Nyhetsöversikt - Vivab.info

Nyheter

2021-10-21 Samråd om vattendom och nytt vattenverk i Åkulla

Vivab driver verksamheten med att leverera ut vatten till Åkulla och tar nu fram en ansökan om tillstånd för vattenuttag tillsammans med Sweco. Varberg Vatten AB som kommer vara den som lämnar in ansökan om tillstånd till mark och miljödomstolen. Vivab kommer även att bygga ett nytt vattenverk för att möta upp behoven av vatten i Åkulla. 

Du som markägare har möjlighet att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd samt att få information om det nya vattenverket. 

Informationsträff

Välkommen till informationsträff den 27 oktober klockan 18.00 i skidalliansens värmestuga i Åkulla

Det går även att lämna in synpunkter skriftligt på vattendomen till;
Vivab
Box 110
311  22 Falkenberg
Eller via mail till vivab@vivab.info
Visa mindre

2021-10-18 Falkenberg blev trea i Årets biltvättarkommun.  

Miljöinitiativet Hållbar biltvätt har för fjärde året i rad anordnat tävlingen “Årets biltvättarkommun 2021”. Syftet är att få fler kommuner att informera om hur man tvättar bilen miljövänligt. Falkenberg kommun, tillsammans med Kristinehamn kommun och Tranås kommun utnämns som finalister i tävlingen.  

Vivabs och Falkenbergs kommuns framstående insatser. 

Vivab och Falkenbergs kommun har genomfört flera insatser för att informera om miljöriskerna med biltvätt hemma. Bland annat genom information på hemsidan, via kampanjer i sociala medier, medverkande på mässor och arrangemang av en tävling för fritidshemmen i kommunen och därmed blev Falkenberg utsedd till årets tredje bästa biltvättarkommun. 

- Falkenberg kommun har arbetat aktivt och föredömligt för att upplysa invånarna om miljöriskerna med att fultvätta bilen hemma och få bilägare att i stället välja en biltvättsanläggning som tar hand om det smutsiga tvättvattnet. De har också involverat barn genom en tävling på fritidshemmen i kommunen vilket vi tycker är extra roligt. Därför var de självklara finalister i Årets biltvättarkommun 2021, säger Robert Dimmlich, initiativtagare till Hållbar biltvätt. 

Vivab hoppas att priset bidrar till att budskapet når ut så att fler tänker på hur vi behandlar vårt vatten.  
 
- Vi tycker att det är kul att vårt uppströmsarbete uppmärksammas med ett pris och att det bidrar till att färre tvättar bilen på gatan, säger miljöingenjörerna på Vivab.  

Bakgrund till tävlingen. 

I Sverige saknas det en generell lagstiftning kring biltvätt på gatan. På grund av att det sker ungefär 12 miljoner hemmatvättar om året, och att dessa hemmatvättar medför att skadliga ämnen rinner rakt ut i våra sjöar och vattendrag, arrangerar miljöinitiativet Hållbar Biltvätt en tävling för kommunerna att uppmuntra sina invånare att tvätta sina bilar på biltvättar.  

- Det märks att många kommuner verkligen har förstått vilket stort miljöproblem det faktiskt är, men det är tyvärr fortfarande många som inte verkar göra det. Om vi jämför med enkätsvaren från tidigare år så kan vi se att allt fler kommuner verka införa riktlinjer eller förbud mot fultvätt. Det visar på att det är fullt möjligt att göra samma sak i alla svenska kommuner, vilket vi hoppas på i framtiden. Vi hjälper också gärna de som är i behov av tips eller råd om hur man kan arbeta med frågan, avslutar Robert Dimmlich. 

Om utnämningen Årets biltvättar kommun 2021 

Hållbar biltvätt gick i augusti 2021 ut med frågeformulär till samtliga kommuner i Sverige för att ta reda på hur aktiva de var med att informera kommuninvånarna om nackdelarna med biltvätt på gatan. Totalt 80 av landets 297 kommuner svarade. Av dessa var det framför allt tre kommuner som utmärkte sig: Kristinehamn, Tranås och Falkenberg. Vinnaren, Kristinehamn kommun, erhåller förutom äran ett pris i form av en blå glasdroppe som symbol för rent vatten. Utnämningen infördes 2018. Första året vann Enköpings kommun, år 2019 vann Kristinehamns kommun och år 2020 vann Sollentuna kommun. 

