Nyheter

2018-04-17 VIVAB:s verksamhet 2017

I år har vi ett nytt format för årsredovisning och verksamhetsberättelse. En digital version ger oss större frihet att presentera väsentlig och uppdaterad information, samtidigt som det minskar miljöbelastningen genom att inte trycka upp analoga årsredovisningar.

Här kan du ta del av 2017 års verksamhet.
Visa mindre

2018-04-16 Samråd med berörda för vattenskyddsområde för Gällareds vattentäkt

Vi har påbörjat arbetet med att ta fram ett modernt vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för vattentäkten i Gällared. Som en del i detta arbete vill vi informera fastighetsägare och andra berörda om det föreslagna vattenskyddsområdets utbredning och skyddsföreskrifter. Ni får möjlighet att få svar på frågor som ni kan tänkas ha. Efter informationsmötet har ni även möjlighet att lämna skriftliga synpunkter till oss angående det föreslagna skyddsområdet och skyddsföreskrifterna före den 1 juni 2018.

Efter att samrådstiden är slut kommer VIVAB att sammanställa en ansökan som går till länsstyrelsen. Innan länsstyrelsen fattar beslut i ärendet kommer alla sakägare/fastighetsägare att få möjlighet att yttra sig skriftligt till länsstyrelsen.

Det fullständiga underlaget och vattenskyddsföreskrifterna finns tillgängliga i höger kolumn under hela samrådstiden. Samrådstiden pågår till och med 1/6-18.

Lokal: Gällareds Bygdegård

Tid: Tisdag 24/4-18 Kl 18 – 19:30

Program: Presentationav material och förslag på föreskrifter. Fika och frågestund. Samrådsmötet avslutas med en visning av vattenverket för de som önskar. 


Anmälan görs till kundtjänst 0757-27 40 00 alt vivab@vivab.info senast 23/4.


Välkomna!

Visa mindre

2018-04-16 Välj biltvätten istället!

Den 21-22 april är det Stora biltvättarhelgen. Om du tvättar bilen på gatan rinner giftiga tungmetaller, oljerester och kemikalier rakt ut i naturen. Välj biltvätten istället så får du både en ren bil och tar hand om vår miljö!
Det är lätt att tvätta rätt! 

1. Välj biltvätten istället, antingen en automatvätt eller gör-det-själv-hall. Där separeras vattnet från olja och giftpartiklar. Smutsvattnet leds sedan till vattenreningsverken där det renas innan det släpps tillbaka ut i naturen igen.


2. Använd miljömärkta produkter om du tvättar i en gör-det-själv-hall. 

 
3. Om du inte har tillgång till en biltvätt där du tankar eller gör andra ärenden så är det minst dåliga alternativet att tvätta bilen på en gräsplan. Då fastnar skadliga ämnen i det övre jordlagret och föroreningarna kan ofta bindas eller brytas ned.

Visa mindre

2018-04-09 Drifttekniker med inriktning på mekaniskt underhåll och drift

Vi erbjuder ett stimulerande arbete med stora möjligheter att ta del av ny teknik i ett företag som är i ständig utveckling.Som mekaniker arbetar du både självständigt och i nära samarbete med kollegorna. Arbetsuppgifterna är mycket varierande och möjligheterna att påverka arbetet är goda.

Vill du skicka en ansökan eller veta mer om tjänsten, klicka här!
Visa mindre

2018-04-06 Vi söker en vikarierande ekonom

Arbetet innebär att du tillsammans med oss fem medarbetare på ekonomiavdelningen arbetar såväl med återkommande rutiner som med uppföljning och analyser. Du deltar i avdelningens projekt och utredningar samt utvecklar och utbildar i våra ekonomiska system.

Läs mer om jobbet och ansökt här.
Visa mindre

2018-03-06 Förbättringsarbete av VA-ledningar i centrala Varberg

Måndagen den 5 mars påbörjades arbetet med att förstärka och förbättra dricks- och dagvattenledningarna i centrala Varberg. Ledningsarbetet är ett förarbete för den nya stadsdelen Västerport.

Framkomlighet och parkering kommer att vara begränsad under tiden arbetet pågår. Hela Magasinsgatan kommer inte vara avstängd samtidigt utan stängs av några sträckor i taget.

Vill du veta mer och arbetet? Läs mer här.
Visa mindre

2018-02-20 Vattenambassadören Mattias Klum kommer till Falkenberg

Foto: Ola Högberg
Vatten är livsviktigt. Den 12 april sätter Falkenbergs kommun tillsammans med den världsberömde naturfotografen Mattias Klum fokus på vattenfrågan. Mattias Klum håller en föreläsning på kvällen. Den är kostnadsfri för allmänheten att gå på.

