Nyheter

2019-04-16 Utskick avfallsminskning i Varbergs kommun

Just nu skickar VIVAB ut uppgifter om dina och närområdets genomsnittliga avfallsvikter. Genom att i vikt visa exakt hur mycket avfall ett hushåll slänger jämfört med andra hushåll i närområdet, vill vi motivera och inspirera fler att minska den totala mängden brännbart avfall från hushållen i Varberg.

Läs mer om utskicket och lämna dina synpunkter här.
 
Visa mindre

2019-04-16 Ny huvudvattenledning i Varberg

Nu påbörjas arbetet med den nya huvudvattenledningen i Varberg. Arbetet består av nya dricksvattenledningar och spill-ledningar från Kvarnagården till Bläshammar.

Den nya huvudvattenledningen läggs från Kvarnagårdens vattenverk till Bläshammar i Varberg. Parallellt kommer också nya spill-ledningar att förläggas från Trönninge Skola och vidare mot Bläshammar. Totalt kommer cirka 2500 meter dricksvattenledning och cirka 1400 meter spill-ledning anläggas. Projektet säkerställer dricksvattenleveransen norrut och skapar förutsättningar för Varberg att växa. 

Ledningarna kommer läggas i åkermark, under riksväg 41 och Viskadalsbanan utan direkt påverkan på trafiken.

Arbetet utförs som en samverkansentreprenad av Veidekke Entreprenad AB och beräknas vara klart till sommaren 2020. 
Visa mindre

2019-04-15 Nu söker vi en kärlkörare

Har du ett miljöintresse och trivs med arbeta utomhus? I arbetet som kärlkörare får du möta nya människor och ge dem en god service. Läs mer om tjänsten och sök den här.
Visa mindre

2019-03-19 Världsvattendagen uppmärksammas i Falkenberg

Onsdag 20 mars uppmärksammar VIVAB och Falkenbergs kommun världsvattendagen (som uppmärksammas runt om i världen denna vecka och mer specifikt den 22 mars).


Tillsammans anordnar de en utställning och workshop i stadshuset men också en rad studiebesök på temat klimatanpassning och vatten.


Dagen riktar sig främst till Falkenbergs gymnasieungdomar men är även öppen för allmänheten. Med denna dag hoppas arrangörerna ge besökarna kunskaper om vattnets betydelse och klimatanpassad samhällsutveckling.

Visa mindre

2019-03-15 VIVAB och Veidekke inleder samarbete inför byggnation av nytt vattentorn i Varberg

Gestaltningen av tornet bestämdes redan i höstas och har med sin vågade design väckt uppmärksamhet inte bara i Varberg utan även nationellt och internationellt. Nu är det också bestämt vilken entreprenör som får i uppdrag att bygga tornet som går under projektnamnet VÅGA.  


Foto: White arkitekter

Tornets reservoar kommer ha en femdubbel kapacitet jämfört med det nuvarande tornet vilket innebär att VIVAB både kommer att kunna säkra en vattenleverans till en växande stad och dessutom minimera riskerna för avbrott hos invånarna.

Nu är alltså entreprenören för byggnationen vald. Den 8e mars kontrakterades Veidekke Entreprenad AB till uppdraget att bygga det nya vattentornet i Varberg.

Projektet kommer genomföras i partnering, vilket innebär att Veidekke och VIVAB tillsammans ansvarar för fortsatt planering, projektering och genomförande.  

- Veidekke har visat på en stor kompetens att genomföra projektet tillsammans, vilket gör mig trygg i att samverkansformen i slutändan kommer leda till ett bra resultat som alla kan vara stolta över, säger Michael Fransson, projektledare på VIVAB.

Ett stort fokus kommer att ligga på att minimera den negativa klimatpåverkan från byggprocessen.

- Det känns otroligt inspirerande att få genomföra detta unika projekt i samverkan med VIVAB, vi bygger ett nytt landmärke för Varberg. Med vårt involverade arbetssätt och kompetens inom komplicerade betongkonstruktioner är jag säker på att vi kommer leverera ett projekt av högsta kvalitet, säger Hampus Jakobson, arbetschef på Veidekke Anläggning SydVäst. 

Under 2019 kommer planering och projektering pågå och byggnationen av VÅGA beräknas börja under 2020.

Läs mer om projektet.

