Råvattenledningen - Vivab.info

Ny ledning för framtidens vattenförsörjning

Nu pågår byggnationen av den sista etappen av ledningen mellan sjön Stora Neden och Kvarnagårdens vattenverk. Varberg växer vilket ger ett ökat behov av dricksvatten. Den nya ledningen kommer att ge både ökad kapacitet och ökad leveranssäkerhet, en viktig pusselbit för att trygga framtidens vattenförsörjning i Varberg.  
När hela ledningen är klar blir den ungefär 20 km lång. Sedan 2009 har tre etapper färdigställts och denna sista etapp är den längsta, ungefär 12 kilometer mellan Ragnhilds källa utanför Rolfstorp till Stora Neden. Byggstarten är planerad till första halvåret av 2021 och projektet förväntas ta 18–24 månader att färdigställa. Entreprenaden, själva anläggningen av ledningen utförs av Annebergs Bygg & Anläggning AB.  

Ledningen byggs med stor hänsyn till miljön

Den nya ledningen i Varberg byggs med omtanke om de allmänna miljö-, natur och kulturvärden som finns i området. Vi försöker att så tidigt som möjligt se vad vi behöver ta hänsyn till i varje steg för att minska påverkan på omgivningen. 

Grundlig analys gav ledningssträckning med minst påverkan 
Tidigt i projektet jämförde vi olika alternativ för hur ledningen kunde byggas i en omfattande analys. Vi bedömde och viktade olika delar som teknik (tex åtkomlighet i markerna och möjlighet att bygga), ekonomi och påverkan på miljön innan beslutet om ledningsläget togs. Den grundliga analysen gör att vi känner oss trygga med att den ledningssträcka som vi nu bygger är långsiktigt hållbar och det alternativ som ger minst påverkan i området. 

Långsiktigt hållbart ledningsval
Nära dialog med markägare och Länsstyrelse 

Markägarna i området påverkas och är delaktiga på olika sätt i hela processen, från planering av ledningsdragning till återställning av mark. För att kunna bygga gör vi överenskommelser med alla markägare som berörs av ledningens läge. Möten och dialog i olika former pågår under hela projektet. 

De allmänna intressena (som miljö-, natur- och kulturvärden) i området bevakas huvudsakligen av Länsstyrelsen. I projektet jobbar vi kontinuerligt med att identifiera vilken typ av hänsyn vi behöver ta till miljö, natur och kultur. När miljö- och kulturlagstiftningen så kräver skickar vi in underlag till Länsstyrelsen eller i vissa fall kommunen. De prövar sedan våra inlämnade ärenden och beslutar om på vilka sätt åtgärderna får genomföras. 

 

Vad händer just nu i projektet?

Vi är nu på plats i området. Ledningar svetsas ihop och den arkeologiska utredningen är snart slutförd.
Läs mer

Vill du veta mer om projektet?

Välkommen att kontakta:

Projektledare
Naser Adibi, Vivab naser.adibi@vivab.info
Tfn: 0757- 27 40 00 (växel)

Byggledare
Sven-Erik Eriksson, Vivab sven-erik.eriksson@vivab.info
Tfn: 0757- 27 42 18

Markfrågor
Karl-Johan Svanvik, Tibvik karl-johan@tibvik.se Tfn: 0703 - 52 98 34

Bakgrund

Stora Neden har varit Varbergs huvudsakliga vattentäkt sedan 1968 och den befintliga råvattenledningen togs i drift 1970. Ledningen levererar råvatten (det vatten som kommer direkt från källan) till vattenverket Kvarnagården i Varberg. På Kvarnagården förädlas råvattnet till det dricksvatten som försörjer större delen av Varberg.

Arbetet med att förnya och förstärka ledningen har pågått sedan 2009 i fyra etapper. Förstudien för denna sista etapp gjordes under 2017 och projektet upphandlades under 2019.