Nyhetsöversikt - Vivab.info

Nyheter

2021-05-10 Kristi himmelsfärd - sophämtning och öppettider

Kristi himmelfärdsdag, torsdag den 13 maj, hämtas hushållsavfallet som vanligt. Ställ ut kärlen senast kl 06.00 på morgonen.

Osäker på din hämtningsdag? Den kan du se på Mina sidor

Våra återvinningscentraler har stängt på torsdag. Läs mer om öppettider: 

Vår kundtjänst öppettider
Onsdag 12 maj - kl 08.00-12.00
Torsdag 13 maj - stängt
Fredag 14 maj - kl 08.00-12.00

Visa mindre

2021-05-03 Vivabs verksamhetsberättelse 2020

Nu är Vivabs verksamhetsberättelse för 2020 publicerad. Via denna länken kan du ta del av Vivabs spännande och intressanta projekt och arbete som genomförts under det gångna året.

Visa mindre

2021-04-29 Det är bara vatten - Vivab deltar i nationellt koncept för hållbar vattenanvändning

Vivab går ihop med över 100 kommuner och vatten- och avloppsorganisationer (VA) i Sverige för att kommunicera vattnets värde och ge tips för en mer hållbar vattenanvändning. Vatten är vår viktigaste naturresurs och vi kan inte längre slösa med vårt viktigaste livsmedel. Budskapet är ”Det är bara vatten – det allra viktigaste vi har”. 

Allt liv på jorden är beroende av vatten och nästan all slags produktion behöver vatten. Vi är många som vill ta del av denna viktiga resurs. Till det kommer klimatförändringar och nationella och globala krav som Agenda 2030 vilket gör att vi måste börja använda vattnet på ett mer hållbart sätt. Ett första steg är att kommunicera och lyfta vattnets värde.” säger Margareta Björksund-Tuominen, VD på Vivab. 

Det var torkan sommaren 2018 som var startskottet för många kommuner och VA-organisationer att börja kommunicera budskapet om att spara vatten. I Varberg och Falkenberg har vi under de senaste åren nått maxkapacitet på vattenverken vid perioder då många vattnar gräsmattor, fyller pooler och flyttar ut till sina fritidshus. 

Att öka kunskapen om vattnets värde är viktigt eftersom vatten inte bryr sig om kommun-, läns- eller landsgränser. Vi kanske bor i en kommun, jobbar i en annan och har fritidshus i en tredje. Samma budskap och uppmuntran om att spara vatten gäller oavsett var du befinner dig. Hållbar vattenanvändning är inte bara en lokal och nationell utan även en global fråga.
 
I Sverige gör vi av med ungefär 140 liter vatten per person per dygn, medan i Danmark bara gör av med ca 100 liter per person per dygn. Kan de så kan väl vi? Ett exempel är att stänga av kranen när man borstar tänderna i stället för att låta rent vatten bara rinna ut. Om alla stängde av kranen när de borstade tänderna så skulle var och en spara några liter vilket sammantaget skulle bli 1000-tals liter. Små förändringar i beteende gör stor skillnad, fortsätter Margareta Björksund-Tuominen.

Konceptet bygger på budskapet om att vatten är det viktigaste vi har och fyller på med konkreta tips för att enkelt spara vatten i vardagen. 


Visa mindre

2021-04-26 Vinn en regnvattentunna

Under de kommande veckorna lottar vi ut regnvattentunnor till dig som vill vara vattensmart i din trädgård. 

Vi lottar ut tunnorna för att uppmärksamma att regnvatten är en värdefull resurs för trädgården. Att samla regnvatten för bevattning gör nytta flera gånger om; växterna gillar regnvatten bättre än dricksvatten, regnvatten är gratis och det är ett smart sätt att spara på vårt värdefulla dricksvatten. 


- Det här är ett sätt att uppmärksamma vårt värdefulla vatten och vikten av att dricksvatten används till rätt saker. Att använda regnvatten till bevattning och på så sätt spara på dricksvatten är en sak som alla enkelt kan göra, säger vår VA-chef Petra Rissmann.