För ytterligare information, välkommen att kontakta:


Michael Fransson, projektledare VIVAB
Tel: 0757- 27 40 34

Hampus Jakobson, arbetschef Veidekke Anläggning SydVäst
Tel:  0706-14 91 90 

Visa mindre

2019-03-14 Nu kan du storpanta på Holmagärde återvinningscentral

En helt ny pantautomat, som ska underlätta för dig som vill panta mycket på en gång, har tagits fram av Returpack/Pantamera. På lördag den 16 mars kl. 10.00 invigs den nya storpantarautomaten på Holmagärde återvinningscentral.   

Enklare för storpantaren  

Den nya pantautomaten är särskilt framtagen för att underlätta för den som vill panta mycket på en gång. Istället för att panta varje burk och PET-flaska för sig, häller man alla direkt ner i ett fack. Maskinen sorterar och räknar panten fort då kapaciteten är ungefär 100 förpackningar på ett par minuter.   

–  Vår nya återvinningscentral i industriområdet Holmagärde ska möta framtida krav på en utökad avfallssortering och våra kunders behov av tillgänglighet, bland annat genom att ha öppet alla dagar i veckan.  Att kunna panta stora mängder PET-flaskor på återvinningscentralen gör det enklare för våra kunder att vara miljösmarta, säger VIVAB:s avfallschef Johan Fälth. 


Panten kan betalas ut på olika sätt 

Pantaren kan välja mellan olika utbetalningslösningar.   Panten kan betalas ut till ett PayPal-konto eller via ClearOn betalcheckar, som man kan handla för i de allra flesta dagligvarubutiker.  På Holmagärde återvinningscentral kan man även välja att låta panten bli en gåva till organisationen Håll Sverige Rent.  

För mer information kontakta:  
Johan Fälth, avfallschef på VIVAB. 
Telefon: 0757-27 40 40 
E-post: johan.falth@vivab.info 


Här finns Holmagärde återvinningscentral 
Adress: Blästergatan 7 i (Varbergs nya industriområde) 
 


Visa mindre

2019-02-20 Återvinningsstation stängd vid Coop Breared, Varberg

Måndagen den 18 februari stängde återvinningsstationen vid Coop i Breared i Varberg. 

Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI), som ansvarar för drift och skötsel av återvinningsstationerna. De hänvisar istället till återvinningsstationen vid idrottshallen på Danska vägen.
Visa mindre

2019-02-18 Gör det inte svårare än vad det är!

Idag lanseras matavfallskampanjen “Gör det inte svårare än vad det är” som visar hur enkelt det är att sortera ut sitt matavfall. Genomförd analys av det som slängs visar att stora mängder av det brännbara hushållsavfallet innehåller matavfall. Genom att sortera ut matavfallet bidrar man till en bättre miljö. 

Matavfallet som sorteras fel i det brännbara hushållsavfallet, skulle istället kunna slängas i matavfallspåsen och omvandlas till biogas och biogödsel. Vi tar till vara på matavfallet och omvandlar det till biogas och biogödsel. Fordon drivna med biogas ger renare luft i stan med färre skadliga partiklar jämfört med fossila bränslen. Biogas från en påse matavfall motsvarar 2,5 dl bensin. En påse matavfall ger också tillräckligt med biogödsel för att odla 11 portioner havregröt.  

- Genom kampanjen vill vi visa att det är enkelt att sortera ut sitt matavfall, samtidigt som vi vill informera om nyttan med att göra det, säger Elisabeth Andersson, avfallsplanerare på VIVAB. 

Genom akrobatik, parkour och att dressera katten att gå ut med matavfallspåsen, visar kampanjen på ett humoristiskt sätt hur krångligt man kan göra det när man sorterar ut sitt matavfall. Det är mycket enklare än så - gör det inte svårare än vad det är! 

Fakta om kampanjen
27 aktörer står bakom kampanjen “Gör det inte svårare än vad det är”. Kommuner, avfallsbolag och fastighetsbolag i Västra Götaland och Skåne driver kampanjen tillsammans med Avfall Sverige. En samverkan som medfinansieras av Västra Götalandsregionen och Region Skåne. 

Kampanjen lanseras den 18e februari i digital och fysisk form. 
Läs mer om kampanjen på gördetintesvårare.se.
Visa mindre

2019-01-31 Alexander Keucken - ny ordförande för vatteninnovationer 

Den europeiska samarbetsorganisationen EurEau (European Federation of National Associations of Water Services) har utsett VIVAB:s tekniska utvecklingschef Alexander Keucken till ny ordförande för arbetsgruppen som fokuserar på innovationer inom vattensektorn.Arbetsgruppen består av tio personer från andra länder, som också är medlemmar i EurEau.


