Inbjudan till samråd: Tillstånd för Sandladans återvinningscentral - Vivab.info

Inbjudan till samråd: Tillstånd för Sandladans återvinningscentral

VIVAB bjuder in till samråd angående tillståndsansökan enligt miljöbalken för Sandladans återvinningscentral i Falkenberg. VIVAB planerar att hantera ökade mängder trä och ris på återvinningscentralen och därför behöver vi söka nytt tillstånd för att bedriva vår verksamhet idag och i framtiden. Samrådsförfarandet är en viktig del i tillståndsprocessen och syftar till att informera om projektet och samtidigt inhämta synpunkter och information.

Synpunkter och upplysningar tas emot skriftligen antingen per e-post till elisabeth.andersson@vivab.info, eller via post till: 

VIVAB

Elisabeth Andersson

Box 110

311 22 Falkenberg. 


Vi tar emot synpunkter och upplysningar till och med måndag 24 februari 2020. 2020-01-29 01:51

Har du frågor?

Vill du ha ytterligare information eller har du frågor är du välkommen att kontakta:
Elisabeth Andersson, avfallsplanerare VIVAB
Tel: 0757 27 40 41

Samrådsunderlag Sandladans ÅVC