Sveriges 10 bästa biltvättarkommuner 

 1. Kristinehamn
 2. Tranås
 3. Falkenberg
Plats 4-10 (utan inbördes ordning): 
 • Vetlanda 
 • Trosa 
 • Tjörn 
 • Sorsele 
 • Motala 
 • Östersund 
 • Luleå 

Om Hållbar biltvätt 

Hållbar biltvätt är ett miljöinitiativ med visionen att så många som möjligt ska avstå från att tvätta bilen på gatan och i stället välja kontrollerade biltvättar. Genom upplysning och information hoppas vi att fler ska förstå miljöriskerna med biltvättande hemma. 
Visa mindre

2021-10-18 Vi söker HR-administratör!

Vårt härliga HR-gäng söker ny kollega! Är du en stjärna på administration, har service i blodet och är en fena på struktur? Sök jobbet som HR-administratör hos oss! Hos oss får du en arbetsplats där engagemang, hållbarhet och miljöfrågor är tongivande.

Läs mer om tjänsten och skicka din ansökan via denna länk: HR-administratör.
Visa mindre

2021-10-15 Vattenproduktionen i Varberg i full gång igen - restriktioner tas bort 

Nu kan du använda vattnet som vanligt igen och vattenverkets produktion är i full gång.   

Under natten har vattenreservoarerna fyllts på och alla driftsproblem i vattenverken är lösta. Lagningen av läckan pågår men det påverkar inte vattenproduktionen. Uppmaningen om att vara sparsam med vattnet är borttagen.  

- Att vakna upp på fredagsmorgon och se att produktionen är i full gång gjorde mig glad. Personalen har jobbat stenhårt för att lösa situationen. Vi är åter i normalläge och rutinmätningarna visar att dricksvattenkvaliteten aldrig påverkades, utan har fortsatt god kvalitet, säger Catarina Linnér, produktionschef på Vivabs vattenverk.  

Vivab och andra aktörer kommer göra en mer detaljerad utvärdering tillsammans.  

 - Vi lär oss något av varje kris. Jag ser att Vivab i högre utsträckning ska använda sms-tjänsten för att få invånarna att sedan följa senaste nytt på vår webbsida. Och jag hoppas att vi alla förbereder oss inför en eventuell kris genom att bland annat ha vatten hemma, säger Vivabs VD Margareta Björksund-Tuominen.  

Vid framtida driftsstörningar hittar du alltid senaste informationen på Vivab.info och här kan du också registrera ditt sms-nummer.   

 
Visa mindre

2021-10-12 Ny testbädd för framtida slamhantering

Nu går Vivab och tre andra VA-verksamheter ihop i en testbädd för att torka och omvandla slammet från avloppsvattenreningen till slambiokol. På så sätt kan både fosfor och kol återföras till marken. Resultatet kommer att visa möjligheter för framtida svensk slamhantering, som både kan återvinna viktiga naturresurser och minska koldioxidutsläppen.

Vid rening av kommunalt avloppsvatten bildas ett slam, där nästan all fosfor som finns i avloppet samlas. Denna fosfor är en viktig resurs som behöver återföras till jorden, som växtnäring. Nu går Vivab, VA SYD, Kungsbacka kommun och Lidköpings kommun samman för att skapa och driva en testbädd för torkning, pyrolys och produktifiering av olika typer av avloppsslam.

- Projektet ”Testbädd Ellinge” ger oss möjligheten att testa en relativt ny teknik i stor skala. Resultaten bidrar till ny kunskap och nytta för resten av VA-Sverige och världen, säger David Gustavsson, projektledare för Testbädd Ellinge och forskningsledare på Sweden Water Research och VA SYD.

Pyrolys är en upphettning av organiskt material i en syrefri miljö där fosforn stannar kvar i slammet och där en del av kolet inte försvinner som koldioxid och bidrar till växthusgasutsläpp. Resultatet blir istället ett slambiokol som är en stabil produkt som kan återföras till jorden, som en kolsänka, men också som en jordförbättrare. En del av tungmetallerna, framför allt kadmium, kvicksilver och arsenik, avskiljs från slammet vid pyrolys vid tillräckligt höga temperaturer.

