VIVAB:s styrelse

VIVAB:s styrelse utgörs av ledamöterna i våra anläggningsbolag, fem stycken från Varberg Vatten AB och fem stycken från FAVRAB. 
Nedan hittar du ledamöternas namn, partitillhörighet, e-postadress samt vilka styrelser personen tillhör. VIVAB:s styrelse består även av arbetstagarrepresentanter från VIVAB. 

Peter Sjöholm (m), ordförande        
sven.peter.sjoholm@varberg.se
VIVAB, Varberg Vatten AB

Per-Gunnar Andersson (s), vice ordförande
Tfn: 070-272 28 01
VIVAB, FAVRAB

Anette Lofjärd (m)
anette.lofjard@varberg.se
Tfn: 0340-174 07
VIVAB, Varberg Vatten AB

Christian Persson (c)
christian.persson@varberg.se
Tfn: 0340-66 40 12
VIVAB, Varberg Vatten AB    

Birgitta Sagdahl (s)
Tfn: 076-822 30 83
VIVAB, Varberg Vatten AB     

Roland Ryberg (s)
VIVAB, Varberg Vatten AB

Tfn: 070-672 04 28
VIVAB, FAVRAB                          

Hans Johansson (c)
hans.johansson@pol.falkenberg.se
Tfn: 073-364 70 17
VIVAB, FAVRAB

Björn Jönsson (s)
Tfn: 0346-360 92, 070-236 44 76
VIVAB, FAVRAB

Mats Lundsgård (m)
VIVAB, FAVRAB