Nyhetsöversikt - Vivab.info

Nyheter

2020-11-27 Nya taxor för vatten, avlopp och avfall 2021

Nyligen fattade kommunfullmäktige i Varbergs och Falkenbergs kommuner beslut om att taxorna för 2021 gällande vatten, avlopp och avfall ska höjas. 

Både Varberg och Falkenberg är tillväxtkommuner där befolkningsmängden ökar och förväntas göra så även i framtiden. Nya bostadsområden byggs vilket ställer allt större krav på våra VA-anläggningar. Kapaciteten i våra vattenverk, avloppsreningsverk och i våra ledningsnät behöver öka. Gamla anläggningar och ledningar från 60- och 70-talet behöver förnyas, det 300 mil långa ledningsnätet behöver underhållas och återvinningscentralerna moderniseras för att möta framtidens krav på avfallshantering. Klimatförändringar gör dessutom att vi måste anpassa vår verksamhet för att kunna trygga vattenförsörjning och avloppshantering för kommande generationer. 

Liksom många andra kommuner i Sverige står VIVAB inför stora utmaningar med växande befolkning, klimatförändringar och skärpt lagstiftning inom vatten- och avloppsområdet. För att säkra att vi kan leverera rent dricksvatten och ta hand om avloppsvattnet på ett miljösmart och ekonomiskt hållbart sätt, både idag och i framtiden behövs taxehöjningar, säger Johan Jacobsson, ekonomichef på VIVAB. 

I normala fall får inte våra verksamheter göra underskott (förlust) eller överskott (vinst) under en längre period utan det ska regleras inom tre år. Avfalls-, vatten och avloppsverksamheterna ska bedrivas till självkostnadspris och göra ett nollresultat. I och med detta har vi tidigare planerat för att göra ett underskott om vi föregående år haft ett överskott, även om våra kostnader har ökat. Från och med 2021 kommer VIVAB:s VA-verksamhet sträva mot att bygga upp ett långsiktigt överskott som kan användas till ökande investeringar, både planerade och genomförda. Detta ska bidra till en mer balanserad taxejustering med förhoppningen om att undvika större taxehöjningar framöver. Visa mindre

2020-11-26 Så hämtas ditt avfall under jul och nyår

Hämtas ditt hushållsavfall vanligtvis jämna veckortorsdagar (Julafton) eller fredagar (Juldagen) ? Då ändras din dag för hämtning i jul- och nyårshelgerna:

Ordinarie hämtning Julafton (tors 24/12) hämtas Annandag jul, lör 26/12. 
Ordinarie hämtning Juldagen (fre 25/12) hämtas sön 27/12.

Ställ ut dina kärl senast kl 06.00 på hämtningsdagen. Låt dem stå kvar tills de blivit tömda.

Ingen hämtning v 53 - påverkar alla kunder

Vid årsskiftet infaller två udda veckor i följd, vecka 53 och vecka 1. Detta medför att vi skjuter fram hämtningen av ditt hushållsavfall en vecka. Alla kunder kommer därför att ha tre veckor mellan tömningarna istället för två. Om det blir fullt i kärlen på grund av den extra veckan kan du använda en säck. Ställ säcken bredvid kärlen så tar vi med den vid nästa hämtningstillfälle, utan extra kostnad.

Under 2021 får du hämtning samma dag och vecka (udda eller jämn) som tidigare,
om du inte fått annat besked. Antalet hämtningar blir 26 stycken under året,
precis som vanligt.


Visa mindre

2020-11-19 130 ton fulspolningar 

Idag, 19 november uppmärksammar VIVAB internationella Världstoalettdagen, en årlig FN-dag som vill synliggöra att en tredjedel av jordens befolkning fortfarande saknar tillgång till toalett.  

Här i Sverige har vi både toaletter och rent vatten, men behandlar vårt avlopp som soptunnor och spolar ner en massa skräp som inte ska hamna där: 

• Tamponger, bindor och trosskydd  
• Tops och bomull  
• Trasor och våtservetter  
• Tandtråd  
• Textilier  
• Hår  
• Näsdukar och hushållspapper  
• Munskydd  
• Engångshandskar  
• Matrester, fett och matolja   

Allt detta kallar vi för fulspolningar. De orsakar stopp i våra ledningar som i värsta fall även kan leda till att orenat vatten rinner ut våra vattendrag. I Varbergs och Falkenbergs kommuner rensar vi varje år bort ca 130 ton skräp från vårt ledningsnät. 