- Slamfrågan har en lång historik inom VA och det är nu hög tid att utveckla långsiktigt hållbara lösningar där den viktiga växtnäringen kan tillvaratas på ett korrekt sätt. Pyrolys är ett intressant område som vi sedan flera år tillbaka har följt. Tillsammans med övriga parter påbörjar vi denna resa, där målet är en framtida hållbar slamhantering, säger Pernilla Bratt, VA-chef i Lidköpings kommun.

Pilotanläggning för torkning och pyrolys

Testbädd Ellinge kommer sätta upp en pilotanläggning för torkning och pyrolys för att testa metoderna på olika kvaliteter och typer av avloppsslam. Projektet kommer visa möjligheter för hur infrastrukturen för slamhanteringen skulle kunna se ut framåt. Dessutom kan nya giftfria växtnäringsprodukter anpassade till dagens och framtida jordbruk minska import av mineralgödsel och göra Sverige mer självhushållande av de resurser som krävs för en hållbar och mer självförsörjande matproduktion.

- Vi ser pyrolys som ett mycket intressant alternativ för vårt slam i framtiden, och vi är glada för att vi utvecklar och lär oss tillsammans i detta projekt, säger Maurice Bourne, enhetschef för Avloppsvattenrening i Kungsbacka kommun.

De fysiska testerna med avloppsslam från olika avloppsreningsverk kommer att genomföras på Ellinge avloppsreningsverk i Eslöv. Ett kompetensteam bestående av universitet, forskningsinstitut och företag är kopplat till testbädden. Projektet löper fram till 2024 och delfinansierat av Vinnova.

- Projektet ger Vivab och övriga parter en unik möjlighet att positionera sig på den nationella ”slamkartan”. Genom att vi går samman i en gemensam testanläggning för slamtorkning och pyrolys ger det oss möjlighet att testa olika typer av avloppsslam från våra resursverk. Satsningen ligger helt i linje med Vivabs övergripande miljömål där vi med en hållbar slamhantering tar tillvara på värdefull växtnäring från avlopp, säger Alexander Keucken, forsknings- och utvecklingschef på Vivab.

VA SYD är koordinator för projektet och övriga medverkande är: Högskolan i Borås, Kungsbacka kommun, Lidköpings kommun, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Orkla Foods Sverige, RISE Research Institutes of Sweden, Vatten och Miljö i Väst (Vivab), Värpinge Grön LivsCultur, Sveriges lantbruksuniversitet, Svenskt Vatten och Sweden Water Research.

Om slam från avloppsvatten

Slam är en av restprodukterna när avloppsvatten renas. I slammet finns en stor del av fosforn och det organiska materialet från avloppsvattnet. Slam har spridits på åkermark i syfte att återföra fosfor samt öka mullhalten i jorden. Nu diskuteras ett eventuellt förbud för slamspridning och VA-Sverige behöver hitta nya vägar för en hållbar slamhantering.

Visa mindre

2021-10-01 Nya bilar men samma uppdrag - Ohlssons hämtar  hushållsavfallet med start i oktober 

På uppdrag av Vivab blir Ohlssons AB från och med oktober ny entreprenör för hämtning av hushållsavfall i Falkenberg och Varberg. Det handlar om sammanlagt 45 000 adresser där avfallet ska tömmas av den nya entreprenören. 

— Det känns bra att ha tecknat avtal med en erfaren entreprenör och att vi nu kör igång. Vi har haft ett gott samarbete med Ohlssons inför bytet, allt för att det ska gå så smidigt som möjligt, säger Johan Fälth avfallschef Vivab. 

De flesta kunder ska inte märka av bytet alls. Men i samband med bytet är det några hushåll som får ändrad hämtningsdag. Dessa kunder får sms-information i förväg.   

—  Äntligen kör vi igång samarbetet med Vivab. Det är viktigt för oss att vi får en bra och trygg övergång nu för kunderna. Vi ser fram emot att tillsammans med invånarna i Varberg och Falkenberg skapa mer hållbara kommuner, säger Mark Åslin, driftschef i Halland, Ohlssons AB. 

