Kostnad för vatten och avlopp - Vivab.info

Kostnad för vatten och avlopp

Din kostnad för vatten och avlopp beror på hur mycket vatten du förbrukar, hur stor vattenmätare du har och vilken typ av fastighet du bor i.

Beräkna kostnad för anslutning av vatten och avlopp 

Du kan ta reda på vad det kostar att ansluta din fastighet till den kommunala vatten- och avloppsanläggningen genom att skicka in en förfrågan till oss på VIVAB. Det gör du genom blanketten Anmälan om vatten och avloppsinstallation. Om du vill ansluta ett enbostadshus kan du även göra en ungefärlig beräkning av kostnaden via Självservice.

Taxa för vatten och avlopp

Varje år beslutar respektive kommun om kostnaden för vatten och avlopp och detta beskrivs i VA-taxorna. Kostnaden skiljer sig åt mellan de båda kommunerna, det är därför viktigt att du tittar på taxan för den kommun som du tillhör. VA-taxan täcker kostnaderna för produktion och distribution av ditt dricksvatten, men också för att leda bort och rena vattnet från ditt avlopp (så kallat spillvatten). Du kan även få hjälp med bortledning av dag- och dräneringsvatten.

Brukningsavgifter

Brukningsavgiften består av två fasta avgifter och en rörlig avgift. De fasta avgifterna består av grundavgift och lägenhetsavgift. Alla avgifter är inklusive moms.

Varbergs kommun

Fast avgift: 2 685 kr (grundavgift) + 1 615 kr (lägenhetsavgift) = 4 300 kr/år
Rörlig avgift: 21,50 kr/kubikmeter
Observera att i lägenhetsavgiften ingår dricksvatten, avloppsvatten (spillvatten), dagvatten från fastighet och dagvatten från gata. Om du endast har behov av dricksvatten och avloppsvatten (spillvatten) blir lägenhetsavgiften istället 969 kr/år. 

Falkenbergs kommun 

Fast avgift: 1 900 kr (grundavgift) + 1 400 kr (lägenhetsavgift) = 3 300 kr/år
Rörlig avgift: 20,62 kr/kubikmeter
Observera att i lägenhetsavgiften ingår dricksvatten, avloppsvatten (spillvatten), dagvatten från fastighet och dagvatten från gata. Om du endast har behov av dricksvatten och avloppsvatten (spillvatten) blir lägenhetsavgiften istället 840 kr/år.

Redovisa lägenhet och bruttoarea

Här kan du redovisa antal lägenheter och bruttoarea.
Till redovisning

Har du frågor om din faktura?

Har du funderingar som rör din faktura eller betalningssätt?
Mer om fakturor

VIVAB:s överhaltsavgifter

VIVAB har en taxa för särskilt förorenat industriavloppsvatten som kallas överhaltsavgift.
Läs mer om överhalter

Anslutning

Läs mer om hur du gör för att ansluta till kommunalt vatten och avlopp.
Läs mer

Vad kostar anslutningen?

Du kan själv göra en ungefärlig beräkning av vad en nyanslutning för ett enbostadshus eller flerbostadshus kostar via Självservice.
Beräkna kostnad

Bygga till eller bygga om

Här finns information om vad som kan påverka din VA-kostnad när du gör förändringar på din fastighet.
Läs mer

Vattenmätare

Din vattenmätare ägs av VIVAB men du ansvarar själv för att läsa av den. Avläsningen ligger till grund för din faktura, vi debiterar en uppskattad förbrukning baserad på dina tidigare avläsningar.
Läs mer