Möt en planeringsingenjör - Vivab.info

Roland - planeringsingenjör

Roland är Varbergaren som började sin karriär inom VA-branschen som tekniker på Gatukontoret i Falkenberg. Idag 37 år senare, arbetar han som planeringsingenjör på VIVAB. 
"Jag började arbeta som tekniker på Gatukontoret år 1980. Då fick man arbeta mycket med fältmätningar och projekteringar, vilket lite kort betyder att man mäter ute och ritar inne. Idag arbetar jag bland annat med exploateringsområden och förnyelseplanering av vårt ledningsnät." 

Som planeringsingenjör medverkar man i stadsbyggnads-processens alla moment - översiktsplanering, detaljplanering och exploatering. Roland berättar att klimatförändringarna och riskerna för kraftig nederbörd är något som måste planeras för genom att utredas och projekteras i samhällsplaneringen.  

"I samband med översvämningar vid kraftig nederbörd har jag ansvarat för utredningsarbetet i syfte att förbättra vårt ledningsnät på kort och lång sikt. Jag har även tagit rollen som projektledare för framtagandet av bygghandlingar och upphandling av entreprenörer för både större och mindre projekt." 

För att arbeta som planeringsingenjör behöver man vara serviceinriktad, ha ett brinnande teknikintresse och trivas att samarbeta i grupp, menar Roland.  Arbetet har nämligen många kontaktytor både internt och externt, exempelvis med myndigheter, entreprenörer och markägare. 
 
"Det roligaste med mitt jobb är att det är omväxlande. Arbetet innebär allt ifrån kontakt med kunder och entreprenörer, till att vara VIVAB:s kontaktperson gällande VA-frågor under planprocessen."   

Vi satsar på framtiden! Vill du vara med?