Vår ledningsgrupp - Vivab.info

VIVAB:s ledningsgrupp

Vår ledningsgrupp består av VD och sex avdelningschefer. 
Nedan hittar du namn, titel och e-postadress till hela ledningsgruppen. 

Margareta Björksund-Tuominen

VD

margareta.bjorksund-tuominen(a)vivab.info


Lena Strömbom
Personalchef
lena.strombom(a)vivab.info

Mats Andersson
Avdelningschef Projekt och planering
mats.andersson(a)vivab.info

Johan Fälth
Avfallschef
johan.falth(a)vivab.info

Johan Jacobsson
Ekonomichef
johan.jacobsson(a)vivab.info

Alexander Keucken
Forsknings- och utvecklingschef
alexander.keucken(a)vivab.info

Petra Rissmann
Avdelningschef Produktion VA
petra.rissmann(a)vivab.info

Sofie Kerstell
Kommunikationschef
sofie.kerstell(a)vivab.info