Om man följer tumregeln är det inte så svårt – bara kiss, bajs och toalettpapper får spolas ner i toaletten. 
Visa mindre

2020-11-16 Har du fått ett brev om att du inte använder ditt bruna kärl för matavfall?

Du som fått brevet ”Inget matavfall?” har angett abonnemanget ”matavfall blir biogas”, vilket innebär att matavfall som uppkommer i hushållet sorteras ut från det brännbara avfallet. Vad vi kan se har matavfallskärlet inte använts det senaste året men att det gröna avfallskärlet använts.

Vill ni ändra ert abonnemang till ”egen varmkompost” eller ”osorterat” är ni välkomna att kontakta Kundtjänst på e-post vivab@vivab.info eller via telefon 0757 27 40 00 så hjälper vi er. Mer information om de olika abonnemangen finns här

Hör vi inget från er och ert matavfallskärlet fortsätter vara tomt de kommande fyra hämtningstillfällena blir ert abonnemang automatiskt ändra till ”osorterat” från den 1 januari 2021. Detta innebär att vi hämtar det bruna matavfallskärlet samt en höjning av taxan.
Visa mindre

2020-11-10 Erbjudande om spolning av ledningar kommer inte från VIVAB

Några av våra kunder har under den senaste tiden blivit uppringda av ett företag som erbjuder spolning av vattenledningar i fastigheten. Det kan uppfattas som att uppdraget att spola ledningarna kommer från kommunen/VIVAB. Detta stämmer inte. 


VIVAB ansvarar för ledningsnätet fram till tomtgräns. Om vi behöver spola ledningar och det påverkar våra kunder meddelar vi detta i förväg via brev eller sms. Vi ringer inte och erbjuder spolning av ledningar som en tjänst.


Visa mindre

2020-11-05 Återvinningscentralerna har öppet men alla vattenmätarbyten ställs in

Vår verksamhet påverkas i olika grad av de nya skärpta allmänna råden. Detta gäller just nu.

Vattenmätarbyten ställs in
Våra planerade vattenmätarbyten hemma hos kunder kommer att ställas in året ut. Du som berörs kontaktas och nya tider kommer att skickas ut nästa år.


Öppet på återvinningscentralerna
Våra återvinningscentraler har ordinarie öppettider. Däremot begränsar vi antalet bilar på rampen vilket kan betyda att du kan få vänta om det är många besökare samtidigt. Besök oss gärna på en vardag då vi har färre besökare. Här kan du se de öppettider som gäller och de tider då vi har flest besökare: 

Falkenberg

Varberg


Våra insamlingar för återbruk är öppna men med en begränsning för hur många som får gå in samtidigt. Tänk på att hålla avstånd, både till andra besökare och till vår personal.

Tack för att ni visar hänsyn!


Stängda kontor i Varberg och Falkenberg
Våra kontor är stängda för besökare och många av våra medarbetare arbetar på distans. Vår kundtjänst tar emot ditt ärende via e-post och telefon. Kundtjänst telefontider kan i nuläget ändras med kort varsel, aktuella öppettider finns här på vår hemsida. 


Visa mindre

2020-10-19 Förslag om taxor 2021 inskickat till kommunfullmäktige

Torsdagen den 15 oktober fattade VIVAB:s styrelse beslut om förslag på taxor för vatten- och avlopp samt avfall för 2021. Beslut om taxorna fattas i kommunfullmäktige i Falkenbergs och Varbergs kommuner i slutet av november.

Förslag på taxor 2021:
Avfallstaxan Varberg
Avfallstaxan höjs med 13 %. Detta motsvarar cirka 25 kr/månad för ett normalt hushåll*. Höjningen av avfallstaxan fördelas på viktavgiften samt grund- och hämtningsavgifterna.
Viktavgiften höjs med 26%. Detta motsvarar 3,90 kr/kg för ett normalt hushåll*.
Grund- och hämtningsavgifterna höjs med 5%. Detta motsvarar 1 085 kr/år för ett normalt hushåll*.
Avgiften för slam höjs med 2,5% vilket motsvarar 20 kr/tömning.

