Så behandlas dina personuppgifter

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. 
VIVAB behandlar dina personuppgifter* för att kunna leverera och ta betalt för de tjänster du använder. Personuppgifterna delas med de personuppgiftsbiträden** vi använder samt vår tillsynsmyndighet.

Behandlingen av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att vi utvecklar nödvändiga åtgärder för att de ska hanteras på ett säkert sätt. I VIVAB:s personuppgiftspolicy kan läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter. Du kan även läsa mer på www.datainspektionen.se

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av personuppgifter.

* Information som kan kopplas till en fysisk person, exempelvis namn, kontaktuppgifter eller foto.
** Extern part som behandlar personuppgifter för bolagets räkning.


VIVAB:s personuppgiftspolicy