Möt en drifttekniker - Vivab.info

Micael - drifttekniker

Micael har arbetat som drifttekniker på VIVAB sedan 2009. Det var genom hans tidigare arbete som lastbilschaufför som han kom i kontakt med yrket.  

"Jag blev väldigt nyfiken på jobbet som drifttekniker. Så när en tjänst  som drifttekniker på underhållsenheten blev ledig så sökte jag mig hit, och på den vägen är det."
 
Micael ansvarar för reningsprocessen i de mindre reningsverken som finns i kommunernas inland. När avloppsvattnet når något av reningsverken genomgår det en reningsprocess innan det släpps ut i ett vattendrag. Genom reningsprocessen minskar utsläppen av organiskt material, fosfor och kväve. Även utsläppen av metaller minskar.   

"Mina arbetsuppgifter består bland annat av att kolla inkommande flöden, ta stickprov på utgående vatten och lämna vattenprover till våra laboratorier. Det händer ibland att vi får larm från något av de andra reningsverken och då gäller det att prioritera dagen efter det."
 
Att vara nyfiken och gilla problemlösning tycker Micael är bra egenskaper att ha som drifttekniker. Man bör tycka om teknik då den blir alltmer viktig i yrket.   

"Det jag gillar mest med mitt yrke är att det händer väldigt mycket, framför allt att på tekniksidan. Det gör att man behöver uppdatera sina kunskaper och hänga med i utvecklingen."