Under vår och sommar går det åt som mest dricksvatten. Ibland är våra kunders förbrukning så hög att produktionen nästan inte räcker till. Det sker främst under längre värmeböljor då stora mängder dricksvatten bland annat används till våra trädgårdar för att hålla växter och gräsmattor gröna. Genom att lotta ut regnvattentunnor hoppas vi att fler ska få upp ögonen för ett enkelt sätt att vara miljösmart och spara på dricksvatten


Delta så här

Du behöver ha ett konto på Facebook och göra följande innan 10 maj: 

1. Gilla Vivabs sida på Facebook.

2. Dela med dig av ett miljösmart tips för trädgården i en kommentar till detta inlägg - Vinn en regnvattentunna.

3. Dela inlägget.   


Vi delar ut 20 regnvattentunnor under våren, sista dag för att delta är 10 maj. Vinnarna presenteras här på vår hemsida, meddelas via Facebook Messenger och får själva hämta sin tunna hos oss. Du som deltar måste ha en egen Facebook-profil och får inte vara anställd av Vivab. Utlottningen är inte sponsrad, organiserad eller administrerad av Faceboook. 


Visa mindre

2021-04-06 Nu får du din faktura digitalt via Kivra 

Från och med fakturan i maj kommer vi att skicka ut fakturan digitalt via Kivra, det är både klimatsmart och säkrare. Om du är ansluten till Kivra kommer din nästa faktura digitalt i maj via Kivra. Vill du inte ha fakturan via Kivra så kan du välja bort det i Kivra. 

  • För dig som har pappersfaktura och inte har Kivra, så får du pappersfaktura även framåt.  
  • För dig som idag får din faktura via e-faktura/e-post faktura så fortsätter det som tidigare, även om du är ansluten till Kivra. Vill du istället ha fakturan i Kivra så ska du avanmäla e-faktura via din bank och e-postfaktura till oss på Vivab. 

Kivra kan likställas med den ”vanliga” brevlådan. Har du gjort ett eget aktivt val att ansluta dig till en digital brevlåda (Kivra) har du därmed lämnat medgivande att ta emot post via Kivra. 


Visa mindre

2021-03-22 Klorfritt dricksvatten i Varberg

Vattnet som Vivab levererar till kranarna i Varberg är numera klorfritt. Genom ny teknik har Kvarnagårdens vattenverk på ett säkert sätt fasat ut kloret vilket har fördelar både för miljö och människa.  

Redan 2016 installerade Vivab en ultrafiltersanläggning på Kvarnagårdens vattenverk i Varberg. Den nya tekniken med membranfilter, som har en extremt liten porstorlek, skapar en mycket effektiv mikrobiologisk barriär vilket minskar risken för vattenburen smitta. Detta väckte frågan om fortsatt behov av kemikalier i reningsprocessen av dricksvatten. Efter analyser och kartläggning av den mikrobiella statusen i ledningsnätet, inleddes en övergång till klorfritt dricksvatten i slutet av januari 2020. 

Klorhaltiga desinfektionsmedel, som till exempel kloramin, används vanligen som transportskydd för att förhindra tillväxt av mikroorganismer när vattnet distribueras ut i ledningarna.  
- Med ny teknik och specifik kunskap om vattnets mikrobiologi levereras numera klorfritt dricksvatten på ett hälsosamt och säkert sätt. Dessutom förbättras arbetsmiljön för vår driftpersonal samtidigt som miljöpåverkan av våra produktionsanläggningar minskas, säger Alexander Keucken, forskning och utvecklingschef Vivab. 

Utfasningen av kloramin i dricksvattnet har skett genom noggrann övervakning, tester och analyser vid beredning och i hela distributionsnätet, det vill säga från vattenverket till konsument. Resultaten bekräftar en effektiv rening och bibehållen kvalitet på dricksvattnet. 

Vattendistributionsnätet i Varberg, som omfattar drygt 60 mil ledningar, kan förenklat betraktas som en förpackning av vårt viktigaste livsmedel. Dessa vattenledningar är inte helt sterila. Med tiden bildas en flora bestående av olika biofilmsbakterier där vissa hjälper till att stabilisera dricksvattenkvalitén på vägen till konsument. Det fungerar alltså som ett naturligt konserveringsmedel. 

Utfasning av kloramin har gjorts i andra länder, till exempel Schweiz. Även flera kommuner i Sverige, bland annat Falkenberg, har uteslutit klorhaltigt desinfektionsmedel i dricksvattenreningen. 

