VA-utbyggnad i Stranninge - Vivab.info

VA-utbyggnad i Stranninge

Falkenbergs kommun har planer på att bygga ut vatten- och avloppssystemet till Stranninge. Planerna påverkar dig som bor i Stranninge och har enskilt avlopp.
Den 21 augusti i Glommens samlingslokal presenterades kommunens förslag till utbyggnad av vatten och avlopp i Stranninge. Under och efter mötet har det funnits möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter på förslaget. 

Frågor och synpunkter som inkommit har bidragit till att förslaget kring verksamhetsområdets avgränsning har omarbetats. Verksamhetsområdets avgränsning för dricks- och spillvatten har utökats och innehåller utöver tidigare föreslagna 41 fastigheter ytterligare 6 fastigheter i nordost.

FAVRAB:s styrelse har därför, utifrån det omarbetade förslaget vid möte den 5 december, beslutat att föreslå Kommunfullmäktige att bestämma verksamhetsområde för dricks-, spill- och dagvatten i Stranninge med utbredning enligt kartorna i PDF:erna här bredvid.

Frågor?

För frågor eller synpunkter på utbyggnadsplanerna kan ni vända er till: 

Planfrågor 
Daniel Helsing, planchef, Falkenbergs kommun
Telefon:  0346-88 62 25

Vatten- och avloppsfrågor
Robert Hyll, projektledare, VIVAB
Telefon: 0757-27 42 11

Bygglovsfrågor
Annika Wahlström, bygglovhandläggare, Falkenbergs kommun
Telefon: 0346-88 62 66

Miljö- och Hälsoskyddsfrågor
Helen Nilsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, Falkenbergs kommun
Telefon: 0346-88 68 33

Tidplan

Under första kvartalet 2020 planeras ärendet att tas upp för vidare politiska beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige.