med att bedriva förbättringsarbete och sträva efter effektiva processer och hög kvalitet. Vi söker dig med lämplig högskoleutbildning inom teknik/samhällsbyggnad. God IT vana och körkort. 

Ditt arbete underlättas om du har erfarenhet av och insikt om politiskt styrda organisationers sätt att arbeta. Meriterande är om du har en bakgrund inom VA, samhällsbyggnad, GIS och projekt. 
Ansök redan idag, eller kontakta oss för mer information.

Kontakt

För mer information är du välkommen att kontakta 
Per Synnes, Chefsrekryterare Varbergs kommun
Telefon: 070-299 15 30
Det går bra att ringa även under juli månad. Ansökan lämnar du på www.varberg.se/ledigajobb
Sista ansökningsdag är den 18 augusti.  

Fackliga företrädare            
För Vision
Roland Bengtsson, Planeringsingenjör
Tel: 0757-27 40 77 

För Sveriges Ingenjörer
Mikael Bergenheim, Planeringsingenjör
Tel: 0757-27 40 71