Nu testas matavfallspåsen till frukt och grönt i matvarubutik

I samarbete med Ica Kvantum i Varberg testas matavfallspåsarna till frukt och grönt. Nu kan du som handlar frukt och grönsaker där istället för plastpåse välja matavfallspåsen. När du kommer hem använder du samma påse igen, till matavfallet.


Plast bryts ned mycket långsamt och stora mängder ackumuleras på stränder och i hav. Plastprodukter utgör mer än 80% av avfallet ute till havs.

- Plast är skadligt för miljön och vi vill ju minska mängden plast i samhället. Den här formen av samarbete ett bra sätt att göra det enkelt får våra kunder att plastbanta, säger Victor Andersson, ställföreträdande ICA-handlare på Ica Kvantum i Varberg.

Matavfallspåsen som i Varberg och Falkenberg är av FSC*-märkt papper, används generellt bara en gång under dess livscykel.


- Genom att använda matavfallspåsen till att bära hem varor i och sedan använda den som matavfallspåse, ökar livslängden på påsen och därmed miljönyttan, menar Malin Persson, enhetschef och ansvarig för hushållsavfall på VIVAB.


Kunderna får möjligheten att göra, inte bara ett utan, två miljösmarta val, ett i butiken då de väljer en papperspåse i stället för plast, sedan i hemmet då de kan återanvända påsen till sitt matavfalls som sedan läggs i det bruna kärlet.


- Matavfallspåsen i Ica Kvantums frukt- och grönsaksdisk är ett pilotprojekt.  Under hösten kommer vi att göra en utvärdering. Lösningen med papperspåsar i fruktdisken kräver en del samordning mellan oss och butiken. Dessutom ska ju kunderna tycka att papperspåsen fungerar för dem. Om det faller väl ut kan vi komma att se matavfallspåsen i fler butiker i framtiden, säger Malin Persson.
Därför är matavfallspåsen så bra

Den bruna matavfallspåsen som är gjord av papper och är FSC-märkt, vilket innebär att den är miljöanpassad då den består av träspill och avverkade trädtoppar. Dessutom fungerar den utmärkt i hela kedjan, från användning i hushållet till att den blir till biogas och biogödsel.


*FSC står för Forest Stewardship Council som är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC. En vara som är märkt med FSC kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.För ytterligare information kontakta


Andreas Eriksson, kommunikationschef på VIVAB
E-post: Andreas.Eriksson@vivab.info
Telefon: 0757-27 40 11


Victor Andersson, ställföreträdande ICA-handlare på Ica Kvantum i Varberg
E-post: victor.andersson.kvantum@gmail.com 
Telefon: 0340-666720


2019-06-04 06:00

Så gör du


1. Lägg frukt och grönt i påsen
2. Väg påsen* (om du självscannar) och fäst etiketten på en annan vara (inte på papperspåsen)
3. Återanvänd påsen till ditt matavfall

*Påsen väger 20g. Du betalar samma kilopris för den, som för den vara som du köper och gör samtidigt något gott för miljön.

Vanliga frågor

Varför kan man inte fästa etiketten på påsen?
Endast rent matavfall och den bruna påsen får följer med i biogasprocessen. Det finns idag ingen etikett som är så pass miljövänligt att det kan följa med i biogasprocessen.
Måste jag verkligen betala för påsen i matvarubutiken?
Ja, det är oundvikligt. Påsen ger ett litet utslag på vågen. Därför betalar du samma kilopris för den som för den frukt eller grönsak man köper. Men å andra sidan gör du en god gärning för miljön.