Nyheter

2018-06-18 Rötgas blir fjärrvärme – en efterlängtad växling av förnybar energi

Den 18 juni invigs en ny biogaspanna på Varberg Energis värmeverk. Den blir startskottet på ett efterlängtat samarbete som ska ge en stor miljövinst. Biogaspannan är en gemensam satsning av VIVAB och Varberg Energi.

Redan 2007 hade de båda bolagen en gemensam vision om en effektiv energiutvinning av rötgasen som produceras på Getteröverket. Efter några år av modernisering av rötningskamrarna och ökad energieffektivisering inleds nu ett samarbete där Varberg Energi använder gasen för att producera fjärrvärme. Varberg Energi levererar sedan fjärrvärme till VIVAB som används för uppvärmning av avloppsreningsverkets processer och lokaler. Med andra ord använda fjärrvärme för att producera biogas och biogasen blir till fjärrvärme – en slags cirkulär ekonomi. 

"Vi är mycket nöjda med den nya biogaspannan och att vi kan ta hand om biogasen som VIVAB producerar. Biogasen blir ett bra komplement till vår fjärrvärmeproduktion och den tillför 4,5 GWh värme per år. Det räcker för att värma upp närmare 450 nybyggda villor.", säger Karin Hallström, affärsområdeschef Energi på Varberg Energi.

Under 2017 producerades närmare 1 000 000 Nm3 rötgas. Hälften var överskott som VIVAB facklade bort vid Getteröverket i stället för att återvinna gasen. 

”Det är mycket positivt att vi i samarbete med Varberg Energi kan dra nytta av den ökade gasproduktionen vid Getteröverket. Nu kommer all biogas till användning!”, säger Margareta Björksund-Tuominen, VD på VIVAB.

För mer information, kontakta gärna:

Karin Hallström, affärsområdeschef Energi, Varberg Energi AB
Telefon: 0346-62 88 68, E-post: karin.hallstrom@varbergenergi.se

Margareta Björksund-Tuominen, VD, VIVAB
Telefon: 0757-27 40 10, E-post: margareta.bjorksund@vivab.info
Visa mindre

2018-06-14 Nu skickas snart ansökan för nedre Ätrans vattenskyddsområde in till Länsstyrelsen

Skydda Ätran är ett projekt som handlar om att ta fram förslag på ett vattenskyddsområde för nedre Ätran. Efter drygt två års arbete är det snart dags att skicka in ansökan till Länsstyrelsen. Vi har under arbetets gång haft ett flertal informationsmöten och samråd där boende och verksamma i området har haft möjlighet att ställa frågor och ge synpunkter på det tänkta vattenskyddsområdet.

Hör av er senast 1 september

Nu är det sista chansen att höra av sig för ytterligare samråd. Fram till och med den 1 september kan man höra av sig för att lämna synpunkter eller önska ytterligare samråd.


Kontakta oss via: info@skyddaatran.se

Vad händer sen? 

Efter att ansökan skickats in kommer förslaget att skickas på remiss där berörda myndigheter och sakägare kommer få ytterligare chans att yttra sig. Efter detta kommer eventuella justeringar att göras innan vattenskyddsområdet fastställs. 

Visa mindre

2018-05-28 Samråd Ragnhilds källa 28 maj

Samråd med berörda av vattenskyddsområde för Ragnhilds Källa
Vi har påbörjat arbetet med att ta fram ett modernt vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för vattentäkten Ragnhilds Källa. Som en del i detta arbete vill vi informera fastighetsägare och andra berörda om det föreslagna vattenskyddsområdets utbredning och skyddsföreskrifter. Ni får möjlighet att få svar på frågor som ni kan tänkas ha. Efter informationsmötet har ni även möjlighet att lämna skriftliga synpunkter till oss angående det föreslagna skyddsområdet och skyddsföreskrifterna före den 1 juli 2018. Din fastighet ligger inom det område som i förslaget är inom skyddsområdet. Om du har arrendatorer eller hyresgäster på din mark ber vi dig att informera dessa så att de som har möjlighet kan komma på mötet.

Efter att samrådstiden är slut kommer VIVAB att sammanställa en ansökan som går till länsstyrelsen. Innan länsstyrelsen fattar beslut i ärendet kommer alla sakägare/fastighetsägare att få möjlighet att yttra sig skriftligt till länsstyrelsen.

Det fullständiga underlaget och vattenskyddsföreskrifterna finnas på vår hemsida under hela samrådstiden. Samrådstiden pågår till och med 1/7-2018

Lokal

Församlingshemmet i Rolfstorp
Tid: Måndag 28/5-2018 kl 18 – 19:30

Program

Presentation av material och förslag på föreskrifter
Fika och frågestund

Anmälan görs till kundtjänst 0757-27 40 00 alt vivab@vivab.info senast 25/5. 