EurEau grundades 1975 och representerar europeiska VA-organisationer i 29 länder. Tillsammans erbjuder de vattentjänster åt 400 miljoner människor och är arbetsplats åt en halv miljon anställda. EurEau:s roll är att erbjuda kompetens till de olika EU-organen för att påverka de europeiska beslutsfattarna. Samarbetsorganisationen ser innovation som ett viktigt verktyg för att hjälpa vattensektorn med att möta utmaningarna i FN: s hållbara utvecklingsmål, anpassa sig till klimatförändringarna och att följa lagstiftningen.

– Det är glädjande för oss att vi har fått en representant på internationell nivå.
Jag hoppas att uppdraget ska medföra nya perspektiv både för VIVAB men även nationellt, säger VIVAB:s VD Margareta Björksund-Tuominen.

I maj 2018 antog EurEau:s generalförsamling en innovationsstrategi som är utgångspunkt för arbetsgruppen. Med hjälp av strategin kommer:

· behovslistor för VA-verksamheter att tas fram

· förslag till innovationer inom vattensektorn presenteras för EU-kommissionen

· erfarenheter från EurEau-medlemmarnas forskningsprojekt att kunna lyftas.

– Det är väldigt hedrande att EurEau, med stöd av Svenskt Vatten, har utsett mig till ordförande för en arbetsgrupp som fokuserar på innovationsfrågor. Jag är övertygad om att uppdraget kommer att vidga min professionella horisont i det dagliga arbetet.Det kommer också skapa nya nätverk som är till nytta för både min arbetsgivare och den nationella branschorganisationen, säger Dr. Alexander Keucken, utvecklingschef på VIVAB.

En viktig uppgift blir att få med vattenfrågorna i EU-kommissionens nya forskningsprogram Horizon - FP9.

Förmer information kontakta
Alexander Keucken, utvecklingschef VIVAB
Telefon:0757-274037
E-post: alexander.keucken@VIVAB.info Visa mindre

2019-01-03 Höjning av VA- och avfallstaxan i Varbergs kommun

Nyligen fattade kommunfullmäktige i Varbergs kommun beslut om att taxorna för vatten och avlopp samt avfall ska höjas. 

Varberg är en växande kommun där befolkningsmängden årligen ökar och förväntas göra så även i framtiden. Nya bostadsområden byggs och det ställs stora krav på nya anslutningar, kapacitet och förbrukning på VA-nätet. Många av de investeringar som genomförts och planeras att genomföras är kopplade till en ökad befolkning och en högre vattenförbrukning. 

– Vatten- och avloppsledningarna blir allt äldre och vi har ökat och måste ytterligare öka förnyelsetakten. Dessutom finns det flera områden med stort behov av kommunalt vatten och avlopp som ska anslutas. För att våra kommuninvånare ska ha en fortsatt väl fungerande vattenförsörjning och avloppsrening, måste vi investera i nya ledningar och öka kapaciteten på våra anläggningar, säger Margareta Björksund-Tuominen, VD på VIVAB.

För att möta framtidens krav på avfallshantering moderniseras återvinningscentralerna i kommunen. Detta bland annat med öppnandet av Holmagärde återvinningscentral och genom upprustning av Tvååkers återvinningscentral. 

VA-brukningsavgiften höjs med 15% vilket motsvarar 78 kronor/månad för en genomsnittsvilla. Avfallsavgifterna höjs med 8% vilket motsvarar 12 kronor/månad för det vanligaste abonnemanget, villahushåll med utsortering av matavfall. De nya avgifterna börjar gälla från och med den första januari 2019. 


 
Taxor för VA och avfall – så funkar det 
Vatten- och avloppsverksamheten (VA) samt avfallsverksamheten i Sverige finansieras helt av anslutna kunder genom taxor och ska bedrivas till självkostnadspris samt ha ett nollresultat. Det innebär att VA- och avfallsverksamhet inte finansieras av skattemedel.  
 
VA-avgifterna består av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Anläggningsavgifterna ska täcka kostnaden för anslutning av nya kunder. Brukningsavgifterna ska täcka kostnaden för produktion och distribution av dricksvatten samt bortledning av spillvatten och i förekommande fall dag- och dräneringsvatten samt vattenrening vid reningsverk.  
  
Avfallsverksamheten finansieras huvudsakligen via renhållningstaxa för hämtning av hushållsavfall och slam samt avgifter till återvinningscentralerna. Avgiften för hämtning av avfall beror bland annat på storleken på avfallskärlet, hur ofta avfallet ska hämtas och om matavfall sorteras ut. 
Visa mindre