Resultat av mätningar 
  • Ingen negativ påverkan på dricksvattenkvalitén 
  • Ingen negativ påverkan på biofilmen i ledningsnätet

Kontakt

Alexander Keucken, Forsknings och utvecklingschef på Vivab
Visa mindre

2020-12-18 VIVAB och Veidekke redo för byggnation av VÅGA 

Idag skriver VIVAB och Veidekke ett entreprenörskontrakt som blir startskottet för projektets byggfas. Projektet genomförs i så kallad partnering, som innebär att Veidekke och VIVAB har ett gemensamt ansvar för planering, projektering och genomförande.  Kontraktssumman för denna fas av projektet uppgår till drygt 249 Mkr. Projektet planeras pågå fram till 2024. 

Nu har alla kommunala beslut i Varberg fattats om att det nya vattentornet VÅGA kan börja byggas.
 
- Vi är nu redo för byggstart, vilken planeras ske i februari. Vi har, i ett tätt samarbete med Veidekke, det senaste året tagit fram konstruktionen för det nya vattentornet VÅGA. Många olika aspekter ska beaktas, men nu är den fasen klar. Vi får en tekniskt bra fungerande anläggning som även blir ett nytt landmärke för Varberg, säger Agneta Johansson, VIVAB:s projektledare för VÅGA.

- Det känns jättekul att vi tillsammans nu går in i nästa fas av detta spännande och viktiga projekt. Den här typen av komplexa projekt, där stora krav ställs på förmågan att samverka, passar oss på Veidekke och vårt involverande arbetssätt väldigt väl, säger Maria Östman, Projektchef på Veidekke region Anläggning SydVäst.

Vattentornet har fått både nationell och internationell uppmärksamhet med anledning av sin vågade design.

VIVAB och Veidekke räknar med en byggtid på ca tre år. Byggnationen av tornet är en del av en långsiktig investeringsplan för Varbergs VA-anläggningar. VÅGA kommer att vara en viktig del av Varbergs vattenförsörjning för en lång tid framöver, troligen de närmsta 100 åren. Detta då VÅGA ger en ökad driftsäkerhet och ett stabilt vattentryck till alla kunder.


Visa mindre

2020-12-16 Möjlighet att yttra sig om vattenskyddsområdet för Nedre Ätran

Hör av er senast den 18 februari

Nu finns det chans att yttra sig om vattenskyddsområdet och föreskrifterna för Nedre Ätran. Lämna dina synpunkter senast den 18 februari. 


Läs mer på Länsstyrelsens hemsida om kungörelsen här.


Visa mindre

2020-12-15 Här är vinnarna i matlagningstävlingen Resterkocken 2020 

Årets matlagningstävling med fokus på matsvinn - Resterkocken, är avslutad och idag avslöjas vinnarna. I år kom rekordmånga bidrag in - totalt 380 bidrag tävlade i Resterkocken 2020.  

- Det är rekord med så många bidrag och recepten håller en hög nivå när det gäller kreativa lösningar på goda restrecept. I denna tävling är alla vinnare, för det viktiga är att lära sig ta vara på maten och bli mer medveten om matsvinn. Det är bra både för miljön och för plånboken, säger Ann Thorén, projektledare Sysav. 

Resterkockens vinnande bidrag i Varberg 
I år skickades elva bidrag in från Falkenbergs och Varbergs kommuner. Märta Arnqvist och Maya Lo Björk Heed från Kunskapsskolan i Varberg kom på en delad tredjeplats, tillsammans med 22 andra bidrag, med bidraget ”Rest Pizza”. De vinner ett presentkort på 900 kronor från Matsmart.se. 

-Tjejerna har räddat rester från bland annat skolans sallad och använt detta för att skapa en smakrik pizza, säger Elisabeth Andersson, enhetschef VIVAB. 

Resterkockens vinnare 2020 
Resterkockens jury bestående av Sandra Mastio, Malin Broman och Erik Andersson har utsett årets vinnare, Elle Hoveman och Liv Altarac i klass 9C på Internationella Engelska Skolan i Lund. De vinner årets första pris med sin resträtt ”Höst” och en vinstsumma på 10 000 kronor till klasskassan.  
Juryns motivering: Elle och Liv har lagat en grön och vacker rätt där vi tydligt kan känna hur smakerna harmonierar. De har inte bara tagit tillvara på mjuka jordärtskockor, de visar också att samma råvara kan tillagas på flera olika sätt vilket inte bara bidrar till mindre svinn utan också till olika texturer och smaker som gör varje måltid godare. ”Höst” är ett tydligt exempel på att bortglömda grönsaker enkelt kan omvandlas till en festmåltid. 

