VIVAB:s ledningsgrupp

Vår ledningsgrupp består av VD och sex avdelningschefer. 
Nedan hittar du namn, titel och e-postadress till hela ledningsgruppen. 

Margareta Björksund-Tuominen

VD

margareta.bjorksund-tuominen(a)vivab.info


Lena Strömbom
Personalchef
lena.strombom(a)vivab.info

Mats Andersson
Avdelningschef Projekt och planering
mats.andersson(a)vivab.info

Johan Fälth
Avfallschef
johan.falth(a)vivab.info

Johan Jacobsson
Ekonomichef
johan.jacobsson(a)vivab.info

Alexander Keucken
Utvecklingschef
alexander.keucken(a)vivab.info

Petra Rissmann
Avdelningschef Produktion VA
petra.rissmann(a)vivab.info

Andréas Eriksson
Kommunikationschef
andreas.eriksson(a)vivab.info