Projekt på VIVAB

Här hittar du information om våra större pågående projekt.

Vatten och avlopp

Det händer mycket i både Varbergs kommun och Falkenbergs kommun. Kommunerna växer vilket kräver en ökad kapacitet på ledningsnätet för vatten och avlopp.


Skydda Ätran

VIVAB har fått i uppdrag av Falkenbergs kommun att upprätta ett vattenskyddsområde för Ätran.


VA-utbyggnad i Eftra by

Eftra by kommer att få kommunalt vatten och avlopp genom LTA-system.


VA-arbete Tuben

Bygger ut VA-ledningsnätet på Magasinsgatan, Gödestadsvägen och Kyrkogårdsvägen i centrala Varberg.


VA-arbete Norra Ring: Kvarnagården - Bläshammar

Lägger en ny dricks- och avloppsvattenledning från Kvarnagårdens vattenverk till Bläshammar i norra Varberg.


VA-arbete i Stämmet, Varberg

Utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i Stämmet.


Nytt vattentorn i Varberg

Varbergs nya vattentorn blir ett unikt landmärke placerat på Bastekullen i Träslöv.


Förstudie om läkemedelsrening

VIVAB genomför en förstudie om läkemedelsrening vid Ullareds avloppsreningsverk


Återvinning och avfall

I takt med att konsumtionen öka behöver vi hitta miljösmarta lösningar för både återvinning och återbruk. 


Ny återvinningscentral på Holmagärde, Varberg

Nu bygger vi Varbergs nya återvinningscentral, en modern och funktionell återvinningscentral.


Övriga projekt

SKAL

SKAL står för Skola och arbetsliv och är ett informationsprojekt i samarbete med Varbergsskolor.
Våra avslutade projekt

Norra kuststammen

Under 2016 - 2017 byggdes en 18 km lång ledning för avloppsvatten från Lahall till Getteröverket i Varberg.
Läs mer