På andra plats kom Elsa Bosrup och Alma Grunditz, Fäladsgården klass 5c i Lund, med sina ”Fetaostbollar”. De vinner 3 000 kronor till klasskassan. 
Juryns motivering: Elsa och Alma bjuder på stor innovationsrikedom och de är inte rädda för att ta hand om det som gömmer sig i kyl och frys. De har tagit hand om flera råvaror och lyckas ändå med konststycket att få ihop det till en fantastisk maträtt. Bara en sådan sak som att binda ihop svamp- och fetaostbollarna med rostebröd gör oss i juryn glada. 

Årets hjärtröst-vinnare 
Det bidrag som fick flest hjärtröster, hela 1113 hjärtan, är Martin Larsson och Elis Viklund på Nyvångskolan 6b, Dalby med Elis minipizza. De vinner också ett presentkort från Matsmart (värde 900 kr). 

Här presenteras de vinnande bidragen i Resterkocken 2020: www.resterkocken.se 

Årets jury
Sandra Mastio Kock/kokboks­författare 
Sandra vann Sveriges mästerkock 2015, driver restaurangen Mastio pizzeria i Malmö och har varit programledare i Timjan, tupp och tårta på SVT. Och hon brinner för att minska matsvinnet! Sandra var också aktuell i "Decenniets mästerkock" på TV4 under hösten. 

Malin Broman Matkreatör 
Malin är kock och matstylist med utmärkelser som Årets Gastronomiska Medieprofil i Skåneland och Årets Matambassadör i Höganäs. Hon sitter också i juryn för Skånska Gastronomipriset. 

Erik Andersson Kock 
Erik driver den hållbara restaurangen SPILL i Malmö. 2019 vann Erik Skånska Gastronomiprisets hållbarhetspris och Malmö stads Näringslivspris inom miljö och hållbar utveckling. 

Visa mindre

2020-12-01 Säkrare dricksvattenförsörjning med ny högreservoar i Ullared 

I Ullared rustar vi vattenförsörjningen för framtiden. Vattenverket har byggts ut för att öka mängden producerat dricksvatten per dygn. Nu ökar vi kapaciteten genom att bygga en fem gånger större högreservoar. 

För att hålla jämna steg med det ökande behovet av dricksvatten i Ullared slutförs inom kort en utbyggnad av vattenverket. När den är klar har vi ökat produktionen av dricksvatten med 50% från 30 till 45 kubikmeter per timme. För att ytterligare säkra leveransen bygger vi nu en ny högreservoar som kommer att rymma 1000 kubikmeter dricksvatten, istället för dagens 200 kubikmeter. När den är på plats finns goda förutsättningar att klara framtida krav på dricksvattenleverans, både från samhället och från de stora verksamheterna i Ullared.

Placeringen av högreservoaren blir på höjden vid den västra infarten till Ullared, på berget vid GeKås stora parkering. Där blir den synlig från alla håll i samhället och inte minst för alla besökare till det populära turistmålet. En konstnärlig utformning var önskemålet från Falkenbergs kommun och målbilden för högreservoaren är ”ett spännande landmärke med ett industriellt uttryck.” Den slutliga designen är ett samarbete mellan stadsarkitekten på Falkenbergs kommun, VIVAB och WSP. 

Själva högreservoaren kommer att byggas i betong, en cylinderformad kropp med en överbyggnad på taket samt en utbyggnad mot norr. Den kommer sedan att kläs med en konstfasad av sträckmetall i aluminium. Det är en metall som skapas genom att en stansad plåt dras ut så att den expanderar, en process som tar vara på allt grundmaterial utan att det blir något spill. 

Tanken med gestaltningen är alltså att den ska ha en spännande framtoning som passar bra in i omgivningen och i sammanhanget i Ullared. En industriell känsla som ska bibehållas oavsett om man betraktar högreservoaren på långt avstånd, i rörelse från ett bilfönster eller om man ser det på natten. Högreservoaren kommer att vara upplyst under dygnets mörka timmar. I november skickades bygglovsansökan in och under december kommer upphandlingen av en entreprenör att påbörjas. Planen är att högreservoaren ska stå klar till sommaren 2022.

Skiss på den nya högreservoaren från väg 153
Visa mindre