VA-utbyggnad i Stranninge

Falkenbergs kommun har planer på att bygga ut vatten- och avloppssystemet till Stranninge. Planerna påverkar dig som bor i Stranninge och har enskilt avlopp.
Den 21 augusti 2019 hölls ett informationsmöte i Glommens bygdegård för de fastighetsägare som påverkas av planerna på denna utbyggnad. Presentationen som hölls vid mötet kan ni hitta under Dokumentation.

Frågor?

För frågor eller synpunkter på utbyggnadsplanerna kan ni vända er till: 

Planfrågor 
Daniel Helsing, planchef, Falkenbergs kommun
Telefon:  0346-88 62 25

Vatten- och avloppsfrågor
Robert Hyll, projektledare, VIVAB
Telefon: 0757-27 42 11

Bygglovsfrågor
Annika Wahlström, bygglovhandläggare, Falkenbergs kommun
Telefon: 0346-88 62 66

Miljö- och Hälsoskyddsfrågor
Helen Nilsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, Falkenbergs kommun
Telefon: 0346-88 68 33

Tidplan

Under hösten 2019 planeras ärendet att tas upp för vidare politiska beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige.