VIVAB:s styrelse

VIVAB:s styrelse utgörs av ledamöterna i våra anläggningsbolag, fem stycken från Varberg Vatten AB och fem stycken från FAVRAB. 
Nedan hittar du ledamöternas namn, partitillhörighet, e-postadress samt vilka styrelser personen tillhör. VIVAB:s styrelse består även av arbetstagarrepresentanter från VIVAB. 

Peter Sjöholm, ordförande i VIVAB och Varberg Vatten AB
peter.sjoholm@vivab.info

Vagn Abel, Ordförande i FAVRAB och vice ordf. i VIVAB

Johan Idmark, Vice ordförande FAVRAB

Birgitta Sagdahl-Wildtberg, Vice ordf. i Varberg Vatten AB 


Harald Lagerstedt

harald.lagerstedt@varberg.se

Daniel Boman Ivarsson
Björn Bengtsson

Filip Zackrisson

Lars-Bertil Nilsson

Carin Carlsson Arbetstagarrepresentant