Bokning av SKAL-projekt

Fyll i formuläret för att boka in hela läsårets aktiviteter. För att vi ska kunna garantera dig som är SKAL-skola att aktiviteten kan genomföras bör du har bokat senast den 30 september. 
  
Önskad aktivitet*
        
 Sorteringslek - FK Fullbokad våren 2019
 Vattnets väg - ÅK2
 Miniföreläsningar om yrken - ÅK5
 Matavfallets väg till biogas (material) - ÅK5 
 Studiebesök på reningsverk och ÅVC - ÅK7
 Inventering av dagvattendamm - ÅK7      
 
Önskat datum* 
Se möjliga perioder i årshjulet nedan
   
Skola*

Klass*

Totalt antal elever*

Kontaktperson*
För- och efternamn 
   
Telefon*    
E-post*
 
 
Obligatoriska fält *