Nytt Vattentorn i Varberg - Vivab.info

VÅGA - nytt vattentorn i Varberg

En växande stad behöver ett vattentorn som säkrar leveransen av dricksvatten till stadens invånare. Varberg har idag ett vattentorn som är i behov av en större renovering och har en reservoar som inte är stor nog för att möta den växande staden. Tanken om ett nytt vattentorn väcktes 2012, därefter har olika utredningar om placering och en förstudie genomförts. Sedan våren 2018 har arkitektfirmor fått möjlighet att presentera förslag på gestaltning av tornet.

Större kapacitet, säkrare dricksvattenleverans

Tornets reservoar kommer att rymma 10 000 kubikmeter vatten, jämfört med befintlig reservoar på 2000, vilket skapar en större säkerhet i dricksvattenleveransen. 

Ett unikt landmärke

Tornet är ritat av White arkitekter och bär namnet VÅGA. Gestaltningen symboliserar trygghet, kraft och kreativitet och kommer bli ett unikt landmärke för Varberg som, med sin placering på Bastekullen, kommer att synas både inifrån Varbergs centralort och från E6:an.

Tidplan

Under 2019 kommer planering och projektering pågå och byggnationen av VÅGA beräknas börja under 2020.

Just nu i projektet


Detaljplan för VÅGA klar
Onsdag 11 mars vann detaljplanen för VÅGA laga kraft..

Senast uppdaterad 200314

Tidigare i projektet

Läs mer

Vinnande gestaltning av Vattentornet


Klicka på bilden för att se Whites presentation av Varbergs nya vattentorn.
White presentation

Kontakt

Vill du veta mer om projektet?
Kontakta VIVAB:s projektledare
Michael Fransson
tel: 0757-27 40 00