Varbergs viktigaste ledning - råvattenledningen - Vivab.info

Vi bygger Varbergs viktigaste ledning

Mellan sjön Stora Neden och Kvarnagårdens vattenverk bygger vi nu sista etappen av kommunens viktigaste ledning - råvattenledningen. Varberg växer vilket ger ett ökat behov av dricksvatten. Den nya ledningen kommer att ge både ökad kapacitet och ökad leveranssäkerhet, en viktig pusselbit för att trygga framtidens vattenförsörjning i Varberg.  
När hela ledningen är klar blir den ungefär 20 km lång. Sedan 2009 har tre etapper färdigställts och denna sista etapp är den längsta, ungefär 12 kilometer mellan Ragnhilds källa utanför Rolfstorp till Stora Neden. Byggstarten är planerad till hösten 2020 och projektet förväntas ta 18–24 månader att färdigställa. Entreprenaden, själva anläggningen av ledningen utförs av Annebergs Bygg & Anläggning AB.  

Vad händer just nu i projektet?  

Vi har kontakt med de markägare som påverkas av projektet för att hitta bra lösningar för placeringen av ledningen. Parallellt pågår förprojektering som innebär att vi gör en översiktlig plan för hur ledningen ska läggas. Därefter är det dags för en geoteknisk undersökning. Då undersöks bland annat jordmaterial, bärighet och bergnivåer genom att man borrar och gör provtagningar. I nästa steg görs en arkeologisk utredning för att se om det finns något att ta hänsyn till längs ledningssträckningen. 

 

Vill du veta mer om projektet?

Kontakta VIVAB:s projektledare
Tfn: 0757- 27 40 00

Bakgrund

Stora Neden har varit Varbergs huvudsakliga vattentäkt sedan 1968 och den befintliga råvattenledningen togs i drift 1970. Ledningen levererar råvatten (det vatten som kommer direkt från källan) till vattenverket Kvarnagården i Varberg. På Kvarnagården förädlas råvattnet till det dricksvatten som försörjer större delen av Varberg.  

Arbetet med att förnya och förstärka ledningen har pågått sedan 2009 i fyra etapper. Förstudien för denna sista etapp gjordes under 2017 och projektet upphandlades under 2019.