Avfallstaxan Falkenberg
Avfallstaxan höjs med 13 %. Detta motsvarar cirka 25 kr/månad för ett normalt hushåll*. Höjningen av avfallstaxan fördelas på viktavgiften samt grund- och hämtningsavgifterna.
Viktavgiften höjs med 26%. Detta motsvarar 3,90 kr/kg för ett normalt hushåll*.
Grund- och hämtningsavgifterna höjs med 5%. Detta motsvarar 1 008 kr/år för ett normalt hushåll*.
Avgiften för slam höjs med 2,5% vilket motsvarar 25 kr/tömning.

Hur mycket höjs VA-avgiften 2021?
VA-taxan Varberg
Brukningsavgiften höjs med 10 %. Detta motsvarar cirka 62 kr/månad för villa (typhus A**) och cirka 40 kr/månad för lägenhet (typhus B***).
Anläggningsavgiften höjs med 5%. Detta motsvarar en ökning med 9 990 kr för en villa (typhus A**) och 29 500 kr för flerbostadshus (15 lägenheter, typhus B***).

VA-taxan Falkenberg
Brukningsavgiften höjs med 10%. Detta motsvarar cirka 54 kr/månad för villa (typhus A**) och cirka 38 kr/månad för lägenhet (typhus B***).
Anläggningsavgiften höjs med 10%. Detta motsvarar en ökning med 14 650 kr för villa (typhus A**) och 41 950 kr för flerbostadshus (15 lägenheter, typhus B***).


* Normalt hushåll = en villa med utsortering av matavfall med en uppskattad vikt på cirka 14 kilo per tömning, 26 gånger per år.
** Typhus A = avser fastighet med friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 rok, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage. Våningsyta 150 m2 inkl garage 15 m2, tomtyta 800 m2. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten.
*** Typhus B = avser flerbostadshus som är anslutet till dricksvatten, spillvattenavlopp och dagvattenavlopp. 15 lägenheter, 1000 m2 våningsyta, tomtyta 800 m2.
Visa mindre

2020-10-15 VIVAB deltar i nationell kranvattentävling

Idag deltar vi med våra goda kranvatten från Varberg och Falkenberg i Kranvattentävlingen 2020 - en nationell tävling som arrangeras vart femte år av branschorganisationen Svenskt vatten.

En jury som består av sommelierer och vinkännare ska idag, på regionfinalen i Mölndal, smaka och bedöma kranvatten som VIVAB tappat upp på Trönninge skola i Varberg och Hertingsskolan i Falkenberg.

Från regionfinalerna kvalificerar sig ca 20 kommuner till den stora riksfinalen i Stockholm den 18 november, där Sveriges godaste kranvatten utses. Under tävlingen utses även det godaste kranvattnet i Götaland, Svealand och Norrland.

Kranvattnet i våra kommuner klassas som ett livsmedel och håller därför en mycket hög kvalitet. Förutom äran tävlar de deltagande kommunerna om en PR-kampanj till ett annonsvärde om 250 000 kronor för att lyfta vattnet och vattenfrågorna.

- Tävlingen är ett utmärkt sätt att uppmärksamma kranvattnet och dess värde. Vi behöver vara rädda om vårt vatten, att vara vattensmarta. Det handlar både om att vi inte ska förorena det och om att inte slösa på det, säger Catarina Linnér, produktionschef på VIVAB:s vattenverk.

Inte första gången vi deltar
Tidigare har VIVAB ställt upp i tävlingen med vatten från Falkenberg. 2010 gick vattnet till riksfinalen med bedömningen ”Ett läskande friskt och törstsläckande vatten med känsla av porlande vårbäck” . 2015 kom Falkenbergsvattnet på tredjeplats och fick hedersomnämnandet: “Friskt, rent och väldigt uppiggande!”

I år deltar vi alltså även med vatten från Varberg, vilket vi hoppas får lika fina recensioner.

Visa mindre

2020-10-07 Nu blir ditt matavfall lokalt producerad biogas! 

VIVAB:s nya avfallsanläggning i Gödastorp är äntligen i drift.Det matavfall som samlas in i Varberg och Falkenberg transporteras nu till Gödastorp och blir lokalt producerad biogas. En miljösmart anläggning som möjliggör minskade koldioxidutsläpp.