Hållbarhet i fokus 


Ohlssons har lång erfarenhet av insamling av hushållsavfall och har idag renhållningsuppdrag i över 30 kommuner runtom i Sverige. Renhållningsfordonen drivs på fossilfritt drivmedel eller biogas. Biogasen produceras av matavfallet som kunderna sorterar ut. 

Vivab, Vatten och miljö i Väst, är ett kommunalt bolag som på uppdrag av kommunerna i Falkenberg och Varberg ansvarar för Vatten och avlopp samt avfall och återvinning. När kunderna sorterar rätt blir matavfallet till biogas, det brännbara grovavfallet minskar och förpackningarna hamnar på återvinningsstationen och kan återvinnas.  

Vivab – med hjärta för en hållbar framtid. Tillsammans gör vi det möjligt! 
Visa mindre

2021-09-29 Få fakturan digitalt - ett miljösmart val

Får du fortfarande din faktura från oss på papper? Var miljösmart och välj ett av våra digitala alternativ istället. 

Fakturan digitalt via Kivra
Det allra enklaste sättet är att ansluta sig till Kivra. Då får du din faktura från Vivab digitalt utan att behöva göra något mer. Läs mer och anslut dig på www.kivra.se

E-faktura i din internetbank
För att kunna använda tjänsten e-faktura krävs att du är ansluten till en internetbank och kan betala dina fakturor via den. Logga in på din bank och följ instruktionerna för e-faktura. För att hitta oss som fakturautställare kan du behöva söka på vårt namn. Enklast är att söka på "VIVAB". Du får då upp två alternativ:

Du som bor i Varbergs kommun: Din faktura kommer från Varberg Vatten AB, för e-faktura förkortat Varberg Vatten/Vivab.

Du som bor i Falkenbergs kommun: Din faktura kommer från Falkenbergs Vatten & Renhållnings AB, för e-faktura förkortat FBGs vatten&renh/vivab.

När du är ansluten kommer din faktura elektroniskt till din bank istället för på papper i brevlådan. Genom att logga in på din internetbank kan du titta på fakturan på skärmen. Alla betalningsuppgifter är redan ifyllda. Du behöver bara godkänna betalningen, utan att tänka på långa OCR-nummer. Tjänsten är kostnadsfri.

Kombinera e-faktura med autogiro 
Då skickas fakturan elektroniskt till din internetbank och beloppet dras automatiskt utan att du behöver godkänna den, samtidigt som e-fakturan sparas där. Läs mer om hur du ansluter till autogiro via länken: autogiro


Visa mindre

2021-09-24 Föreslår höjda taxor för VA och avfall Varberg och Falkenberg

Vivab föreslår en höjning av taxorna 2022 för Vatten och Avlopp samt Avfall - för att klara dagens leveranser och för att bygga för en hållbar framtid.  

Kommunens vatten- och avloppsledningar blir allt äldre och behöver förnyas i en högre takt. Samtidigt växer både Varberg och Falkenberg vilket gör att Vivab genomför flera omfattande projekt för att bygga ut för fler områden och öka sin kapacitet på vattenverken, avloppsreningsverken och ledningsnätet.   

Vår region har stora utmaningar med växande befolkning, klimatförändringar och skärpt lagstiftning inom området.  På sikt kommer det inte att räcka att höja taxan bara för att säkra trygga leveranser av dricksvatten, rena avloppsvattnet och ta hand om avfallet. För att möta utmaningarna och minska vårt klimatavtryck så behöver vi också planera för framtidens VA- och avfallssystem, system som bygger på resurssmarta och cirkulära lösningar, säger Johan Jacobsson, ekonomichef Vivab.  

Ökade driftskostnader för avfall höjer taxan 

Även avfallsverksamheten planerar för höjda taxor vilket bland annat beror på ökade driftkostnader för den hushållsnära avfallsinsamlingen samt upprustning av verksamhetens återvinningscentraler. 

I normala fall får inte Vivabs verksamheter göra underskott eller överskott under en längre period än tre år. Avfalls-, vatten och avloppsverksamheterna ska bedrivas till självkostnadspris och göra ett nollresultat.  

– Under 2022 och framåt kommer Vivabs VA-verksamhet sträva mot att bygga upp ett långsiktigt överskott som kan användas till ökande investeringar, både planerade och genomförda. Det minskar risken för större taxehöjningar under ett och samma år framöver, säger Johan Jacobsson. 

