Nyheter

2019-06-14 VIVAB på Pride Falkenberg

För sjätte året i rad är det dags för pridefestival i Falkenberg. Den 14-15 juni kläs staden i regnbågens färger och tillsammans står vi upp för allas rätt att vara den man är.

VIVAB finns på plats i Prideparken under lördagen. Kom och titta förbi oss och smaka på vårt friska regnbågsvatten. 

Visa mindre

2019-06-10 Hämtning av hushållsavfall midsommar

Du som har tömning av ditt hushållsavfall midsommarafton den 21 juni kommer få dina kärl tömda tidigare under veckan. Kärlen töms någon gång under perioden måndag 17 juni till torsdag 20 juni. Tänk på att ställa fram dina kärl senast måndag 17 juni klockan 06.00 och lår de stå framme tills de blivit tömda. 
Trevlig midsommar!
Visa mindre

2019-06-04 Nu testas matavfallspåsen till frukt och grönt i matvarubutik

I samarbete med Ica Kvantum i Varberg testas matavfallspåsarna till frukt och grönt. Nu kan du som handlar frukt och grönsaker där istället för plastpåse välja matavfallspåsen. När du kommer hem använder du samma påse igen, till matavfallet.


Plast bryts ned mycket långsamt och stora mängder ackumuleras på stränder och i hav. Plastprodukter utgör mer än 80% av avfallet ute till havs.

- Plast är skadligt för miljön och vi vill ju minska mängden plast i samhället. Den här formen av samarbete ett bra sätt att göra det enkelt får våra kunder att plastbanta, säger Victor Andersson, ställföreträdande ICA-handlare på Ica Kvantum i Varberg.

Matavfallspåsen som i Varberg och Falkenberg är av FSC*-märkt papper, används generellt bara en gång under dess livscykel.


- Genom att använda matavfallspåsen till att bära hem varor i och sedan använda den som matavfallspåse, ökar livslängden på påsen och därmed miljönyttan, menar Malin Persson, enhetschef och ansvarig för hushållsavfall på VIVAB.


Kunderna får möjligheten att göra, inte bara ett utan, två miljösmarta val, ett i butiken då de väljer en papperspåse i stället för plast, sedan i hemmet då de kan återanvända påsen till sitt matavfalls som sedan läggs i det bruna kärlet.


- Matavfallspåsen i Ica Kvantums frukt- och grönsaksdisk är ett pilotprojekt.  Under hösten kommer vi att göra en utvärdering. Lösningen med papperspåsar i fruktdisken kräver en del samordning mellan oss och butiken. Dessutom ska ju kunderna tycka att papperspåsen fungerar för dem. Om det faller väl ut kan vi komma att se matavfallspåsen i fler butiker i framtiden, säger Malin Persson.
Därför är matavfallspåsen så bra

Den bruna matavfallspåsen som är gjord av papper och är FSC-märkt, vilket innebär att den är miljöanpassad då den består av träspill och avverkade trädtoppar. Dessutom fungerar den utmärkt i hela kedjan, från användning i hushållet till att den blir till biogas och biogödsel.


*FSC står för Forest Stewardship Council som är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC. En vara som är märkt med FSC kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.För ytterligare information kontakta


Andreas Eriksson, kommunikationschef på VIVAB
E-post: Andreas.Eriksson@vivab.info
Telefon: 0757-27 40 11


Victor Andersson, ställföreträdande ICA-handlare på Ica Kvantum i Varberg
E-post: victor.andersson.kvantum@gmail.com 
Telefon: 0340-666720


Visa mindre

2019-04-16 Ny huvudvattenledning i Varberg

Nu påbörjas arbetet med den nya huvudvattenledningen i Varberg. Arbetet består av nya dricksvattenledningar och spill-ledningar från Kvarnagården till Bläshammar.

Den nya huvudvattenledningen läggs från Kvarnagårdens vattenverk till Bläshammar i Varberg. Parallellt kommer också nya spill-ledningar att förläggas från Trönninge Skola och vidare mot Bläshammar. Totalt kommer cirka 2500 meter dricksvattenledning och cirka 1400 meter spill-ledning anläggas. Projektet säkerställer dricksvattenleveransen norrut och skapar förutsättningar för Varberg att växa. 

Ledningarna kommer läggas i åkermark, under riksväg 41 och Viskadalsbanan utan direkt påverkan på trafiken.

Arbetet utförs som en samverkansentreprenad av Veidekke Entreprenad AB och beräknas vara klart till sommaren 2020. 
Visa mindre

2019-03-19 Världsvattendagen uppmärksammas i Falkenberg

Onsdag 20 mars uppmärksammar VIVAB och Falkenbergs kommun världsvattendagen (som uppmärksammas runt om i världen denna vecka och mer specifikt den 22 mars).