Mattias Klum har av National Geographic kallats för en av vår tids viktigaste naturfotografer. Den 12 april kommer han till Falkenberg och föreläser om vatten.

Under dagen föreläser han för Falkenbergs gymnasieskola och på kvällen håller han en föreläsning för allmänheten.

– Att vi har ett rent vatten är ingen självklarhet. Därför vill vi lyfta upp frågan i människors medvetande genom att bjuda in Mattias Klum, säger Ingela Danielsson, kommunekolog vid Falkenbergs kommun.

Gratis föresläsning med Mattias Klum

Föreläsningen är kostnadsfri för allmänheten att gå på. Antalet platser är begränsat därför behöver besökare biljett. Boka din plats via falkenberg.se eller köp biljetten direkt på Falkenbergs turistbyrå.

Kontinuerligt arbete för god vattenkvalitet

VIVAB och Falkenbergs kommun jobbar kontinuerligt med att uppnå god kvalitet i våra vatten.

– Genom aktiv tillsyn över olika verksamheter arbetar vi för att minska negativ påverkan på våra vatten. Detta sker genom att vi ställer krav på de som förorenar, säger Per-Ola Svensson, tf chef för miljö- och hälsoförvaltningen vid Falkenbergs kommun.

– Ett av VIVAB:s viktigaste uppdrag är att förse kommuninvånarna med gott och säkert dricksvatten. För att säkra dricksvattnet för framtiden jobbar vi till exempel med ett vattenskyddsområde för nedre Ätran. Genom att kommunicera kring vattnets betydelse kan vi påverka människors beteende, säger Margareta Björksund-Tuominen, VD på VIVAB.

Lokal vattenmässa i samband med föreläsningen

I samband med föreläsningen finns det möjlighet att ta del av information om hur flera organisationer jobbar med vattenfrågan i Falkenbergs kommun och dess närhet. Bakom föreläsningen med Mattias Klum står Falkenbergs kommun, VIVAB och Fabo.
Visa mindre

2018-01-23 Tvååkers återvinningscentral stängd för ombyggnad

Från och med måndagen den 29 januari har Tvååkers återvinningscentral stängt för ombyggnad. Den öppnar igen senare under våren. 

Vill du veta mer om ombyggnationen? Läs mer här.
Visa mindre

2018-01-22 Fler fria besök på återvinningscentralerna i Falkenberg

Antalet besök på återvinningscentral som ingår i avfallstaxan för villahushåll i Falkenberg ökas till 15 besök per år.

I den taxa som villahushåll betalar för hantering av hushållsavfallet har det tidigare ingått 12 kostnadsfria besök per år på återvinningscentralen. De flesta av VIVAB:s kunder har varit nöjda med det men några har känt ett behov av fler besök. I de kringliggande kommunerna, exempelvis Halmstad och Kungsbacka, har villaägare 15 fria besök. I slutet av 2017 föreslog VIVAB att detsamma skulle gälla i Falkenberg, vilket kommunen tog ett positivt beslut om. Sedan årsskiftet får villaägare med helårsabonnemang för avfallshantering alltså ytterligare tre besök per år. Boende i lägenhet har liksom tidigare sex besök per år och kunder som har fritidsboende har fortsatt åtta besök per år. 

VIVAB:s styrelse har också föreslagit att införa samma kortsystem i Varbergs kommun. Beslut om detta förväntas tas under våren.

- Att kunna koordinera systemen med närliggande kommuner underlättar framför allt för kunder som bor nära kommungränserna. Redan i dag har VIVAB ett bra samarbete med Halmstads kommun vilket möjliggör för kunder att åka till en närliggande återvinningscentral, berättar Johan Fälth, avfallschef på VIVAB.

Kortfritt område på Sandladan

Sedan oktober finns även ett kortfritt område på återvinningscentralen Sandladan i Falkenberg som ska göra det enklare att lämna saker som omfattas av producentansvar. På det kortfria området kan privatpersoner lämna vitvaror, återbruk, elektronik och farligt avfall utan att dra återvinningskortet. Även den nya återvinningscentralen som just nu byggs på Holmagärde i Varberg kommer att ha ett kortfritt område. 

För mer information välkommen att kontakta
Elisabeth Andersson, avfallsplanerare
Telefon: 0757-27 40 41
Visa mindre

2018-01-18 Ledningsarbete i Brunnsberg

Just nu kan du höra sprängningar i Brunnsbergområdet. Vi lägger spillvatten-, dagvatten- och dricksvattenledningar utmed Granvägen.

Klicka här för att läsa mer.
Visa mindre