Skolprojekt SKAL - Vivab.info

Skolinformation

Sedan våren 2015 ingår VIVAB i det så kallade SKAL-projektet. Tillsammans med Håstensskolan, Bockstensskolan och Furubergsskolan i Varberg utvecklas aktiviteter anpassade till elever i olika årskurser. Aktiviteterna handlar om vatten, avfall och hållbarhet och ingår som en del i läroplanen där VIVAB bistår med information om sin verksamhet.

Kort om SKAL

SKAL står för Skola- och Arbetslivsutveckling och är ett projekt som samordnas av Barn- och ungdomsförvaltningen i Varberg. Varje skolteam har ett samarbete med ett större företag eller organisation, där eleverna får möta en mängd olika yrken under sina nio år i grundskolan.
Syftet är att skapa en långvarig relation mellan skola och arbetsliv och stärka elevernas valkompetens inför framtida val av studier och yrken. 

Aktiviteter

Sorteringslek -  förskoleklass

Här får eleverna testa sina kunskaper genom att sortera olika typer av avfall. Vi pratar om varför det är bra att sortera rätt och om vad vi kan göra hemma för att hålla vattnet rent - endast spola ner kiss, bajs och toalettpapper. 

Aktiviteten kan genomföras under perioden: november-mars.

Vattnets väg - årskurs 2

Här tittar vi på hur vattnet rör sig i samhället, hur vi använder det och vad vi kan göra för att ta hand om det och inte slösa på det. Eleverna får även göra ett vattenreningsexperiment.

Aktiviteten kan genomföras i oktober, mars eller april.

Matavfallets väg till biogas - årskurs 5 (valbar)

Vad ska man tänka på när man handlar mat? Var hamnar det vi inte äter upp? Vad kan matavfallet användas till och varför?

Aktiviteten genomförs av läraren och tidpunkten kan därför anpassas till lärarens önskemål. VIVAB tillhandahåller material.

Miniföreläsningar om VIVAB-yrken - årskurs 5

Under en förmiddag får eleverna en inblick i hur det är att arbeta på VIVAB då fyra representanter berättar om sin yrken.

Aktiviteten kan genomföras i oktober.

Studiebesök på avloppsreningsverk och återvinningscentral - årskurs 7

På återvinningscentralen berättar vi om hur vi tar vi hand om avfallet och vad som händer med det sen. På avloppsreningsverket pratar vi hur vattnet renas och vad vi kan göra i hemmen - endast spola ner kiss, bajs och toalettpapper.

Aktiviteten kan genomföras i april eller maj.

Inventering av dagvattendamm - årskurs 7

Eleverna får i uppdrag av att göra en fältstudie där man gör en inventering av en dagvattendamm. Resultaten presenteras för VIVAB.

Aktiviteten kan genomföras i maj.
     
   

Boka en aktivititet

Här kan du som lärare på Håstensskolan, Bockstensskolan och Furubergsskolan boka en aktivitet.
Boka aktivitet

Vad tyckte ni?

Har du och din klass genomfört en av våra aktiviteter? Vi tar gärnar emot dinsa synpunker.
Tyck till

Batterijakten 2019

Batterijakten är en tävling för fjärdeklassare. Nu är tävlingen öppen för registrering. Nu är Batterijakten 2019 öppen för registrering. 
Till Batterijakten