VA-projekt Norra Ring - Vivab.info

Huvudvattenledning i norra Varberg: Norra Ring

Projektet ska säkerställa dricksvattenförsörjningen norrut och skapa förutsättningar för Varberg att växa. Detta möjliggörs genom att lägga en ny huvudvattenledning från Kvarnagårdens vattenverk till Bläshammar. Samtidigt ersätts delar av befintlig avloppsledning med en ny. Totalt kommer ca 2500 meter dricksvattenledning och ca 1000 meter avloppsledning anläggas.

Bakgrund

Huvudvattenledningen från Kvarnagårdens vattenverk och norrut skär idag rakt igenom jordbruksmark söder om Trönninge samhälle där Varbergs kommun planerar för exploatering. På området Södra Trönninge finns än så länge en ny skola och Tresteget, Trönninge idrottscentrum, norr om Lindbergsvägen. 

Projektet Norra Ring har anpassats till rådande förutsättningar som skolentreprenad och kommande exploateringar av Södra Trönninge.

Entreprenör: Veidekke Entreprenad AB.
Arbetet utförs som en samverkansentreprenad.

Tidsplan (preliminär)

Hösten 2018 - Upphandling av entreprenör (partnering)
November 2018 - Mars 2019 - Projektering
April 2019 - Juni 2020 - Byggstart och genomförande


Kontakt

Projektledare VIVAB:
Frida Ingesson

Byggprojekt i Varbergs kommun

Just nu pågår flera byggprojekt i samband med att Varberg växer.
Läs mer här!
Läs mer