Säker hämtning - Vivab.info

Säker hämtning av ditt hushållsavfall och slambrunn

Hämtning av hushållsavfall och slambrunnar ska ske på ett sådant sätt att personalen som utför hämtningen inte riskerar att köra på personer eller egendom i omgivningen.
Transportarbetareförbundet, Trafikverket och Arbetsmiljöverket har satt upp krav som ska minska olycksrisken och skapa en bättre arbetsmiljö och förebygga ohälsa i arbete för personalen som tar hand om vårt avfall och tömmer våra slambrunnar. Kraven innebär att sopbilen och slamtömningsbilen enbart får framföras på körbar väg avsedd för denna typ av trafik och fordon. Sikten och framkomligheten ska vara tillfredsställande så att arbetet kan utföras säkert och utan hög anspänning, och fordonet får endast backas vid vändning och där sikten är fri.

Tillgänglighet till och vid fastigheten innebär:
• Fri sikt och god framkomlighet 
• Hårdgjord yta
• Vändmöjlighet ska finnas för hämtning vid fastighet

Avfall Sveriges exempel på säkra vändplatser och framkomlig väg:Kontakt Vivab

Vivabs kundservice, vivab@vivab.info tfn 0757-27 40 00

Öppettider:
Måndag: kl 8-12, 13-16
Tisdag: kl 9-12, 13-16
Onsdag: kl 8-12, 13-16
Torsdag: kl 8-12, 13-16
Fredag: kl 8-12, 13-16

Läs mer om säkerhet och avfallsutrymmen