Välkomna!
Visa mindre

2018-05-25 Ihållande sommarvärme manar till återhållsamhet med vattnet

Värmeböljan medför en ökad vattenkonsumtion.  För att vårt dricksvatten ska räcka hela sommaren behöver vi nu hjälpas åt och tänka vattensmart.

Det varma vädret håller i sig och vi använder mer vatten än vanligt.  Våra vattenverk som renar och producerar dricksvatten har en begränsad kapacitet. Den höga förbrukningen medför att vattenverken får jobba för fullt och ligger nu nära maxkapaciteten. Därför är det nu viktigt att vi undviker onödig förbrukning av vårt dricksvatten.

Vi är inte i ett läge där vi behöver gå ut med restriktioner men för att undvika låga grundvattennivåer i sommar vill vi uppmana till att konsumera dricksvattnet på ett återhållsamt och smart sätt, säger Petra Rissmann, VA-chef på VIVAB.

Så här kan du vara vattensmart!

 • Undvik att vattna gräsmattan. Måste den vattnas, gör det på kvällen så avdunstar mindre vatten. 
 • Tvätta inte bilen just nu (varken i tvätthall eller hemma).
 • Duscha istället för att bada.
 • Stäng av vattnet när du borstar tänderna.
 • Kör fulla disk- och tvättmaskiner. 
 • Ställ en fylld tillbringare i kylen så slipper du låta kranen rinna för att vattnet ska bli kallt.

Visste du att:

 • Vi gör i snitt av med 150-180 liter vatten per dag.
 • En vattenspridare gör av med 150 liter vatten på 20 minuter. 
 • För varje minut som kranen står och rinner går det åt 6 liter vatten. 
 • Ett fyllt badkar motsvarar 150 liter vatten. En dusch på 3 minuter motsvarar 36 liter. 
 • Det går åt ca 50 liter vatten för en maskin tvätt.
 • Om en familj på fyra personer stänger av kranen medan de borstar sina tänder sparar de tillsammans 100 liter vatten på en dag. 
Visa mindre

2018-03-06 Förbättringsarbete av VA-ledningar i centrala Varberg

Måndagen den 5 mars påbörjades arbetet med att förstärka och förbättra dricks- och dagvattenledningarna i centrala Varberg. Ledningsarbetet är ett förarbete för den nya stadsdelen Västerport.

Framkomlighet och parkering kommer att vara begränsad under tiden arbetet pågår. Hela Magasinsgatan kommer inte vara avstängd samtidigt utan stängs av några sträckor i taget.

Vill du veta mer och arbetet? Läs mer här.
Visa mindre

2018-02-20 Vattenambassadören Mattias Klum kommer till Falkenberg

Foto: Ola Högberg
Vatten är livsviktigt. Den 12 april sätter Falkenbergs kommun tillsammans med den världsberömde naturfotografen Mattias Klum fokus på vattenfrågan. Mattias Klum håller en föreläsning på kvällen. Den är kostnadsfri för allmänheten att gå på.

Mattias Klum har av National Geographic kallats för en av vår tids viktigaste naturfotografer. Den 12 april kommer han till Falkenberg och föreläser om vatten.

Under dagen föreläser han för Falkenbergs gymnasieskola och på kvällen håller han en föreläsning för allmänheten.

– Att vi har ett rent vatten är ingen självklarhet. Därför vill vi lyfta upp frågan i människors medvetande genom att bjuda in Mattias Klum, säger Ingela Danielsson, kommunekolog vid Falkenbergs kommun.

Gratis föresläsning med Mattias Klum

Föreläsningen är kostnadsfri för allmänheten att gå på. Antalet platser är begränsat därför behöver besökare biljett. Boka din plats via falkenberg.se eller köp biljetten direkt på Falkenbergs turistbyrå.

Kontinuerligt arbete för god vattenkvalitet

VIVAB och Falkenbergs kommun jobbar kontinuerligt med att uppnå god kvalitet i våra vatten.

– Genom aktiv tillsyn över olika verksamheter arbetar vi för att minska negativ påverkan på våra vatten. Detta sker genom att vi ställer krav på de som förorenar, säger Per-Ola Svensson, tf chef för miljö- och hälsoförvaltningen vid Falkenbergs kommun.

– Ett av VIVAB:s viktigaste uppdrag är att förse kommuninvånarna med gott och säkert dricksvatten. För att säkra dricksvattnet för framtiden jobbar vi till exempel med ett vattenskyddsområde för nedre Ätran. Genom att kommunicera kring vattnets betydelse kan vi påverka människors beteende, säger Margareta Björksund-Tuominen, VD på VIVAB.

Lokal vattenmässa i samband med föreläsningen

I samband med föreläsningen finns det möjlighet att ta del av information om hur flera organisationer jobbar med vattenfrågan i Falkenbergs kommun och dess närhet. Bakom föreläsningen med Mattias Klum står Falkenbergs kommun, VIVAB och Fabo.
Visa mindre

2018-01-23 Tvååkers återvinningscentral stängd för ombyggnad

Från och med måndagen den 29 januari har Tvååkers återvinningscentral stängt för ombyggnad. Den öppnar igen senare under våren. 