Det är kommunfullmäktige i Varbergs och Falkenbergs kommuner som tar det slutgiltiga beslutet om taxorna för vatten- och avloppstaxan samt avfallstaxan. I höst förväntas ett beslut om att de ska höjas. Varberg Vatten AB och Favrab drivs av Vivab, ett kommunalt bolag som samägs av kommunerna. Höjningen för den som har en normalvilla med både avfall och VA motsvarar cirka 480 kr per år i Varberg och 790 kronor i Falkenberg.  

Taxehöjningen börjar gälla den första januari 2022 och omfattar alla som är kopplade till det kommunala vatten- och avloppssystemet samt avfallsinsamlingen. 

Kontakt 

Johan Jacobsson, ekonomichef VIVAB 
Telefon: 0757 27 40 20 


Mer läsning 

Taxepengarna går bland annat till: 

 • Upprustning och modernisering av återvinningscentraler 
 • Omlastning- och förbehandlingsanläggningen för avfall i Gödastorp 
 • Ökade kostnader för omhändertagande av returpapper då ansvaret går över till Vivab 
 • Överföringsledning mellan Vessigebro och Falkenberg 
 • Ökad kapacitet i vattenverk och ny högreservoar i Ullared 
 • Underhålls- och förnyelseprojekt på Smedjeholms och Getteröverkets reningsverk 
 • Ökad förnyelse av ledningsnätet 
 • Nytt vattentorn i Varberg 
 • Råvattenledning in till Varberg 
 • Nya ledningar för dagvattenhantering i Västerport 
 • Ledningsförläggning Västra Kuststammen 
 • Upprustning och ökad kapacitet på Veddiges reningsverk 

Nya taxan 2022 jämfört med 2021


 Falkenberg  2021  2022
Total kostnad för avfall normalvilla (en uppskattad vikt på cirka 14 kilo per tömning, 26 gånger per år).   2 452 kr/år   2 690 kr/år  
Total kostnad för VA normalvilla (en årsförbrukning på 150 m3/år).   7 043 kr/år  7 595 kr/år  

Total ökning för Falkenberg: 790 kr (om man har både VA och avfall enligt ovan). 

 Varberg  2021  2022
Total kostnad för avfall normalvilla (en uppskattad vikt på cirka 14 kilo per tömning, 26 gånger per år).   2 530 kr/år  2 755 kr/år   
Total kostnad för VA normalvilla (en årsförbrukning på 150 m3/år).   8 273 kr/år   8 530 kr/år 

Total ökning för Varberg: 482 kr (om man har både VA och avfall enligt ovan). 


 Taxejustering VA 2022  Varberg  Falkenberg
 Anläggningsavgift VA  5% höjning, motsvarar en ökning med 9  150 kr för villa (typhus A) och 30 450 kr för flerbostadshus (15 lägenheter) (typhus B).  5% höjning, motsvarar en ökning med 7 400 kr för villa (typhus A) och 22 800 kr för flerbostadshus (15 lägenheter) (typhus B). 
 Brukningsavgift VA   3% höjning, motsvarar cirka 14 kr/månad för villa (typhus A) och cirka 14 kr/månad för lägenhet (typhus B).   8% höjning, motsvarar cirka 46 kr/månad för villa (typhus A) och cirka 32 kr/månad för lägenhet (typhus B). 
Taxejustering avfall 2022  Varberg  Falkenberg
 Avfallsavgift  10% höjning, motsvarar cirka 19 kr/månad för ett normalt hushåll (villa med utsortering av matavfall).  11% höjning, motsvarar cirka 22 kr/månad för ett normalt hushåll (villa med utsortering av matavfall). 
 Slamavgift  2,5 % höjning, motsvarar 20 kr/tömning.  2,5% höjning, motsvarar 25 kr/tömning. 


Taxor för VA och avfall - så funkar det 

Vatten- avlopp- och avfallsverksamheter i Sverige ska bedrivas till självkostnadspris. Kommuner och kommunalägda bolag som levererar VA- och avfallstjänster måste ha ett nollresultat, det vill säga kan inte göra någon vinst på sin verksamhet. Till skillnad från vad många tror så finansieras vatten och avlopp inte med skattemedel, utan med taxor (avgifter) som anslutna kunder betalar.  