Tillsammans anordnar de en utställning och workshop i stadshuset men också en rad studiebesök på temat klimatanpassning och vatten.


Dagen riktar sig främst till Falkenbergs gymnasieungdomar men är även öppen för allmänheten. Med denna dag hoppas arrangörerna ge besökarna kunskaper om vattnets betydelse och klimatanpassad samhällsutveckling.

Visa mindre

2019-03-15 VIVAB och Veidekke inleder samarbete inför byggnation av nytt vattentorn i Varberg

Gestaltningen av tornet bestämdes redan i höstas och har med sin vågade design väckt uppmärksamhet inte bara i Varberg utan även nationellt och internationellt. Nu är det också bestämt vilken entreprenör som får i uppdrag att bygga tornet som går under projektnamnet VÅGA.  


Foto: White arkitekter

Tornets reservoar kommer ha en femdubbel kapacitet jämfört med det nuvarande tornet vilket innebär att VIVAB både kommer att kunna säkra en vattenleverans till en växande stad och dessutom minimera riskerna för avbrott hos invånarna.

Nu är alltså entreprenören för byggnationen vald. Den 8e mars kontrakterades Veidekke Entreprenad AB till uppdraget att bygga det nya vattentornet i Varberg.

Projektet kommer genomföras i partnering, vilket innebär att Veidekke och VIVAB tillsammans ansvarar för fortsatt planering, projektering och genomförande.  

- Veidekke har visat på en stor kompetens att genomföra projektet tillsammans, vilket gör mig trygg i att samverkansformen i slutändan kommer leda till ett bra resultat som alla kan vara stolta över, säger Michael Fransson, projektledare på VIVAB.

Ett stort fokus kommer att ligga på att minimera den negativa klimatpåverkan från byggprocessen.

- Det känns otroligt inspirerande att få genomföra detta unika projekt i samverkan med VIVAB, vi bygger ett nytt landmärke för Varberg. Med vårt involverade arbetssätt och kompetens inom komplicerade betongkonstruktioner är jag säker på att vi kommer leverera ett projekt av högsta kvalitet, säger Hampus Jakobson, arbetschef på Veidekke Anläggning SydVäst. 

Under 2019 kommer planering och projektering pågå och byggnationen av VÅGA beräknas börja under 2020.

Läs mer om projektet.

För ytterligare information, välkommen att kontakta:


Michael Fransson, projektledare VIVAB
Tel: 0757- 27 40 34

Hampus Jakobson, arbetschef Veidekke Anläggning SydVäst
Tel:  0706-14 91 90 

Visa mindre

2019-03-14 Nu kan du storpanta på Holmagärde återvinningscentral

En helt ny pantautomat, som ska underlätta för dig som vill panta mycket på en gång, har tagits fram av Returpack/Pantamera. På lördag den 16 mars kl. 10.00 invigs den nya storpantarautomaten på Holmagärde återvinningscentral.   

Enklare för storpantaren  

Den nya pantautomaten är särskilt framtagen för att underlätta för den som vill panta mycket på en gång. Istället för att panta varje burk och PET-flaska för sig, häller man alla direkt ner i ett fack. Maskinen sorterar och räknar panten fort då kapaciteten är ungefär 100 förpackningar på ett par minuter.   

–  Vår nya återvinningscentral i industriområdet Holmagärde ska möta framtida krav på en utökad avfallssortering och våra kunders behov av tillgänglighet, bland annat genom att ha öppet alla dagar i veckan.  Att kunna panta stora mängder PET-flaskor på återvinningscentralen gör det enklare för våra kunder att vara miljösmarta, säger VIVAB:s avfallschef Johan Fälth. 


Panten kan betalas ut på olika sätt 

Pantaren kan välja mellan olika utbetalningslösningar.   Panten kan betalas ut till ett PayPal-konto eller via ClearOn betalcheckar, som man kan handla för i de allra flesta dagligvarubutiker.  På Holmagärde återvinningscentral kan man även välja att låta panten bli en gåva till organisationen Håll Sverige Rent.  

För mer information kontakta:  
Johan Fälth, avfallschef på VIVAB. 
Telefon: 0757-27 40 40 
E-post: johan.falth@vivab.info 


Här finns Holmagärde återvinningscentral 
Adress: Blästergatan 7 i (Varbergs nya industriområde) 
 


Visa mindre

2019-02-20 Återvinningsstation stängd vid Coop Breared, Varberg

Måndagen den 18 februari stängde återvinningsstationen vid Coop i Breared i Varberg. 

Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI), som ansvarar för drift och skötsel av återvinningsstationerna. De hänvisar istället till återvinningsstationen vid idrottshallen på Danska vägen.
Visa mindre

2019-02-18 Gör det inte svårare än vad det är!

Idag lanseras matavfallskampanjen “Gör det inte svårare än vad det är” som visar hur enkelt det är att sortera ut sitt matavfall. Genomförd analys av det som slängs visar att stora mängder av det brännbara hushållsavfallet innehåller matavfall. Genom att sortera ut matavfallet bidrar man till en bättre miljö. 

Matavfallet som sorteras fel i det brännbara hushållsavfallet, skulle istället kunna slängas i matavfallspåsen och omvandlas till biogas och biogödsel. Vi tar till vara på matavfallet och omvandlar det till biogas och biogödsel. Fordon drivna med biogas ger renare luft i stan med färre skadliga partiklar jämfört med fossila bränslen. Biogas från en påse matavfall motsvarar 2,5 dl bensin. En påse matavfall ger också tillräckligt med biogödsel för att odla 11 portioner havregröt.  

- Genom kampanjen vill vi visa att det är enkelt att sortera ut sitt matavfall, samtidigt som vi vill informera om nyttan med att göra det, säger Elisabeth Andersson, avfallsplanerare på VIVAB. 

Genom akrobatik, parkour och att dressera katten att gå ut med matavfallspåsen, visar kampanjen på ett humoristiskt sätt hur krångligt man kan göra det när man sorterar ut sitt matavfall. Det är mycket enklare än så - gör det inte svårare än vad det är! 

Fakta om kampanjen
27 aktörer står bakom kampanjen “Gör det inte svårare än vad det är”. Kommuner, avfallsbolag och fastighetsbolag i Västra Götaland och Skåne driver kampanjen tillsammans med Avfall Sverige. En samverkan som medfinansieras av Västra Götalandsregionen och Region Skåne. 

Kampanjen lanseras den 18e februari i digital och fysisk form. 
Läs mer om kampanjen på gördetintesvårare.se.
Visa mindre

2019-01-31 Alexander Keucken - ny ordförande för vatteninnovationer 

Den europeiska samarbetsorganisationen EurEau (European Federation of National Associations of Water Services) har utsett VIVAB:s tekniska utvecklingschef Alexander Keucken till ny ordförande för arbetsgruppen som fokuserar på innovationer inom vattensektorn.Arbetsgruppen består av tio personer från andra länder, som också är medlemmar i EurEau.


EurEau grundades 1975 och representerar europeiska VA-organisationer i 29 länder. Tillsammans erbjuder de vattentjänster åt 400 miljoner människor och är arbetsplats åt en halv miljon anställda. EurEau:s roll är att erbjuda kompetens till de olika EU-organen för att påverka de europeiska beslutsfattarna. Samarbetsorganisationen ser innovation som ett viktigt verktyg för att hjälpa vattensektorn med att möta utmaningarna i FN: s hållbara utvecklingsmål, anpassa sig till klimatförändringarna och att följa lagstiftningen.

– Det är glädjande för oss att vi har fått en representant på internationell nivå.
Jag hoppas att uppdraget ska medföra nya perspektiv både för VIVAB men även nationellt, säger VIVAB:s VD Margareta Björksund-Tuominen.

I maj 2018 antog EurEau:s generalförsamling en innovationsstrategi som är utgångspunkt för arbetsgruppen. Med hjälp av strategin kommer:

· behovslistor för VA-verksamheter att tas fram

· förslag till innovationer inom vattensektorn presenteras för EU-kommissionen

· erfarenheter från EurEau-medlemmarnas forskningsprojekt att kunna lyftas.

– Det är väldigt hedrande att EurEau, med stöd av Svenskt Vatten, har utsett mig till ordförande för en arbetsgrupp som fokuserar på innovationsfrågor. Jag är övertygad om att uppdraget kommer att vidga min professionella horisont i det dagliga arbetet.Det kommer också skapa nya nätverk som är till nytta för både min arbetsgivare och den nationella branschorganisationen, säger Dr. Alexander Keucken, utvecklingschef på VIVAB.

En viktig uppgift blir att få med vattenfrågorna i EU-kommissionens nya forskningsprogram Horizon - FP9.

Förmer information kontakta
Alexander Keucken, utvecklingschef VIVAB
Telefon:0757-274037
E-post: alexander.keucken@VIVAB.info Visa mindre