Vill du veta mer om ombyggnationen? Läs mer här.
Visa mindre

2018-01-22 Fler fria besök på återvinningscentralerna i Falkenberg

Antalet besök på återvinningscentral som ingår i avfallstaxan för villahushåll i Falkenberg ökas till 15 besök per år.

I den taxa som villahushåll betalar för hantering av hushållsavfallet har det tidigare ingått 12 kostnadsfria besök per år på återvinningscentralen. De flesta av VIVAB:s kunder har varit nöjda med det men några har känt ett behov av fler besök. I de kringliggande kommunerna, exempelvis Halmstad och Kungsbacka, har villaägare 15 fria besök. I slutet av 2017 föreslog VIVAB att detsamma skulle gälla i Falkenberg, vilket kommunen tog ett positivt beslut om. Sedan årsskiftet får villaägare med helårsabonnemang för avfallshantering alltså ytterligare tre besök per år. Boende i lägenhet har liksom tidigare sex besök per år och kunder som har fritidsboende har fortsatt åtta besök per år. 

VIVAB:s styrelse har också föreslagit att införa samma kortsystem i Varbergs kommun. Beslut om detta förväntas tas under våren.

- Att kunna koordinera systemen med närliggande kommuner underlättar framför allt för kunder som bor nära kommungränserna. Redan i dag har VIVAB ett bra samarbete med Halmstads kommun vilket möjliggör för kunder att åka till en närliggande återvinningscentral, berättar Johan Fälth, avfallschef på VIVAB.

Kortfritt område på Sandladan

Sedan oktober finns även ett kortfritt område på återvinningscentralen Sandladan i Falkenberg som ska göra det enklare att lämna saker som omfattas av producentansvar. På det kortfria området kan privatpersoner lämna vitvaror, återbruk, elektronik och farligt avfall utan att dra återvinningskortet. Även den nya återvinningscentralen som just nu byggs på Holmagärde i Varberg kommer att ha ett kortfritt område. 

För mer information välkommen att kontakta
Elisabeth Andersson, avfallsplanerare
Telefon: 0757-27 40 41
Visa mindre

2018-01-18 Ledningsarbete i Brunnsberg

Just nu kan du höra sprängningar i Brunnsbergområdet. Vi lägger spillvatten-, dagvatten- och dricksvattenledningar utmed Granvägen.

Klicka här för att läsa mer.
Visa mindre

2017-12-22 Förbehandling av matavfall för biogas i Gödastorp får stöd av Naturvårdsverket 

VIVAB:s planer på att bygga en förbehandlingsanläggning i Gödastorp för biogasproduktion av matavfall får nu stöd av Naturvårdsverket. Det innebär att om projektet genomförs tilldelas det nästan 7,5 miljoner kronor inom ramen för Klimatklivet, ett statligt investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid.  

Förbehandlingsanläggningen planeras att uppföras i direkt anslutning till Falkenbergs Biogas anläggning i Gödastorp, som redan nu producerar biogas. Med en förbehandlingsanläggning på plats skulle falkenbergarnas och varbergarnas matavfall kunna användas direkt för lokal produktion av biogas och biogödsel istället för att, som i nuläget, köras med tunga lastbilstransporter till en biogasanläggning i Jönköping.  

– Det är mycket glädjande att Naturvårdsverket och Länsstyrelsen ser klimatfördelarna i förbehandlingsanläggningen men det återstår en miljöprövning och en godkänd detaljplan innan den kan bli verklighet, säger VIVAB:s VD Margareta Björksund-Tuominen.  

Den klimatvinst som uppförandet av anläggningen skulle innebära är framförallt att det ökar tillgången av lokalt producerad biogas för användning som fordonsbränsle i Falkenbergs och Varbergs kommuner. Till detta läggs också minskade utsläpp när de långa transporterna till en annan biogasanläggning upphör. Totalt skulle det innebära en minskning med 2 820 ton koldioxidutsläpp per år. Biogödseln som är en biprodukt av gasproduktionen kan dessutom användas lokalt som ett ekologiskt alternativ till konstgödsel.  

VIVAB planerar även att förlägga en omlastningsstation för brännbart avfall i samma lokaler som förbehandlingsanläggningen för matavfall. I nuläget sker denna omlastning i en lokal i Torsholm med ett tillfälligt tillstånd som skulle löpt ut 31 mars 2018. Nu har Länsstyrelsen dock beslutat att förlänga det tillfälliga tillståndet till slutet av 2019, vilket innebär att man vid slutet av 2019 skulle kunna flytta omlastningsverksamheten till en färdig anläggning i Gödastorp. 

Visa mindre