Nyheter

2019-09-12 Ätrans vattenråd deltar på Laxens dag i Falkenberg 19/9

Laxens dag ingår i Laxens år 2019 - ett internationellt initiativ för att informera om och öka intresset för åtgärder och forskning för bevarande, restaurering och långsiktigt hållbart nyttjande av laxbestånden och laxens livsmiljöer.

Vatten är en förutsättning för allt liv och laxen ses ofta som en indikatorart för bra vattenkvalité. Det är inte bara laxen som behöver vatten. De flesta hushållen och industrierna i Falkenbergs kommun får idag sitt vatten från Ätran. Vattenrådet arbetar med frågor som rör den långsiktiga förvaltningen av vatten, vår gemensamma resurs.

Laxens dag 19/9
Dagen börjar med en föreläsning på Vallarnas Friluftsteater. Sedan kan du gå vidare till fältstationer med olika teman; allt från guidade turer kring Hertingforsen och kraftverket, elfiske, introduktion till sportfiske och prova-på-kast med flugspö.


Visa mindre

2019-09-04 Ombyggnation på Veddiges återvinningscentral

Måndagen 23 september påbörjas en ombyggnation av Veddige återvinningscentral. Återvinningscentralen har öppet ordinarie öppettider under hela byggtiden men med begränsad framkomlighet på området.

Ombyggnationen av Veddiges återvinningscentral omfattar:
  • Fraktionerna får ny plats på återvinningscentralens område
  • Byggnation av ny personalbyggnad
  • Uppfylla ökade miljökrav för farligt avfall
  • Större utrymme för återbruk
Under byggtiden kan det förekomma begränsad framkomlighet på området. Du ska däremot kunna slänga samma fraktioner som tidigare.

Etablering på området: 9 september 2019
Byggstart: 23 september 2019
Ombyggnationen beräknas vara klar: april 2020

Så kommer Veddiges återvinningscentral se ut efter ombyggnationen:
Klicka på bilden för att förstora.
Visa mindre

2019-08-12 Ta hand om fallfrukten!

När du plockat frukt, bakat pajer, gjort sylt, mos och saft och delat med dig till vänner och bekanta kan det ändå finnas en hel del frukt över. Ett tips för dig som har gott om äpplen kan vara att lämna in till ett lokalt musteri. 

Det du inte lyckas använda kan du lägga i din kompost om du har en sådan. Du kan också lämna det i avsedd behållare som nu finns på VIVAB:s återvinningscentraler (förutom Ullared), då blir frukten till biogas. Tänk på att du måste dra ditt kort för att lämna fallfrukt.
Visa mindre

2019-04-16 Ny huvudvattenledning i Varberg

Nu påbörjas arbetet med den nya huvudvattenledningen i Varberg. Arbetet består av nya dricksvattenledningar och spill-ledningar från Kvarnagården till Bläshammar.

Den nya huvudvattenledningen läggs från Kvarnagårdens vattenverk till Bläshammar i Varberg. Parallellt kommer också nya spill-ledningar att förläggas från Trönninge Skola och vidare mot Bläshammar. Totalt kommer cirka 2500 meter dricksvattenledning och cirka 1400 meter spill-ledning anläggas. Projektet säkerställer dricksvattenleveransen norrut och skapar förutsättningar för Varberg att växa. 

Ledningarna kommer läggas i åkermark, under riksväg 41 och Viskadalsbanan utan direkt påverkan på trafiken.

Arbetet utförs som en samverkansentreprenad av Veidekke Entreprenad AB och beräknas vara klart till sommaren 2020. 
Visa mindre

2019-03-15 VIVAB och Veidekke inleder samarbete inför byggnation av nytt vattentorn i Varberg

Gestaltningen av tornet bestämdes redan i höstas och har med sin vågade design väckt uppmärksamhet inte bara i Varberg utan även nationellt och internationellt. Nu är det också bestämt vilken entreprenör som får i uppdrag att bygga tornet som går under projektnamnet VÅGA.  


Foto: White arkitekter

Tornets reservoar kommer ha en femdubbel kapacitet jämfört med det nuvarande tornet vilket innebär att VIVAB både kommer att kunna säkra en vattenleverans till en växande stad och dessutom minimera riskerna för avbrott hos invånarna.

Nu är alltså entreprenören för byggnationen vald. Den 8e mars kontrakterades Veidekke Entreprenad AB till uppdraget att bygga det nya vattentornet i Varberg.

Projektet kommer genomföras i partnering, vilket innebär att Veidekke och VIVAB tillsammans ansvarar för fortsatt planering, projektering och genomförande.  

