Vår styrelse - Vivab.info

VIVAB:s styrelse

VIVAB:s styrelse utgörs av ledamöterna i våra anläggningsbolag, fem stycken från Varberg Vatten AB och fem stycken från FAVRAB. 
Nedan hittar du ledamöternas namn och e-postadress samt vilka styrelser personen tillhör. VIVAB:s styrelse består även av arbetstagarrepresentanter från VIVAB.

Peter Sjöholm, ordförande i VIVAB och Varberg Vatten AB
peter.sjoholm@vivab.info

Vagn Abel, Ordförande i FAVRAB och vice ordf. i VIVAB
vagn.abel@pol.falkenberg.se 

Johan Idmark, Vice ordförande FAVRAB
Johan.Idmark@pol.falkenberg.se

Birgitta Sagdahl-Wildtberg, Vice ordf. i Varberg Vatten AB 
birgitta.sagdahl.wildtberg@varberg.se

Per-Gunnar Andersson
Harald Lagerstedt

Conny Wernersson
conny.wernersson@vivab.info

Björn Bengtsson
bjorn.bengtsson@pol.falkenberg.se

Filip Zackrisson

Filip.Zackrisson@vivab.info


Lars-Bertil Nilsson
Carin Carlsson Arbetstagarrepresentant