VA-taxorna består av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Anläggningsavgifterna ska täcka kostnaden för anslutning av nya kunder.  

Brukningsavgifterna ska täcka kostnaden för produktion och distribution av dricksvatten samt bortledning av spillvatten och i vissa fall dagvatten samt spillvattenrening vid reningsverk. Dessutom ska de täcka utvecklings- och underhållskostnader för anläggningarna. 

Avfallstaxorna består av taxa för hämtning av hushållsavfall och slam samt avgifter till återvinningscentralerna. Avgiften för hämtning av avfall beror bland annat på storleken på avfallskärlet, vikten och hur ofta avfallet ska hämtas och om matavfall sorteras ut.  Visa mindre

2021-09-24 Dagvattnets dag!

Idag, 24 september, firar vi Dagvattnets dag! Hur ofta tänker du på vattnet, var det kommer ifrån och vart det tar vägen? Vattnet är en värdefull resurs som vi borde ta bättre vara på. Inte minst dagvattnet - alltså regn och smält snö som rinner på våra gator och vidare ut i åar och hav.

I våra kommuner har vi byggt flera dagvattendammar för att samla upp vattnet innan det rinner vidare ut i havet. Dammarna hjälper till att rena dagvattnet från föroreningar och näringsämnen och bidrar till att renare vatten till sist når våra hav.

Dagvattendammarna har även flera andra fördelar som:
 • De kan hjälpa till att avslöja vissa föroreningar som till exempel olja och skapar möjligheter till att hitta källan till föroreningen. 
 • Våtmarksberoende djur och växter får nya livsutrymmen. Även ovanliga arter av djur och växter kan förekomma i dammarna. Under senaste inventeringen hittades över 200 våtmarksarter kring dammen. 
 • Genom att göra dagvattnet och dess djur- och växtliv synligt kan vi förhoppningsvis öka medvetenheten om värdet av att ta hand om vår miljö.
 • Dammarna kan också användas som studieobjekt för skolor.
Visa mindre

2021-09-23 Bli en resterkock - ta tillvara på matsvinnet!

Nu är det dags för den årligt återkommande mattävlingen Resterkocken. En tävling som prisar de bästa tankarna kring hur man på ett idérikt sätt kan ta tillvara på matrester och på så sätt minska matsvinnet. Vivab uppmanar skolor i Varbergs och Falkenbergs kommuner att delta!


Vivab deltar i initiativet Resterkocken för att minska matsvinnet samt öka kunskapen om livsmedlens hållbarhet och användningsområden. Resterkocken är en tävling för barn och ungdomar i årskurs F-6 och 7-9 och prisar de bästa tankarna kring hur man på ett idérikt sätt kan ta tillvara på matrester och mat med kort utgångsdatum. 

Tävlingen pågår från 1 oktober till 1 december. 1:a pris är ett 10 000 kr till klassen (ett första pris till årskurs F-6 och ett första pris till årskurs 7-9).
2-23:e pris ett presentkort värt 900 kr på Matsmart till klassen.

- Vi hoppas att många skolelever vill engagera sig i tävlingen. Matsvinn är ett stort slöseri med resurser, både för miljön och plånboken. Det känns viktigt att sprida kunskapen kring vad vi kan göra för att kasta mindre mat, säger Elisabeth Andersson, avfallsplanerare på Vivab.

Har du en bra idé där man kan använda matrester på ett smart sätt istället för att slänga dom? Du själv, tillsammans med en kompis, ett kompisgäng eller hela klassen kan delta i tävlingen och bli en resterkock. Laga något riktigt gott av resterna i kylskåpet, äggen med kort utgångsdatum eller frukten som håller på att skrumpna. Fota, filma eller skriv ner receptet och ladda upp på resterkocken.se.


Visste du detta om matsvinn:

 • De livsmedel som hushållen slänger mest av är frukt och grönsaker följt av kött, fisk, skaldjur och ägg samt bröd och bakverk. 
 • Varje år slänger svenska hushåll drygt 900 000 ton matavfall. Nästan hälften av det som slängs är mat som hade kunnat ätas.Visa mindre