- Veidekke har visat på en stor kompetens att genomföra projektet tillsammans, vilket gör mig trygg i att samverkansformen i slutändan kommer leda till ett bra resultat som alla kan vara stolta över, säger Michael Fransson, projektledare på VIVAB.

Ett stort fokus kommer att ligga på att minimera den negativa klimatpåverkan från byggprocessen.

- Det känns otroligt inspirerande att få genomföra detta unika projekt i samverkan med VIVAB, vi bygger ett nytt landmärke för Varberg. Med vårt involverade arbetssätt och kompetens inom komplicerade betongkonstruktioner är jag säker på att vi kommer leverera ett projekt av högsta kvalitet, säger Hampus Jakobson, arbetschef på Veidekke Anläggning SydVäst. 

Under 2019 kommer planering och projektering pågå och byggnationen av VÅGA beräknas börja under 2020.

Läs mer om projektet.

För ytterligare information, välkommen att kontakta:


Michael Fransson, projektledare VIVAB
Tel: 0757- 27 40 34

Hampus Jakobson, arbetschef Veidekke Anläggning SydVäst
Tel:  0706-14 91 90 

Visa mindre

2019-03-14 Nu kan du storpanta på Holmagärde återvinningscentral

En helt ny pantautomat, som ska underlätta för dig som vill panta mycket på en gång, har tagits fram av Returpack/Pantamera. På lördag den 16 mars kl. 10.00 invigs den nya storpantarautomaten på Holmagärde återvinningscentral.   

Enklare för storpantaren  

Den nya pantautomaten är särskilt framtagen för att underlätta för den som vill panta mycket på en gång. Istället för att panta varje burk och PET-flaska för sig, häller man alla direkt ner i ett fack. Maskinen sorterar och räknar panten fort då kapaciteten är ungefär 100 förpackningar på ett par minuter.   

–  Vår nya återvinningscentral i industriområdet Holmagärde ska möta framtida krav på en utökad avfallssortering och våra kunders behov av tillgänglighet, bland annat genom att ha öppet alla dagar i veckan.  Att kunna panta stora mängder PET-flaskor på återvinningscentralen gör det enklare för våra kunder att vara miljösmarta, säger VIVAB:s avfallschef Johan Fälth. 


Panten kan betalas ut på olika sätt 

Pantaren kan välja mellan olika utbetalningslösningar.   Panten kan betalas ut till ett PayPal-konto eller via ClearOn betalcheckar, som man kan handla för i de allra flesta dagligvarubutiker.  På Holmagärde återvinningscentral kan man även välja att låta panten bli en gåva till organisationen Håll Sverige Rent.  

För mer information kontakta:  
Johan Fälth, avfallschef på VIVAB. 
Telefon: 0757-27 40 40 
E-post: johan.falth@vivab.info 


Här finns Holmagärde återvinningscentral 
Adress: Blästergatan 7 i (Varbergs nya industriområde) 
 


Visa mindre

2019-02-18 Gör det inte svårare än vad det är!

Idag lanseras matavfallskampanjen “Gör det inte svårare än vad det är” som visar hur enkelt det är att sortera ut sitt matavfall. Genomförd analys av det som slängs visar att stora mängder av det brännbara hushållsavfallet innehåller matavfall. Genom att sortera ut matavfallet bidrar man till en bättre miljö. 

Matavfallet som sorteras fel i det brännbara hushållsavfallet, skulle istället kunna slängas i matavfallspåsen och omvandlas till biogas och biogödsel. Vi tar till vara på matavfallet och omvandlar det till biogas och biogödsel. Fordon drivna med biogas ger renare luft i stan med färre skadliga partiklar jämfört med fossila bränslen. Biogas från en påse matavfall motsvarar 2,5 dl bensin. En påse matavfall ger också tillräckligt med biogödsel för att odla 11 portioner havregröt.  

- Genom kampanjen vill vi visa att det är enkelt att sortera ut sitt matavfall, samtidigt som vi vill informera om nyttan med att göra det, säger Elisabeth Andersson, avfallsplanerare på VIVAB. 

Genom akrobatik, parkour och att dressera katten att gå ut med matavfallspåsen, visar kampanjen på ett humoristiskt sätt hur krångligt man kan göra det när man sorterar ut sitt matavfall. Det är mycket enklare än så - gör det inte svårare än vad det är! 

Fakta om kampanjen
27 aktörer står bakom kampanjen “Gör det inte svårare än vad det är”. Kommuner, avfallsbolag och fastighetsbolag i Västra Götaland och Skåne driver kampanjen tillsammans med Avfall Sverige. En samverkan som medfinansieras av Västra Götalandsregionen och Region Skåne. 

Kampanjen lanseras den 18e februari i digital och fysisk form. 
Läs mer om kampanjen på gördetintesvårare.se.
Visa mindre