Den nya avfallsanläggningen i Gödastorp består av två delar, en del där matavfallet förbehandlas och en del för omlastning av hushållsavfallet. Sopbilarna hämtar invånarnas brännbara hushållsavfall (det gröna kärlet) och matavfall (det bruna kärlet) samtidigt och tömmer kärlen i två olika fack. Fram till 30:e september omlastades allt avfall på en tillfällig plats i Torsholm i Falkenberg. Därefter fraktades matavfallet till Jönköping för att bli biogas. Men nu är det slut på långa transporter för vårt matavfall. Sedan i torsdags kör alla sopbilar till Gödastorp där det brännbara hushållsavfallet omlastas till stora containrar för vidare transport till förbränning i Halmstad. Matavfallet lämnas direkt till den nya förbehandlingsdelen i anläggningen där det förbereds för att kunna bli biogas i anläggningen bredvid.


- Nu kan vi äntligen omhänderta det insamlade matavfallet här hemma. Vi slipper de långa transporterna och kan istället stoltsera med att vårt matavfall blir lokalt producerad biogas, säger en nöjd Johan Fälth, avfallschef på VIVAB. 


Anläggningen har uppförts av MTA och den nya förbehandlingsdelen har levererats och installerats av Retec. Spaden sattes i marken i slutet av förra året och projektet har löpt på som förväntat. En viss oro fanns att coronapandemin skulle försena projektet men tidsplanen har hållit hela vägen.


- Det känns mycket bra att anläggningen nu är i drift. Det har varit ett intensivt arbete för både oss och våra entreprenörer för att skapa denna fina anläggning, säger Agneta Johansson som har varit VIVAB:s projektledare för avfallsanläggningen i Gödastorp.


Förutom att vi nu ökar tillgången av lokalt producerad biogas blir det även stora miljövinster när det gäller koldioxidsutläpp. Den nya anläggningen möjliggör en årlig minskning av utsläppen med 2800 ton koldioxid tack vare minskade transporter. Att anläggningen bidrar till minskade utsläpp har även gjort att VIVAB fått bidrag från Klimatklivet, Klimatklivet är ett statligt stöd till lokala och regionala investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.

 

Sopbil kör in i den nya anläggningen i Gödastopr

På bilden kör en sopbil in genom porten på anläggningen för att tömma det första lasset brännbart hushållsavfall för omlastning. 


Visa mindre

2020-10-01 Bli en resterkock - ta tillvara på matsvinnet!

Nu är det dags för den årligt återkommande mattävlingen Resterkocken. En tävling som prisar de bästa tankarna kring hur man på ett idérikt sätt kan ta tillvara på matrester och på så sätt minska matsvinnet. VIVAB uppmanar skolor i Varbergs och Falkenbergs kommuner att delta!


VIVAB deltar i initiativet Resterkocken för att minska matsvinnet samt öka kunskapen om livsmedlens hållbarhet och användningsområden. Resterkocken är en årligt återkommande tävling för barn och ungdomar i årskurs 4-9 och prisar de bästa tankarna kring hur man på ett idérikt sätt kan ta tillvara på matrester och mat med kort utgångsdatum. Tävlingen pågår från 1 oktober till 1 december.

- Vi hoppas att många skolelever vill engagera sig i tävlingen. Matsvinn är ett stort slöseri med resurser, både för miljön och plånboken. Det känns viktigt att sprida kunskapen kring vad vi kan göra för att kasta mindre mat, säger Elisabeth Andersson, avfallsplanerare på VIVAB.

Har du en bra idé där man kan använda matrester på ett smart sätt istället för att slänga dom? Du själv, tillsammans med en kompis, ett kompisgäng eller hela klassen kan delta i tävlingen och bli en resterkock. Laga något riktigt gott av resterna i kylskåpet, äggen med kort utgångsdatum eller frukten som håller på att skrumpna. Fota, filma eller skriv ner receptet och ladda upp på resterkocken.se.


Visste du detta om matsvinn:

  • De livsmedel som hushållen slänger mest av är frukt och grönsaker följt av kött, fisk, skaldjur och ägg samt bröd och bakverk. 
  • Varje år slänger svenska hushåll drygt 900 000 ton matavfall. Nästan hälften av det som slängs är mat som hade kunnat ätas.

Visa mindre